Kategoriarkiv: Fredagsmail

JA-mennesker og NEJ-mennesker

Ordsprogenes Bog 29 v25
Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed.

Enhver, der nogensinde har forsøgt at gøre noget godt, er på et tidspunkt kommet ansigt til ansigt med en nej-siger.

Da Moses førte israelitterne gennem ørkenen, klagede folket: ”Vi skal dø! Vi vil tilbage til Egypten!”
Da John F. Kennedy sagde, at USA ville sende en mand til månen, sagde mange mennesker, at det aldrig kunne lade sig gøre.
Hvis disse mennesker havde ladet nej-sigerne tage modet fra dem, forestil dig så hvor verden ville have været i dag! Men de er ikke Gud, så behandl deres mening derefter.

Nogle mennesker er blevet deaktiveret af andres meninger, og er ikke engang klar over det. Andre er blevet afhængige af andres godkendelse.

Men overvej en anden oversættelse af Ordsprogene 29 v25: “Det er farligt at være bekymret for, hvad andre synes om dig, men hvis du stoler på Herren, er du i sikkerhed”.

Andre menneskers meninger kan fjerne dig fra Guds hensigt med dit liv.
Når du lægger større vægt på andres meninger end på Guds mening, forbliver du på sidelinjen, når Gud vil have dig med i spillet. Du bliver låst inde i et fængsel med frygt.
Lad det ikke ske, slip din frygt, og stol på Guds vision for dit liv. Han er din største støtte.

Refleksion
Har du oplevet, at en nejsiger forhindrede dig i at forfølge en drøm?
Hvad lærte du af den oplevelse, og hvad ville et Ja-menneske have sagt i stedet?
Hvilken drøm eller vision har Gud givet dig, som du kan begynde at forfølge i tillid til Guds løfte om sikkerhed?

 

Kol. 1 v3 – 6 Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed.

BØN
Tak, Gud, at du har skabt mig med et formål. Hjælp mig til at gøre mig fri for frygt for andres negative tænkning om mig eller det, som du kalder mig til. Jeg beder dig derfor om, at jeg må lære at stole på, at du er min sikkerhed, når jeg træder ud i det. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og rigtig god weekend!

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Velkommen på søndag til en anderledes online-gudstjeneste, som vi håber må velsigne dig. Du skal ind på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Guds dybe bevæggrund

Gud, som skabte hele universet, menneskeheden og dig og mig, gjorde det fordi han elsker os. Om vi har dårlige dage eller gode dage, om vi kan føle hans kærlighed eller ikke, eller om du fortjener hans kærlighed eller ej.

Korset er derfor lig med Guds kærlighed til os mennesker. Da Jesus strakte armene ud på korset, gjorde han det i kærlighed til os. Det var hans valg at give sit liv, så fællesskabet kunne genoprettes. Fællesskabet med os betød og betyder alt for Gud.

Hvordan andre mennesker ser på dig, eller hvad dit selvværd fortæller dig, kan gøre det svært at tro på, at Gud elsker dig på trods? Denne afmagt kender de fleste af os.
Men Gud er over alle disse ting, han ser dig og elsker dig som du er lige nu.
At acceptere Guds kærlighed handler derfor om at se bort fra sig selv og over på Gud og hvad han valgte at gøre for dig. Det er påskens budskab. At enhver, der tror på Jesus, ikke vil fortabes, men have evigt liv i fællesskab med Gud nu og i himmelen.

Guds tanke er tydelig igennem hele Bibelen, hans frelsesplan kan læses fra start til slut:

1. Mosebog 3 v15 peger på korsets triumf. – Salme 22 v1 peger på det der skete, da Jesus tog synden på sig. – Esajas 53 v4–10 peger på Jesu lidelse og stedfortrædende død. Hoseas 6 v2 peger på opstandelsen. – Joh Ev 11 v25 peger på opstandelsens håb. Endelig viser versene i Åb. 1 v17–18 Jesu endelige triumf.

Prøv at læse 1 Kor. 15 og vær selv en del af denne fantastiske glæde.

