Kategoriarkiv: Fredagsmail

Det ”U”perfekte liv

I Salme 139 v14 siger David: “Tak, fordi du gjorde mig så vidunderligt underfuld”.

Intet her på jorden er perfekt, fordi alt i denne verden så som klimaet – økonomien – freden og relationer – kirken mm. er brudt og ikke helt som Gud havde tænkt sig det. Så derfor er der intet i vores liv som nogensinde vil være perfekt. ”Tak for den opmuntring.” Mange mennesker kæmper for at opnå det ”perfekte liv” og undrer sig over hvorfor det ikke lykkes, trods succes.

Når David så takker Gud for den måde, som Gud har skabt ham på, så betyder det at han forstår, at han er skabt at være unik og særskilt. Det er du også.

At være vidunderligt skabt omfatter enhver person fra undfangelsen til graven, eftersom som alle bærer Guds billede. Bibelen siger at, du er kendt af Gud og tilhører ham.

Når du forstår din unikke identitet, så kan du begynde at blive til alt, hvad Gud har skabt dig til at være, midt i en uperfekt verden.

Gud kalder nemlig på almindelige mennesker, ligesom mig og dig, til at følge ham. Lige meget hvor lille du kan føle dig og dine ressourcer kan synes at være. For du er skabt til at være hans barn, og så kan lidt blive til meget. Når du lægger det i mesterens kærlige hånd, ja så vil du forstå og opleve, hvordan dit liv kan få stor betydning og gøre en forskel. Det blev Davids erfaring. Måske er du faret vild eller blevet grebet af frygt i en uperfekt verden. Nogle gange krydses vejene og det er svært at vælge, så ender vi på en eller anden måde ingen steder. Men er det ikke der, vi lærer, at vi kun skal påkalde hans navn JESUS KRISTUS, for at komme tilbage til hans vej, hans sandhed, hans liv.

REFLEKSION

 • Hvad er nogle af de kvaliteter hos dig, der gør dig unik?
 • Hvordan kan du bruge dem til at bringe Gud ære?
 • På grund af synd er intet på Jorden perfekt – men Jesus kom for at frelse os fra synd. Hvordan ændrer den forståelse, hvordan du lever?

BØN

Kære Gud, tak for din grænseløse kærlighed til mig og for din nåde, som er ny hver morgen. Tak for livet, som du har skabt mig til at leve. Hjælp mig til at finde ind i dine planer og til at gøre din vilje i dag. Derfor beder jeg om et hjerte og en indstilling, som ønsker at følge og tjene dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 3)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 29 maj er der informationsmøde umiddelbart efter gudstjenesten.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Plan A

Rom. 8 v28 Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud,
og som efter hans beslutning er kaldet.

Gud har ikke en “Plan B” for dit liv.

Uanset hvor mange gange, vi som mennesker kan gå vores egne veje, så er vi stadig på Guds “Plan A” for vores liv. Han har ikke tilbagekaldt sin oprindelige drøm for dit liv. Det er lige meget, hvad andre mennesker gjorde mod dig, hvad du har gjort mod andre eller dig selv, eller hvilke fejl eller dårlige beslutninger, du har truffet. Du kan stadig komme tilbage til det, som du var skabt til.

Hvis man laver en fejl eller tager en dårlig beslutning, så er der mange som tænker “nå, så jeg er ikke god nok, jeg har lavet for meget rod i mit liv, jeg duer ikke til noget.” Du behøver ikke længere at tro på de løgne, for Gud er langt større end det.

Alt er i Guds hånd – de gode, de onde, de dårlige beslutninger, synderne. Han forårsagede ikke det hele, men han har stadig kontrol over det hele.

Og Gud får alt til at arbejde sammen til det gode. Bibelen siger ikke, at alt er godt – for det er det ikke. Der er meget synd og ondskab i verden.

Det hele er ikke godt. Men Gud får det hele til at arbejde sammen, så der kan komme noget godt ud af det.

Når du tror, at Gud ikke kan samle dele af dit liv igen, så husk, at Gud kan gøre alt. Han er stadig på arbejde – han udarbejder stadig sin plan for dit liv og venter stadig på, at du kommer tilbage til ham, så han kan give dig sin drøm for dit liv, hvis du ikke allerede lever i den.

Når du giver ham dit liv, vil Gud arbejde for at få alle brikkerne til at passe sammen, så hele dit liv kommer ind i den sammenhæng, som tjener sit formål her på jorden.

