Kategoriarkiv: Fredagsmail

Gennembrud = afmagt

2. Krønikebog 20 v12: Vor Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.«

I bønnen siger du: ”Gud, jeg kan umuligt gøre dette. Det ligger udenfor min evne. Jeg har brug for dig til at kunne gøre dette eller se et eller andet ske.” Det er den bøn, vi beder, når vi føler os magtesløse overfor en eller anden situation.

I bønnen indser jeg, at jeg ikke er Gud; jeg erkender, at jeg er magtesløs til at kontrollere mine omstændigheder og indrømmer, at mit liv er uoverskueligt.

I bønnen har du tillid til at fortælle Gud præcis, hvordan du har det. Hvad du oplever dig magtesløs overfor og det, som om du konstant har kæmpet med uden at se nogen form for ændringer. Fortæl Gud om det!

Nogle gange betyder tro ikke at gøre noget. Du står bare stille, du venter, og du stoler på. Hvis du prøver at gøre noget ved det, sætter det kontrollen tilbage i din domstol.

Sådan så troen ud i 2. Krønikebog 20 v13: Alle Judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små. Ved ganske enkelt at stå, sagde de til Gud, at det, de stod overfor, var for stort for dem, men de stolede på, at Gud var større end det, som de stod overfor.

Når du har brug for et gennembrud, skal du følge deres eksempel. Vent i tillid.

Refleksion

 • Hvorfor tror du, at du kan have en tendens til at forsøge at holde på kontrollen, selvom du ved, at du ikke kan ændre noget alligevel?
 • Hvad er blevet uoverskueligt i dit liv og gør det svært for dig at vente på, at Gud udfører det arbejde, som du ikke selv kan udføre?
 • Kan du italesætte dit forhold til Gud, sidste gang hvor du så et gennembrud i dit liv?

Bøn
Tak Gud, at du er Gud og jeg er ikke. Jeg beder om, at du vil bevare mig i troen og tilliden til dig og din indgriben. Tak at du kender mig og hvordan jeg har det, i den situation som jeg er i lige nu. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe mig til at bede om, at din og ikke min vilje må ske. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Gud helbreder også i dag.

Vi glæder os til at se dig, og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

TAKNEMMELIGHED

1. Thess. 5 v18 Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Mange mennesker vil gerne vide, hvad Guds vilje er for deres liv. Men at være taknemmelig under alle forhold er som regel ikke det første, som man tænker på. Gud vil gerne vise os det næste skridt, men ønsker, at vi lærer det første, før han viser os det næste. Her er trin eet: Vær taknemmelig, det er Guds vilje.

Vær først taknemmelig for det, Gud allerede har givet dig – dit liv, frihed, mad, et fællesskab, evner osv. Alt hvad vi har er en gave fra Gud og vi kan være taknemmelige for det hele.

Når Bibelen så siger, at vi kan sige tak under alle omstændigheder, så bemærk, at det ikke er det samme, som at sige tak for alle omstændigheder. Der er en stor forskel. Der er da mange ting i livet, som du ikke skal være taknemmelig for. Der er da rigtig mange ting, som der sker i denne verden og i ens tilværelse, som aldrig har været Guds vilje.

Der er meget ondt i verden, og i disse tider kan du se eller opleve mere af det, end du har lyst til. Men Gud er større end alle disse ting tilsammen, han kan løfte os ud af smerte eller igennem den. Gud kan forvandle omstændigheder og bringe velsignelser ud af lidelse. Han forvandlede korsfæstelsen til opstandelse.

Svære tider vil ikke vare evigt. Paulus siger i Rom. 8 v18 Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.

Taknemmelighed er at vide, at i troen på Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser, så er Gud med dig i og under alle dine forhold her og nu.
Du kan bede til Gud med taknemmelighed, for han vil aldrig slippe eller forlade dig. Den tid, som er her og nu, er ikke konstant, men det er evigheden.

Refleksion

 • Midt i dine omstændigheder lige nu, hvad kunne du takke Gud for?
 • Har du før set, at Gud har vendt dårligt i dit liv til det gode?
 • Hvordan former taknemmelighed den måde, du ser dit liv på?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg, her og nu, kan tale med dig. Tak, at jeg kan være ærlig med dig og at jeg aldrig behøver at være alene i mine omstændigheder. Tak for alt det, som du allerede har gjort og for alt det som du kommer til at gøre. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at få øje på de ting, som jeg kan være taknemmelig for. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: FANGET AF FORTIDEN

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Ud af blindgyden

Ordspr. Bog 2 v5 – 6
Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.