Refleksion

  • Kan du et øjeblik slippe fokus på dig selv?
  • Kan du acceptere Gud kærlighed til dig, som du er?
  • Kan du i tillid tid hans kærlighed acceptere Jesus som din Herre og Frelser?

BØN
Kære Gud, jeg ønsker ægte, dyb og vedvarende tro på dig. Jeg har brug for din tilgivelse og fællesskab. Tak fordi du elskede mig så meget, at du sendte Jesus for at dø for mine synder, så jeg kan tilgives og vi kan dele livet sammen. Hjælp mig til at holde fast i min tro i de svære dage. AMEN

 

Kære kirke, vi ville have ønsket at kunne fejre påske sammen. Men grundet det høje smittetryk ser vi det desværre ikke muligt. Lige så snart det skønnes forsvarligt, vil vi have en udendørs gudstjeneste.

Derfor mødes vi igen på Zoom på søndag kl. 11:00 og fejrer Jesu opstandelse. (Du kan få linket ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular.) Vi vil dele nadver, så gør klar til det også. Rigtig god påske til jer alle!

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Han er som ingen anden

Esajas 40 v26:

»Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige?« siger den Hellige. Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.

Hvor mange mennesker kender du? Igennem dit liv har du sikkert mødt rigtigt mange forskellige mennesker, som har givet dig mange indtryk. Det kan præge vores adfærd næste gang, vi møder et menneske, hvilke oplevelser vi har haft med andre mennesker. Når du kommer til Gud, så er det en helt anden oplevelse. Du kan ikke sammenligne Gud med noget som helst. Der er ingen eller noget, som kommer i nærheden af Gud. Hans styrke, vilje, karakter eller handlemåde er i en helt anden liga end hos os mennesker.
Det skønne er, at din Skaber er der for dig – med den samme kraft, som han skabte himlen med. I salme 8 v4 – 5 står der: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det et menneskebarn, at du tager dig af det? I vers 6 kommer svaret: Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det.
Du er noget helt specielt i Guds øjne, og der er ikke noget, som Gud ikke ønsker eller kan gøre for dig. MEN – Gud er også klog og vis, så Gud giver os ikke altid, hvad vi ønsker, men han giver os, hvad han ved, vi behøver. At stole på Gud er at have tillid til at det, han gør i vores liv – oftest igennem de omstændigheder, som vi er i – er godt og rigtigt.

Er noget for stort eller svært for Gud? Gud, som kalder hver stjerne ved navn, han har styr på dem, og der mangler ingen. Han ved også, hvem du er, og han kender din situation og han ved, hvad han gør.
Jeg ved ikke, hvilke byrder du bærer, hvilken sorg, frygt, eller forvirring du måske føler lige nu. Jeg ved dette, at du ikke behøver at stå med det alene, og at du kan dele det med ham, som skabte alting. Han har hele verden i sin hånd, som en gammel sang lyder.
Derfor er du heller ikke glemt.

Prøv at læse og reflektere lidt over salme 18 i Bibelen. Det er den relation, Gud ønsker med os mennesker. David kunne skrive, at sådan blev hans erfaring også i livet med Gud.

Reflektion

  • Har du brug for at få tillid til Gud og hans omsorg for dig igen?
  • Når du ser op mod himlen og kikker på stjernerne, hvad kunne du så tænke dig at sige til Gud?
  • Er der noget, som kunne bringe dig tættere på ham?

Bøn
Kære Gud, hjælp mig til at lære dig at kende som du er, og at have tillid til, at dine tanker for mig kun er de bedste. Når jeg kikker op mod stjernerne, kan jeg sommetider føle den samme afstand til dig, Gud. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at forstå, at dit nærvær er lige ved min side. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend, vi ses online på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Stærk som en løve – blid som et lam

Esajas bog 40 v10 – 11

Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm. Hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene.