REFLEKSION

 • Er der nogen fejl eller synd i dit liv, som du tror, Gud aldrig kunne tilgive?
 • Er der noget tanke, som har afholdt dig fra at leve i Guds plan for dit liv?
 • Hvad tror du, Gud har skabt dig til?

BØN

Kære Gud, tak at du har en plan for hver enkelt en af os. Din hånd leder vores skridt og giver os alt, hvad vi har brug for. Hjælp mig til at have tillid til, at du kun vil det bedste for mit liv. Så jeg trygt kan bede om, at din vej vil blive åbenbar i mit liv. Hjælp mig med at gå på de stier, som du har lagt foran mig og gå ind af de døre, som du åbner for mig. Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 2)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

På Store Bededag den 13. maj mødes forskellige kirkesamfund til bøn for Danmark. Alle er velkomne og det sker i Københavns Domkirke kl. 14 -15.30.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Dette gælder også dig

Joh. 3 v14: ”enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.”

Enhver, det vil sige alle, ingen undtagelser. Lige meget hvem man er, hvor man kommer fra, eller hvordan ens baggrund har været, så gælder dette vers for dig og alle andre.

Verset i Johannes-evangeliet står i relation med beretningen om Israels ørkenvandring. En fortælling om et folks vandring fra en slavetilstand under en ond hersker til frihed i fællesskabet med Gud. Men i ørkenvandringen mister folk tålmodigheden og ønsker sig tilbage til Ægypten. De tabte besindelsen, dømmekraften og kunne ikke se klart. Følgerne blev skæbnesvangre. Utålmodighed er en gift; når vi vender os fra Gud, åbner vi os op for det onde. Folk blev nu ramt af dødbringende slangebid. I dette kaos skabtes der et middel mod denne ondskab. Gud er kærlighed og nådefuld, så han greb ind i situationen og viste jøderne en vej ud af den. Så man lavede en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt man livet.

Historien kaster lys over Guds frelsesplan for os mennesker. Jesus blev hængt op på et kors, dødsmærket af syndens gift og døde for hele menneskeheden, men i denne død knuste han slangens hoved (1. Mosebog 3 v15: Hendes afkom skal knuse dit hoved) så du og jeg kunne få livet igen. At se og tro på den korsfæstede er at gå fra døden til livet. Kun ved at fastholde blikket (TROEN) på ham finder vi freden, for i det fællesskab finder jeg en at elske og en at blive elsket af for evigt. Jesus siger i Joh. Ev. 14 v6: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

REFLEKSION

 • Hvordan opfatter du ordet “enhver” for dig selv?
 • Hvordan påvirker ordet “enhver” dit menneskesyn?
 • Tror du, “enhver” også betyder til enhver tid?

BØN

Kære Gud, tak for din nåde, tak at den også gælder for mig i dag. Jeg ved, at jeg en dag skal dø og se evigheden i øjnene. Mit liv her på jorden har til tider været noget rodet, hvor jeg har levet efter min egen plan og ikke din. Jeg beder dig derfor om din tilgivelse. Jeg vil leve efter din plan, fra nu af. Jeg ønsker at få ryddet op i rodet og rette mit blik på dig, Jesus Kristus. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 1)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Se også disse Tips til Himmelske Dage i Roskilde den 26.-29. maj.

Aldrig alene

Matt. 28 v20: »… jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

For mange år siden var jeg i verdens sydligste by, som hedder Ushuaia og ligger i Argentina. Det var meget langt væk fra lille Danmark og det føltes virkelig som verdens ende. Men lige meget hvor du er, så gælder Jesus løfte til dig: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Gud våger over dig hvert øjeblik af dagen, ligesom en livvagt ville. Det betyder, at Guds nærvær altid er med dig. Når du befinder dig i en situation, som du synes er svær eller hvor du føler dig magtesløs og alene, så det er alt sammen en sandhed med modifikationer. Din oplevelse er reel nok, men er ikke nødvendigvis endelig, når du har Gud med i dit liv.