Selv med en GPS kan jeg i nogle områder af Danmark køre forkert. Det samme kan også ske i mit liv, og lige pludselig havner jeg i en blindgyde og har svært ved at finde den rigtige vej igen. Måske står du over for en blindgyde lige nu – åndeligt, økonomisk, følelsesmæssigt, relationelt eller noget helt andet.
At stole på Guds ledelse i disse situationer kan være en svær udfordring, ofte forsøger man selv at finde løsninger. Men det, som Gud inviterer os til, er at tage ham med på råd. At tage Gud med i sine tanker betyder måske, at du bliver stille et øjeblik og får renset ud i dine egne tanker. Jeg ved, at mine tanker kan være fyldt med frygt og uro, og derfor er det at stole på Gud og blive ved med at gå fremad i tro, selvom man ikke ser en vej, ikke så enkelt. Men Guds løfte til os er, at han vil jævne vores stier. Det betyder, at Guds plan vil blive mere og mere tydeligt og forståelig, når du går ned ad den vej/sti, som han lægger for dig.

Ordspr. Bog 4 v18
Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste.

En dag vil du se det store billede og du vil opdage Guds hensigt bag den vej, som han specifikt lagde for dig. Vær tålmodig, Gud ved, hvad han gør. Han ved, hvad der er bedst for os mennesker, og du kan stole på ham, fordi han er god.
Du kan ikke se slutresultatet her og nu, men det kan Gud. Alle problemer og vanskeligheder og forsinkelser – alle de ting, der får dig til at spørge “hvorfor” – vil en dag være klare i lyset af Guds visdom og ledelse og vi vil se hans kærlighed i det.
Men lige nu, så lærer du og jeg at stole på Gud og finde ind i hans veje for os.

Refleksion

 • Har du tidligere oplevet, at har Gud ”skabt en vej” for dig, da du troede, at der ikke var nogen vej?
 • Hvilke udfordringer kan der være i at stole på Herren “af hele dit hjerte”?
 • Hvad kunne du begynde med i dag, selvom destinationen ikke er helt klar?

Bøn
Tak Gud, at jeg ikke behøver at stå alene med mine udfordringer her i livet. Tak, at jeg kan finde visdom hos dig. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe med til at være tålmodig, så lyset fra dig kan nå min sti. Tak at du er den vej/sti som jeg sikkert kan følge. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Jesus, et opgør med religiøsitet

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

“Sådan er Gud”

Salme 8 v2: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du, som har bredt din pragt ud på himlen!

Hvis det at vide, hvem Gud er, former den måde, vi relaterer og beder på, hvordan er Gud så?

Gud har mange egenskaber. Han er alvidende, han er almægtig, han kan være overalt på samme tid (allestedsnærværende). Bibelen fortæller os også, at Gud er hellig, retfærdig, kærlig, nådefuld, trofast osv. Der er mange, mange egenskaber ved Gud, som vi kunne studere. Men en ting er sikkert og som du aldrig skal være i tvivl om, Gud er god og Gud er ikke defineret af omstændighederne i en brudt verden. Faktisk, så er det den eneste grund til, at der er noget godt i verden, fordi Gud er verdens skaber, og han er en god Gud. Hans godhed ses og mærkes i det skabte.

Folk spørger så ofte: “Hvis Gud er god, hvorfor er der så så meget ondskab i verden?” Svaret er enkelt: Gud tvinger os ikke til at gøre hans vilje, det er altid et personligt valg, også hvordan vi administrerer den verden og de ressourcer, som er i den. Ondt eksisterer, når egoismen råder og man vælger kærligheden fra. Det onde er virkelig let at forklare. Den svære ting at forklare er, hvorfor der er noget godt i verden. Men Guds udgangspunkt for al eksistens var, at alt hvad han skabte var godt. Det fortæller os meget om Guds karakter og på hvilken måde, vi kan relatere til ham. Når vi også læser om den evighed, som Gud forbereder til os, JA så bliver det bare endnu mere fantastisk.

FOR SÅDAN ER GUD. I en sang står der: Se, hvor han gør sig til brød og til vin. Mærk, hvor han nu gør din byrde til sin. Mod til de modløse deler han ud. Sådan er Skaberen. Sådan er Gud!

Reflektion

 • Hvordan er Guds godhed en faktor for den måde, du kan relatere til ham på?
 • Er troen en åndelig abstrakt pligt eller en god relation for dig?
 • Hvordan har Guds godhed påvirket den måde, du beder til ham på?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan lære dig at kende som du er, og ikke som min forestilling beskriver dig. Tak, at du ønsker en relation og at du tilbyder at gå sammen med mig, livet igennem. Jeg beder nu om, at jeg må lære at stole på og få tillid til, at du er den du er og at du aldrig forandrer dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste sammen på søndag kl. 11:00. Her får vi besøg af Tove Kirkebye Poulsen fra UMO, som før har besøgt City Kirken. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvor langt er der fra øst til vest?

