Salme 91

Bibelens Salme 91 er et kald til at have tillid til Gud og et kald væk fra kynisme. I en tid, hvor mange mennesker tilsyneladende kun lever i øjeblikket (fordi ud over det, hvem ved, hvad der vil ske), er Salme 91 en opfordring til tillid til Gud igennem hele livet. Hvis du gør ham til dit hvilested, så vil han aldrig forlade dig. Intet vil adskille dig fra Gud, fordi det er selve Guds kraft, der brænder; hans beslutsomhed om altid at være hos dig, selv i de værste tider. Salme 91 råber et højt “nej” til kynikerne, der siger, at man ikke kan stole på nogen. Du kan stole på Gud! Du kan have tillid til hans løfter.

Der er måske en million “hvorfor” og “hvorfor ikke”, der dukker op, når der sker ting i vores liv, som vi ikke forstår – eller i den verden, som vi lever i – og der er ingen nemme svar. Men Salme 91 er her for at fortælle os, at Gud er for os og Gud er med os.

Salme 91 er ikke noget, man skal gå ud og prøve at bevise. Salme 91 er ikke en form for lakmusprøve, som om du skulle tro, at hvis dit liv ikke allerede ser præcist så trygt, sikkert og fuldstændig perfekt ud, så er der noget galt med din tro.

Hvad Salme 91 siger er, at uanset hvad der sker, hvis Gud er dit tilflugtssted, så er der vidunderlige ting, der aldrig kan ændre sig. For det første, at Gud elsker dig og altid vil være der for dig. Gud ønsker ikke nogen af hans børn noget ondt og han vil være et tilflugtssted i svære tider. Vi kan overveje, hvor Gud er, når der sker dårlige ting i vores liv. Vi kan diskutere frem og tilbage, om hvorfor Gud “tillader” dårlige ting i vores liv. Uanset hvad, så fortæller Salme 91 dig, at hvis du gør Gud til din tilflugt, kan du være sikker på, at Gud vil tage imod dig. Når du kommer til Gud, vil han omfavne dig og altid være hos dig. Må Gud velsigne dig, når du læser og beder denne vidunderlige salme over dit liv.

REFLEKSION

  • Hvad taler salmen til dig om?
  • Hvordan udfordrer det dig?
  • Hvad har du lyst til at sige til Gud?

BØN

Kære Gud, tak for din fortsatte tilstedeværelse i mit liv. Tak for beskyttelse og fordi du har valgt at være midt i mit liv. Jeg beder om, at du dagligt vil minde mig om dit nærvær og hjælpe mig til at søge dig og holde fast i dine løfter og din sandhed, når jeg tror, at du har forladt mig. Hjælp mig til at holde mit fokus på dig, så du bliver min klippe og min styrke. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Menighedsdag på LINDENBORG torsdag d. 20 juli. Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde. For mere information om tid og mødested, kontakt Anita Pedersen. Der er gratis adgang til alle aftenmøderne. https://www.sommerstaevnet.dk

Vores præst Michael Jensen holder ferie i uge 29 og 30. Menighedsledelsen kan kontaktes i denne periode i stedet for. Der vil ikke blive udsendt fredagsmail i uge 29 og 30.

Midt i ferien

Salme 119 v97: Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker.

At få et fast greb om Guds ord er ikke let for mange af os. Vi er ofte under pres for at præstere, vi skynder os altid at nå mål og hører, at “tid er penge.” Refleksion og eftertanke er derfor ikke altid lige det, som vi får ind i hverdagens travle rytmer. Det kræver stilhed, ro og plads til at reflektere og måske endda til at skrive dine tanker ned.

Reflektion bevæger os ind i anvendelsesområdet for Guds ord. Her stiller vi denne slags spørgsmål: Hvilken sandhed i denne passage virker mest relevant for mit liv? Hvordan skulle det ændre min karakter? Hvilken forskel ville det gøre i den måde, jeg tænker, taler og handler på? Hvad kan jeg gøre i dag for at omfavne denne indsigt og omsætte den i praksis?

Udtrykket “hele dagen” betyder virkelig “hele tiden” ikke kun til gudstjeneste.

Jakobs brev 1 v22 siger “Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere.”

Når vi reflekterer over Guds ord, søger vi at forstå, hvordan Gud taler til os: Om sig selv, vores verden og om os selv. Vi kan begynde vores bibellæsning med at bede om, at vi må forstå Guds vej og mening for os.

Jeg elsker, hvad den gamle engelske prædikant Charles H. Spurgeon sagde om reflektion: “At høre, læse, observere og lære kræver indre fordøjelse for at fuldende deres brugbarhed. For i den indre reflektion af sandheden, ligger Guds åbenbaring til dig.”

I Bibelen stod mange mænd og kvinder tidligt op for at mødes med Gud.

Abraham: Første Mosebog 19 v2  Jakob: Første Mosebog 28 v18    Moses: Anden Mosebog 34 v4    Job: Jobs bog 1 v5  —  Hanna og Elkana: 1 Samuels bog 1 v19    David: Salmernes Bog 5 v4    Jesus: Markus-evangeliet 1 v35

REFLEKSION

  • Har du prøvet at have en fast, daglig stilletid med Gud? Hvad fungerede godt? Hvad var udfordrende?
  • Har du overvejet disse spørgsmål: Kan jeg stole på Bibelen? Kan jeg bygge mit liv på Bibelen? Hvordan kan jeg integrere Guds ord i mit liv?
  • Hvad betyder “stands og forstå, at jeg er Gud” for dig i dag? (Salme 46 v11)

BØN
Kære Gud, tak at jeg kan søge dit ansigt, din sandhed og dit ord for mit liv. Jeg vil gerne kende dig mere, høre dig mere og vandre med dig. Hjælp mig til at kende din stemme, og til at følge den. Så jeg beder om, at når jeg læser dit ord, så må det blive som en lygte for min fod, et lys på min sti. Åbn mit hjerte, så jeg kan modtage dit ord med glæde. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Tema: ”Gud ser på hjertet”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Menighedsdag på LINDENBORG torsdag d. 20 juli. Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde. For mere information om tid og mødested kontakt Anita Pedersen.