I 1 Peter 1 v5 skriver apostlen Peter om Guds magt, at den bevarer vores tro. Det er et militært udtryk, der refererer til at sende soldater til en by for at beskytte den. Verset taler om, at det er vores tro, som bliver beskyttet. Det har ofte været en stor misforståelse, at man som kristen ikke vil møde modgang. Igennem hele kristendommens historie er kristne blevet syge, har lidt nød og mødt en masse modgang. I en verden hvor over 95% af det, der sker, intet har med Guds vilje at gøre, er jeg derfor glad og taknemlig for ikke at stå alene. Mange mennesker bukker under både åndeligt, psykisk eller fysisk under det pres, som møder en i tilværelsen, fordi de står alene. Kriser i tilværelsen og i vores verden kan hurtigt skabe en masse bekymringer og give søvnløse nætter. Det er netop det, verset taler ind i, Gud er på din side og kæmper for din tro. Simon Peter kom selv i en troskrise og han endte med at fornægte sin tro på Jesus Kristus, MEN hvad var Jesus respons til Peter? Luk. 22 v31 Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Gud kender til dine kampe, han ved hvor du har det svært, og han stiller sig på din side. Igen og igen igennem hele Bibelen lover Gud sin trofasthed til os. Til alle tider og i alle situationer. 5 Mosebog 31 v8 »Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!«

REFLEKSION

 • Hvordan påvirker billedet af Gud, som en der beskytter din tro, dig?
 • Hvilke udfordringer ser du i at holde sig tæt på Gud i svære tider?
 • Hvordan har du set Guds beskyttelse udspille sig i dit liv?

BØN

Kære Gud, jeg beder om din beskyttelse, når jeg begynder denne nye dag. Du er mit gemmested, hvor kan jeg altid finde tilflugt. Beskyt mig fra trængsler, hvor jeg end går og tak at du kæmper for mig også i dag. Din kærlighed og trofasthed er altid den samme. Så jeg beder om, at min tillid er til dig må blive bevaret igennem hele dagen. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

På søndag får vi besøg af Dave Richards fra Salt and Light i England.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Guds plan – min plan???

Ef. 2 v10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud har en plan og et ønske for dit og mit liv, en plan som passer ind i en større plan, han har for denne verden. Som menneske kan vi ikke vide alt, og har ikke det større perspektiv hele tiden – men det har Gud. Guds drøm for vores liv består af, at vi må opleve at være elskede og leve med et formål. Derfor har han skabt os til at kunne gå ind i meningsfyldte mål og planer, som vi har evner til at opfylde.

Du er nu begyndt på en åndelig rejse, der vil gøre dig i stand til at opdage svaret på livets vigtigste spørgsmål: Hvad i alverden er jeg her for? Ved slutningen af denne rejse vil du kende Guds hensigt med dit liv og vil forstå det store billede – hvordan alle dele af dit liv passer sammen.

Du har måske haft nogle drømme, som ikke rigtig blev til noget. Måske var du nødt til at give slip på en drøm, og du troede, at det ville være enden på dig.

De gode nyheder er, at det aldrig er for sent at komme tilbage til Guds plan.

Guds plan for dit liv er altid god. Det vil aldrig skade dig. Det vil give dig et stort håb og en vidunderlig fremtid!

Jer. 29 v11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

REFLEKSION

 • Hvilke drømme tror du, at Gud har for dit liv?
 • Hvad vil det sige at overgive sine drømme til Gud?
 • Hvad har Gud givet dig hjerte og evne til?

BØN

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus.
Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.  Hebr. 13 v20 – 21

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste med Familiekirken på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Taler: David Hudson

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK på lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson. Se denne indbydelse.

Velkommen til ny menighedsledelse: (Formand) Michael Rask Christensen – (Næstformand) Anita Pedersen – Per Bækgaard – (Præst) Michael Jensen

Det handler om Jesus

2 Kor. 4 v5 For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren

I Kristus alene findes mit håb, han er mit lys, min styrke, min sang, min hjørnesten og faste grund. Igennem de voldsomste storme oplever jeg hans kærlighed og fred. Min trøster midt i frygten, ja, midt i det hele så tror jeg på Kristus som min klippe. Han blev menneske for min frelses skyld, men foragtet af dem, han kom for at redde, indtil de naglede ham til et kors, hvor Jesus døde i mit sted. For enhver synd blev lagt på ham og derfor lever jeg i tilgivelsen og frihedens nye liv. Der i den mørke grav lå verdens lys, men i en herlig morgen rejste han sig igen op af graven. Syndens og dødens forbandelse har derfor mistet sit greb om mig. For jeg er hans og han er min, købt med hans dyrebare blod. Ingen skyld i livet, ingen frygt i døden kan skille mig fra ham. Dette er Kristi opstandelses kraft i mig. Fra livets første skrig og til det sidste åndedrag har Jesus mig i sin hånd. Ingen mørkets magt eller menneskelig plan kan rive mig ud af hans hånd eller skille mig fra hans kærlighed. Indtil han vender tilbage eller kalder mig hjem, så vil jeg blive i troen på ham alene.