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Livgivende ord”

Salme 103 v11-13 Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

Gud giver dig, hvad du har brug for, ikke hvad du fortjener, derfor kan du bede med tillid. Fordi Guds svar og handlemåde er baseret på, hvem Gud er, ikke hvem du er eller hvad du har gjort.

Gud tilgiver dig, ikke fordi du er god, men fordi han er god. Du behøver ikke at prøve at være god nok og prøve at gøre dig fortjent til Guds godhed. Det er det, der er så fantastisk ved Guds nåde, den er baseret på hans hjerte for dig.

Når du beder om Guds tilgivelse, tilgiver han dig straks og fuldstændigt; uanset hvad du har gjort, afviser Gud dig ikke, når du kommer til ham. Han tager imod dig med åbne kærlige arme, fordi han glæder sig altid over, når vi vender om til hans fællesskab.

Dette er fantastisk for os, fordi det er det stik modsatte af, hvad folk gør. Når du sårer eller handler dumt mod andre, vil de så gerne være sammen med dig igen? Det kan være meget svært. Du har jo svigtet deres tillid og derfor vil de være på afstand og skubbe dig væk. De vil ikke tage imod dig – fordi du har skadet dem.

Men Gud er kærlighed og fuld af godhed. Han elsker dig, fordi kærligheden er hans natur. Hans godhed og hans kærlighed er grunden til, at vi får, hvad vi har brug for, ikke hvad vi fortjener. Der er ingen ende fra øst mod vest. Sådan er det også med Guds tilgivelse.

Reflektion

 • Hvorfor vil Gud have, at du kommer til ham og beder om tilgivelse, når du allerede ved, at han tilgiver dig?
 • Hvad tror du, at betyder det for Gud at du kommer til ham, når du har været væk fra ham, i handling eller i troen?
 • Eftersom Gud har vist dig barmhjertighed, hvordan ændrer det dit forhold til andre?

Bøn
Tak Gud, at din handlemåde er så anderledes end min. Hjælp mig til at forstå, at du ikke er som mine erfaringer her i livet. Hjælp mig til at tage imod alt det, som er så naturstridigt for mig. Så jeg selv må få evne til at give den barmhjertighed videre, som du har givet mig. AMEN

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Livgivende ord”

Må Gud rigt velsigne dig, vi ses på søndag, kærlig hilsen
Michael Jensen

En invitation med et løfte

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Det største af alt”

 

Matt 11 v28 – 30
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.  Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.  For mit åg er godt, og min byrde er let.«

At være træt eller stresset påvirker som regel ikke bare os selv, men også de mennesker, som er omkring os. Når overskuddet forsvinder, tager det oftest den rolige og mindre frembrusende side af os med. Jesus siger, at vi kan lære noget af ham, som kan bringe os tilbage til en mere positiv udgave af os selv. Læren i at være mild og have overskud. Det som vil bringe os godt igennem tilværelsen og bevare vores relationer.

Midlet er at komme til Jesus og lære af ham. Du kan ikke bare gå ud af din dør og tvinge dig selv til at have det overskud, du mangler. Eller udtrykke mildhed, hvis du indeni er under stress og er ved at koge over.

Jeg ved ikke, hvilken byrde du bærer på, men jeg kender svaret på din stress. Jesus vil have dig til at tage sit åg på dig. Det betyder, at han vil bære dine byrder sammen med dig. Deri ligger læringen, at gå sammen med Jesus igennem de ting, som er en byrde for dig. Lær af ham, hans tilgang, visdom og ikke mindst hans styrke. Men det største, du kan lære af ham, er først og fremmest hans nådefulde tilgang. Det at opleve, at man ikke kunne leve op til en masse krav og forventninger, resulterer ofte i en meget streng bebrejdelse af en selv. Vi synes ikke, at vi er gode nok eller duer til noget og det er også for dårligt.

Men Jesus siger, det er ok at være menneske, det er ok ikke at kunne klare alting, og selv hvis man fejler, kan man rejse sig op igen, uden at blive peget fingre af. Jeg tror, at det er den vigtigste læring af alle og det er der, du finder hvile i din sjæl og vil opleve forvandlingskraft. At tage imod Jesus åg er at være under hans ledelse og opleve ikke at stå alene. Så bliver byrden let for os, for han har allerede båret den, da han døde på korset for dig. Det vi skal gøre, er at tage imod, ved at tro på det.