Bibelens store ord om Gud og hans mægtige styrke kan til tider godt få os mennesker til at føle os meget små og tænke, at når Gud er så stor, så har Gud nok vigtigere ting at tage sig til, end at tænke på mig.
De store ord kan gøre det svært at relatere personligt til Gud, som for øvrigt også er usynlig, hvilke ikke gør det nemmere.
Men Gud er ikke en god energi, en oplevelse eller en abstrakt tanke om noget helt fantastisk men også noget helt uforklarligt. Gud er personlig.
I versene beskrives Gud som en omsorgsfuld hyrde med en stor styrke.
Gud viser os her sin personlige side, som både er stærk nok til at hjælpe os med alt, men også kærlig nok til at vise omsorg til alle tider. Styrke og mildhed går hånd i hånd i det udtryk, som Gud beskriver på.

Gud vidste for tusinder af år siden, hvad du og jeg, ja alle mennesker havde brug for.
Gud vidste, at vi alle havde brug for ekstra styrke og en hjælpende hånd til vores liv her på jorden. Gud vidste også, at vi som mennesker kunne have det svært ved at relatere til Gud personligt og tage imod hans kærlighed til os, hvad enten den er udtrykt i styrke eller omsorg. Så Gud måtte komme til os personligt, for at vi herigennem kunne lære Gud personligt at kende.

Gud blev derfor i Jesus Kristus menneske, så vi i ham kunne relatere og have et personligt forhold til Gud. I Jesus Kristus lærer vi Gud at kende, Både hans styrke og milde omsorg.

Refleksion

  • Hvordan vil du beskrive din relation til Gud i dag?
  • Hvor godt vil du sige, at du kender Gud som Gud er, eller som du tror Gud er?
  • Hvor i dit liv har du brug for Guds styrke og mildhed?

Bøn

Kære Gud, til tider kan du godt virke lidt langt væk og svær at relatere til. Ærligt, så ved jeg ikke, hvor godt jeg i grunden kender dig. Jeg beder dig derfor om, at jeg må lære dig at kende som du er, og gøre op med mine forestillinger om dig. Tak, at du hører denne bøn og hjælper mig til at tage det til mig, når du møder mig igen. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig! Rigtig god weekend, vi ses til online-gudstjeneste på søndag.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

At leve med vished

At leve med vished

Lukas 23 v42 »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.«

Det er aldrig sjovt at stå alene, specielt ikke i svære situationer. Heldigvis er der ingen af os, som har prøvet at blive hængt op på et kors, tak og lov. Alligevel tror jeg, at vi alle kan forstå hvilken forfærdelig situation, røveren på korset befandt sig i. På det tidspunkt var Jesus berømt for at gøre mirakler. Men manden bad ikke Jesus om at stoppe hans smerte, selvom han ville have haft ulidelige smerter. Han bad heller ikke Jesus om at redde ham fra døden.

Han sagde: “Jesus, husk mig.” Hvorfor? Fordi hans dybeste behov var ikke at møde det ukendte alene. Manden var tæt på døden, og hans dybeste behov var vished om ikke at være forladt. At leve med vished om, at hvad der end måtte ske eller hvad der møder en i livet, så er der en, som husker på dig og at man ikke er alene, er en fantastisk viden som giver ro og tryghed. Både i livet og i døden møder Gud os med hans forsikring om hans nærvær. Gud vender aldrig ryggen til nogen. Jesus svarede en kriminel, der hang på et kors, fordi han var dødsdømt Lukas 23 v43. »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« Din og min forsikring om Guds trofasthed er den samme. Hvem du end er, eller hvad din baggrund end måtte være. Så er Guds løfte til dig er ”jeg husker dig”, du er ikke alene, Jesus er med dig.