Derfor samles vi til opstandelsesfest på søndag, for at fejre hans sejr. Han alene er Herre og har givet os et levende HÅB. For i dag, for i morgen, for altid. Derfor –
Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham! Kol. 3 v17

REFLEKSION

 • På hvilke måde påvirker kulturen dig til at fokusere på dig selv?
 • Hvordan ville det se ud, hvis alt, hvad du gjorde i denne uge – som familiemedlem, ven, studerende, chef eller medarbejder – fik et nyt fokus på Jesus?
 • WWJD: Hvad ville Jesus gøre i dit sted i dag?

BØN

Tak Gud, at jeg kan få lov at tage blikket væk fra mig selv og se hen til dig. Du kender til det hele på godt og ondt. Du ved det fra personlig erfaring. Hjælp mig til at tro, at du alene er det håb og den fred, som kan fylde mit sind og hjerte med fred. Hjælp mig til at holde fast i din sandhed og til at leve i den. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til påskegudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Tema: Den bedste dag

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK: Lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson. Se denne indbydelse.

Slip fortiden

1 Pet. 1 v3: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Peter fornægtede Jesus tre gange i løbet af en aften. AV – Jeg tror, at de fleste mennesker ville gå rundt med en sort sky over hovedet i meget lang tid. Men Peter spildte ikke tid på at lide i fordømmelse og fortvivlelse. Han overøste ikke sig selv i skyld eller skam og han levede ikke med fortrydelse som en hindring. I stedet kastede Peter sit gamle liv med alle hans fejl på Guds barmhjertighed. Hans liv blev derefter fyldt med håb på grund af Gud. En af de vigtigste ting du kan gøre, når du oplever et nederlag eller en fiasko, hvor du bliver skuffet over dig selv, er at kaste dig på Guds barmhjertighed. Vi ved, at Peter gjorde dette – fordi han skrev to bøger i Bibelen om det. Første og andet Peters brev. Forestil dig, at du bærer rundt på en kæmpe kampesten. Alt hvad du kan gøre, er at slippe den. Du tager simpelthen al din skyldfølelse og så kaster du dig på hans nåde. Men hvordan gør man det helt præcist? Du kan bede noget i denne retning: Gud, jeg fejlede virkelig. MEN du er nådig og tilgivende, så jeg kaster mig på din barmhjertighed. Jeg har brug for en frisk start. Jeg ved, at jeg ikke fortjener det, men jeg beder dig om tilgivelse og hjælp til at ændre min adfærd.

Dette er modgiften til en anklagende tankegang, som siger: “Du er ikke god nok. Hvem tror du er? Hvorfor tror du, at Gud nogensinde kunne bruge dig? Hvorfor tror du, at Gud ville besvare dine bønner efter alle de ting, du har gjort?” Der er en grund til, at Satan betyder modstander. Men husk disse tre ting: Lær af Peter, når du vil blive fristet. Jesus har allerede bedt for dig og tilgivet dig. Brug din erfaring til at hjælpe andre mennesker.

Vi vil blive fristet og fejle, men Jesus vil altid være der for os. Gud er stor nok til at vende smerten til hans ære og til velsignelse for mennesker i samme situation. Så gør som Peter:
1 Pet. 5 v7: Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

REFLEKSION

 • Hvilke løgne fortæller Satan dig i dag, for at forhindre dig i at fokusere på Guds barmhjertighed?
 • Hvordan kan du minde dig selv om Guds barmhjertighed?
 • Når Gud har tilgivet dig, kan du så også tilgive dig?

BØN

Kære Jesus, jeg beder denne bøn, fordi jeg ved, at jeg har gjort ting, som jeg har svært ved at slippe. Derfor beder jeg dig om, at jeg må lære at stole på, at du vil tilgive mig, så jeg kan acceptere din kærlighed og nåde til mig. Hjælp mig med at tro på din sandhed, til at elske dig og vise andre, hvor stor din kærlighed og nåde er. I Jesu navn, amen.

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS. HUSK:

 • Årsmøde i City Kirken onsdag d. 6. april kl. 19.00 i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.
 • Torsdag d. 14. april kl. 12:00: Agape-måltid i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.
 • Lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson.

Jesus er svaret MEN hvad var spørgsmålet?