Reflektion

 • Hvad vil det sige for dig, at tage Jesu åg på dig i dag?
 • Ville andre mennesker kendetegne dig som en mild person, som har fundet hvile?
 • Hvad lærer Jesus dig, igennem hans ord til dig?

Bøn
Tak Gud, at når du ser ind i mit liv, så du ser de byrder, jeg ikke kan bære. Nu beder jeg dig om hjælp til at forstå, hvordan du kan hjælpe mig med at bære dem. Tak for alt det, som jeg kan lære af dig, hjælp mig med at leve i den frihed, så jeg kan finde den hvile, jeg trænger til. AMEN.

 

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Det største af alt”

Må Gud rigt velsigne dig, vi ses på søndag, kærlig hilsen
Michael Jensen

En anden vej til lykke

Gud indrettede verden med universelle principper. Et af disse principper er, at jo mere du hjælper andre mennesker, jo lykkeligere bliver du. Lykke kommer ikke fra at leve for dig selv. Lykke kommer fra at give og være barmhjertig.

Ordsprogene 11:17 siger: En venligtsindet mand gavner sig selv,
en ubarmhjertig mand styrter sig selv i ulykke.

Det største eksempel på dette i Bibelen er historien om Job, der tabte alt, sit helbred, familie, job og rigdom. Hans venner kom til ham i hans største nød. Men viste de ham barmhjertighed? De dømte og kritiserede ham. De fortalte ham, hvad han havde gjort forkert. “Det er din egen skyld,” sagde de. Job kunne nemt være blevet hård over for dem og sig selv. MEN den store vending i Jobs liv skete, da han barmhjertigt bad for de mennesker, der kritiserede ham.

Job. 42 v10 Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft.

At vise barmhjertighed over for andre – også dem der kritiserer og dømmer dig – er en tilstand af frihed og overskud. ”Ingen skal tage min glæde eller formørke mit sind og tanker.” Her er ikke plads til, at en bitter rod kan slå rødder. Du kan gå gennem livet som en dømmende person, eller du kan leve livet som en barmhjertig person. Måske tænker du, at det er naivt, alle bliver jo påvirket negativt af kritik. Derfor siger Bibelen: Vend den anden kind til og bed for dem, som forfølger dig.
Det er dit valg. Når du vælger barmhjertighed, vil livet få en rigdom, som ikke kan købes og som altid vil påvirke mennesker omkring dig.

Jesus siger i saligprisningerne, Matt. 5 v7: Salige (det betyder lykkelig), er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

Vil du opleve lykke? Så vær barmhjertig og se, hvad der sker.

Refleksion

 • Hvordan har du selv brug for at blive mødt med barmhjertighed?
 • Hvad har du brug for, for at kunne tage et valg om at vise barmhjertighed?
 • Hvordan ville en barmhjertig livsstil påvirke din livsstil?

Bøn
Kære Gud, det er en rigtig hård verden, at leve i. Tak at du forstår de udfordringer som jeg har, med at vise og være barmhjertig. Tak, at du kan møde mig barmhjertigt, der hvor jeg ikke selv blev mødt med barmhjertighed. Jeg beder om hjælp til at tage imod din forvandling. Så den salige lykke må kendetegne min livsstil i alle forhold. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Velkommen til gudstjeneste med nadver på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Styrke

“I får styrke ved at være stille og stole på mig.” Disse ord er sagt til Israels folk i forbindelse med, at de har vendt Gud ryggen og søgt råd alle andre steder. Til trods for det står der, at Herren længes efter at være nådig og barmhjertig, efter at svare og vejlede og vise vej . “Kun ved at vende jer til mig og søge min hjælp, kan I blive reddet.” Esajas 30:15-22.

Vi møder ting i vore liv hvor vi i vor afmagt kun kan sige: “Herre jeg vælger at stole på dig og overgive min sag til dig uanset udfaldet og hvad der sker!” Gud er større end alt og alle. Intet er bedre end at overgive vores byrde til ham og slippe byrden hos ham! Den tillid giver styrke til LIVET.

 

Søndag den 25.juli mødes vi til gudstjeneste kl. 11 i Kulturcenteret på Poppel Alle, Taastrup. Per Eivind Stig taler.

Med hilsen
Ellinor Q. Stig

En hjælpende hånd

Har du nogensinde følt, at nogen var i en håbløs situation? Folk med udfordringer, problematikker som er svære at overskue, eller som står i fastlåste ting som bare er gået i hårdknude. Det kan hurtigt sætte tanker i gang som ”hvordan skal det dog gå” eller ”det bliver aldrig bedre”. Men Galaterne 6 v9 siger: Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.

Gud ønsker at bruge dig til at bringe tro, håb, helbredelse, visdom, Gudsnærvær, ja de gode nyheder til dem uden håb, dem, som har brug for en hjælpende hånd. Når du selv går igennem svære tider eller du tænker tilbage på tider, da du havde det svært, hvilke erfaringer lærte du da i livets skole? Erfaringer, som du nu kan give videre. Alle kristne er missionærer, alle kan lytte til en anden, række en hjælpende hånd eller åbne sit hjem for en, som står alene.

Den tid, som du har på jorden, har eet formål: At gøre Guds vilje. Med andre ord, så tænk på, hvor eller for hvem du kan gøre en forskel. For hvem kunne du bringe lidt lys ind i en mørk tid? At gøre kærligheden konkret er en spændende mission, som alle kan deltage i. Hvem tror du, at Gud vil have dig til at fokusere din tid og dine kræfter på? Det er en overvejelse, som kan gøre kristenlivet meget spændende og værdifuldt. Kan Gud bruge dit liv og dine erfaringer til hjælp for en anden? JA, også i den grad, for du er den bedste til at kunne forstå en anden, som nu står i en svær situation.

Refleksion

 • Hvad er de vigtigste lektier, som du lærte og kan give videre fra svære tider i dit liv?
 • Hvordan var det dengang at få hjælp af andre, eller oplevelsen af at stå alene?
 • Hvor og hvordan kunne du, med din erfaring, gøre en konkret forskel for en anden?

Bøn
Kære Gud, tak at du aldrig så mig som håbløs, tak at der aldrig er noget i mit liv, som er for stort eller for meget for dig. Hjælp mig til at forstå, at min skrøbelighed og mine svære erfaringer herigennem kan hjælpe en anden i en lignende situation. AMEN

 

Kære City Kirke, på søndag holder vi gudstjeneste i Glumsø. Som kirke tager vi på udflugt, hvor vi starter med at holde gudstjeneste kl. 11:00. Herefter spiser vi en let frokost sammen, som Dorte har forberedt, hvorefter vi tager ned til et meget smukt naturområde. Bagefter vil der blive serveret kaffe og kage.
Lad os hjælpe hinanden med kørelejlighed, så alle kan være med.

ADRESSEN ER: Østergårdsvej 25, 4170 Glumsø.

Vel mødt, kærlig hilsen
Michael Jensen

Forandringens kunst

Forandring tager tid, hvad enten det er åndeligt, fysisk eller mentalt. Ingen knipser med fingrene, og så sker det med det samme. Gud ønsker, at vi vokser og modnes som mennesker, men i sin godhed giver han os tid til det.
Når Helligånden vil foretage ændringer i dit liv, som kan gå langt ud over alt, hvad du troede var muligt, så sker det ikke fra den ene dag til den anden.
Min bøn for dig er, at du i denne tid vil vokse i åndelig modenhed og i det formål, som Gud har skabt dig til. Men også at du vil være tålmodig til at lade det være mere end en spontan handling.
Bibelen siger i Ef.-brevet 4 v23-24: I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.

At blive mere lig Jesus er at ændre på de gamle adfærdsmønstre, og så at vi tager vores nye selv på med Helligåndens hjælp. Det sker, når vi lader Gud udføre sit arbejde i os uanset hvor lang tid, det tager. Gud er tålmodig, han giver ikke op, men glæder sig over hvert et lille eller stort skridt, du tager. Så længe du tager et skridt, så er det positivt, også selv om du har taget dem mange gange før. Gud ved, at så længe du holder fokus på ham og det, han ønsker at gøre i dit liv, så sker forvandlingen.
2 Kor. 3 v18 Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Reflektion

 • Hvilke adfærdsmønstre trænger til fornyelse i dit liv?
 • Hvad er nogle praktiske måder, hvor du kan tage nogle nye skridt?
 • Hvilke fordele kunne det have, hvis du blev fornyet i dit sind og ånd?

Bøn
Kære Gud, tak at dit ønske for mig er, at jeg må være den bedste udgave af mig selv. Hjælp mig til at kunne høre, når du taler ind i mit liv og peger på områder, som kunne trænge til forandring. Fri mig fra fordømmelse, og tak at du rækker mig den hjælp, som jeg har brug for og at du går sammen med mig hele vejen. AMEN

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Temaet er: HVORDAN OVERVINDER JEG MODGANG? Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

PS: Husk at vi på næste søndag d. 18 juli tager på skovtur til Glumsø, hvor vi også holder gudstjeneste. Mere information om dette følger.