Ordspr. 1 v5
Den vise skal lytte og øge sin lærdom, den forstandige skal erhverve livsvisdom.

Nogle mennesker kommer til Gud for at opleve et mirakel eller for at få svar på et spørgsmål. Andre kommer til Jesus af pga. ensomhed, skyldfølelse eller frygt. Andre igen, fordi de leder efter et formål med livet eller står i en krise.
Der er tusind forskellige grunde og årsager til, at mennesker kommer til Gud.
Vi har alle ting i vores liv, som kan holde os vågne om natten. Stress, lidelse og ufred på jorden har altid en måde at få vores opmærksomhed på.

En har sagt: “Nogles tanker kan være lige så dybe som havet, men hvis du er klog, vil du opdage dem”.

Evnet til at lytte er en nøglen til at forstå en andens liv og tanker. Her igennem opnås lærdom og livsvisdom, siger verset i Ordsprogenes Bog. At lytte vil både give dig indsigt, men viser også, at du har en oprigtig interesse og respekt for det menneske, som du taler med.
Jeg tror, at det er en nøgle til en livsændrende samtale. Når man kender årsagen, er det altid en mulighed for at vise mennesker, hvordan spørgsmål eller længsler kan finde deres svar i Jesus Kristus.
Der kun er én vej til Gud Faderen, og det er igennem Jesus Kristus. Jesus sagde: “Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig” Joh. 14 v6.
At komme hen til den vej, sker ofte ved en livsændrende samtale, som startede med, at der var en som lyttede.

REFLEKSION

 • Har du oplevet forskellen på en som ville lytte til dig eller en som ville give dig et svar?
 • Er det nemt for dig at lytte til andre?
 • Hvornår har du sidst lyttet til Gud?

BØN

Tak Gud, at du altid har tid, til at lytte til mig. Tak, at du vil tale med mig. Nu beder jeg dig om, at du vil hjælpe mig til at høre, hvad du har på hjerte og tage imod det, som du vil sige til mig. Tak, at du vil viser mig din vej. Lad mig bevare dit ord i hjertet og lad mig blive en velsignelse for mennesker på min vej. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend, velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Genopbygget (del 2)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: HUSK årsmøde i City Kirken onsdag d. 6. april 2022 kl. 19.00 i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.

Skabt til fællesskab

Det første, som Gud sagde til mennesker, var dette: “Det er ikke godt, at mennesket er alene”
1. Mosebog 2 v18
. Gud talte ikke kun om ægteskab i dette vers. Det er simpelthen ikke godt for os mennesker at leve isoleret eller at prøve at håndtere livet på egen hånd.

Jeg har hørt folk sige, at fuldstændig uafhængighed er nøglen til lykke. For mig er det ensomhed og udtrykker mere en usikkerhed på andre mennesker, ved at lade som om, men ikke har brug for andre i sit liv. Måske pga. skuffelser fra tidligere situationer.

Du og jeg har brug for andre, et fællesskab som vil gå med os igennem livet, en åndelig familie. Kirken er sådan et fællesskab, hvor vi både kan mødes fysisk og åndeligt. Sådan et fællesskab kan være støttende. Det afholder dig fra at give op. Hvis du nogensinde er blevet fristet til at give op med at tro, fordi du nåede et sted i dit liv, hvor det bare er for svært. Men når du mødes med andre mennesker, holder de dig i bevægelse mod dit mål og giver dig støtte til at forsætte med at holde fast i din tro. Gud skabte fællesskab som en modgift mod ensomhed. Det giver tryghed, har du nogensinde været nødt til at gå gennem en mørk gade om natten alene? Det føles meget bedre, når man har andre mennesker med sig! Når du går igennem mørke tider, er det mere sikkert at gå sammen med andre, der kan opmuntre dig og bede sammen med dig.

Visdom. At stå alene kan gøre, at man overser muligheder og vinkler på løsninger. Men når du går sammen med andre mennesker, lærer du, hvordan andres erfaringer eller perspektiver kan skabe nyt lys over svære områder og problematikker.

Prædikerens bog 4 v9 – 12 Hellere to end én, de får god løn for deres slid.  For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene?  Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let.

REFLEKSION

 • Hvad hjalp dig til at bevæge dig mod et støttende fællesskab?
 • Hvorfor tror du, at Gud skabte os til at blive bedre sammen?
 • Hvordan kan du bidrage med at andre får et nyt perspektiv, når de føler sig fortabte og ensomme?

BØN

Tak Gud, at du har skabt mig til at høre til. Hjælp mig til at se, hvordan min del af fællesskabet kan hjælpe i det store fællesskab. Tak for de muligheder som du har givet mig for ikke at stå alene, giv os en stadig dybere kærlighed til hinanden og til dig. Og hjælp os til at forstå dybden i, at tretvundet snor brister ikke så let.  AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
TEMA: Genopbygget (del 1)

Jeg vil også pege på denne nyhedsmail fra FrikirkeNet med mange forslag til, hvad vi hver for sig og sammen kan gøre i denne situation med krig i Ukraine.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Krig

Ordspr. 6 v16 – 19:
Der er seks ting, Herren hader, og syv, han afskyr: hovmodige øjne, løgnagtig tunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod, et hjerte, der udtænker onde planer, fødder, der løber rask i ondt ærinde, et falsk vidne, der udspreder løgne, og en, der sår splid mellem brødre.

Jeg tror meget godt at versene her opsummerer det, vi oplever for åben skærm, når en aggressor overfalder et uskyldigt land. Jeg tror også, at det fortæller, hvad Gud mener om det.

En hyppig indvending mod den kristne tro er dog al den vold, som er beskrevet i Det Gamle Testamente. Gideon, David og Josva var blandt de mange ledere, der sejrede og dræbte i Herrens navn. Israel ser ud til at have været en voldelig nation, og Gud virker som en enerådig krigsmager.

Hvad var Herrens hensigt med krig? Hvorfor er Det Gamle Testamente så voldeligt i modsætning til Det Nye Testamente – hvor Jesus tilbyder fred?

I Bibelen er der over 400 referencer til krig. Både militært og personlige konflikter. Skriften fortæller os også, at der er “en tid til at elske og en tid til at hade; en tid til krig og en tid til fred” Prædikerens bog 3 v8.

Gud glæder sig aldrig over konflikter eller krig. Men i Guds optik er det at modsætte sig ondskab, ikke umotiveret vold.

Så kristne er opfordret til at bede om og stifte fred. Men Bibelen fortæller os også om, at vi aldrig vil opleve en fuldstændig ende på krige og konflikter på denne side af evigheden. Lande, samfund, naboer og familier, ja overalt, hvor der er mennesker, vil der opstå konflikter, som kan ende i små og store krige.

Jesus lærer os at elske vores fjender og vende den anden kind til.

Paulus gør opmærksom på, at måden som vi kæmper på, er anderledes end det, som vi ser i denne verden. “Vores krigsvåben er ikke som menneskers, men har guddommelig magt til at ødelægge og nedbryde fæstninger” 2 Kor. 10 v3 – 4. At forstå, hvad der ligger bag konflikter, er altid en afgørende nøgle for at løse dem. Kærlighed, nåde og tilgivelse er stærke ”våben”.

Kristne er ikke kaldet til at gribe til våben, men heller ikke til at dømme dem, som i en ulykkelig situation er tvunget til at gøre det.

I Matt. 24 v6 siger Jesus “I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.”

Jesus foreslår bestemt ikke, at krig enten skulle eksistere, eller være sanktioneret af ham. Han kommer med en udtalelse om, at krig altid har og vil altid eksistere, som en konsekvens af en brudt verden. At arbejde eller kæmpe for fred modsiger på ingen måde, hvad Jesus siger i denne passage. Hvordan man gør det det, er op til den enkelte, som i en konkret situation må udleve sit kald til at stifte fred, ved at bede, give eller gå. For de skal kaldes Guds børn.

Prøv at reflektere over denne tekst, som beskriver Guds tanker for livet her på jorden og din rolle idet: Esajas bog 11 v1 – 10

BØN:

Herre, gør mig til redskab for din fred. Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse, hvor uret er begået. Lad mig skabe enighed, hvor uenighed råder. Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder. Lad mig bringe glæde, hvor sorg og bedrøvelse råder.

 

Mulighed for at hjælpe til humanitær hjælp i Ukraine, igennem Baptistkirken i Danmark.

Pengene vil gå til hjælp med fødevarer, hygiejneprodukter, medicin, generatorer, benzin, tæpper, puder, og hvad der ellers er nødvendigt for mennesker i nød og på flugt. MobilePay: 15397 eller bankkonto 3201 10042879. Mærk indbetalingerne ”Ukraine”. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Skabt i Guds billede (del 3)

Kærlig hilsen
Michael Jensen