I disse tider er der mange, som med god grund oplever ensomhed og bekymring. Guds løfter er givet til os mennesker for at give os vished. Hans løfter er nemlig baseret på Gud selv. Gud alene er vore garanti for, at det holder. I Salme 23 v4 står der: Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Stokken og staven var de redskaber hyrden brugte til at holde sammen på fårene. Ikke til at slå med, men for at guide fårene. På samme måde er det med Guds løfter, de holder os på sporet, så vi ikke kommer væk fra vores hyrde. Jesus siger i Joh. 10 v11: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus lover, at du en dag vil være sammen med ham for altid, hvis du tror på ham og det, som han har gjort for dig, da han gav sit liv på korset. Det gjorde røveren på korset, og Jesus svar til ham var: I dag skal du være med mig i Paradis.

Refleksion
Hvad har du brug for at kunne sige til Jesus i dag?
Hvordan du har du det med at stole på og Guds løfter?
Kan du stole på Guds løfte om frelse?

BØN
Ærligt Jesus, i de svære øjeblikke, så føler jeg mig lidt alene. Jeg beder dig derfor om, at jeg må få den vished, at du altid husker på mig. Tak Jesus, for din kærlighed og dit offer, der gør det muligt for mig at møde dig nu og en dag i himlen. Jeg beder dig derfor om, at du vil hjælpe mig til at holde fast i dine løfter til mig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig, og rigtig god weekend. Velkommen også til online-gudstjeneste på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage og til den sidste undervisningsaften om Åbenbaringsbogen på onsdag kl. 19:30. Du kan få linket til Zoom ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvad gør jeg med min frustration?

Hvis nogen nogensinde havde en grund til at være frustreret og vred, så var det Job. Han var en gudfrygtig mand, der havde alt, hvad han ønskede – rigdom, berømmelse og en stor familie. En dag mistede han det hele. Hans husdyr, alle hans børn døde i en frygtelig storm og han fik frygtelige sygdomme.
Han mistede bogstaveligt talt alt, hvad han havde, undtagen sin kone, sine venner og sin tro. De var dog ikke til megen hjælp i hans situation. I sit mørkeste øjeblik sagde hans kone til ham: »Holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud, og dø!« Job 2 v9 WOW…
Senere så kom en gruppe af hans venner sammen og sagde: “Job, det er alt sammen din egen skyld.”

Men midt i en masse dårlige input delte en af hans venner et visdomsord. Han insisterede over for Job på, at det var en dårlig idé at blive vred. Han sagde i Job 5 v2: Ærgrelse slår den dumme ihjel, ophidselse dræber den uerfarne.
Jobs ven var en klog mand. Han vidste, at selv midt i så stor en hjertesorg ville vrede ikke hjælpe. Faktisk ville det bare gøre tingene værre. Prøv at læs hele kapitel 5 i Jobs bog, det er en fantastisk vejledning i at håndtere sin frustration.

Hvis du tænker tilbage gennem oplevelser i dit eget liv, er du sandsynligvis enig. Ligesom jeg, så har du måske også gjort ting, du fortryder, da du blev frustreret eller vred.
Når man giver efter for vrede, ender man med at handle på en ukonstruktiv måde. Problemet er, at man i øjeblikket glemmer fornuften. Hvis man trækker vejret og bevarer overblikket, vil man sikkert handle anderledes, end hvis man bare handler i affekt.
Tilværelsen eller relationer kan godt skabe vrede og frustration, det løser bare ikke problemet. Så hvorfor holde fast i noget, som kun skaber ærgrelse?
At have et personligt forhold til Gud betyder, at du kan være ærlig overfor Gud. Du kan fortælle Gud præcis, hvordan du har det og hvad der er svært, uden at pakke noget ind. Så kan du også fortælle Gud, hvad det er, som du har brug for i enhver situation.
Den gamle profet Habbakuk hjælper os lidt på vej i svære tider. Hab. 3 v17 – 18:
For figentræet sætter ikke blomst, vinstokken bærer ikke frugt; olivenhøsten slår fejl, marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden, der er intet kvæg i indhegningen. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne. Jo tak, der var nok at være frustreret over. Man at vælge at lægge tingene over til Gud og fokusere på ham kan skabe mirakler og medføre en helt ny start.

Refleksion
På hvilke måder har du set vrede skade dig eller nogen, du holder af?
Hvilken fortid har du brug for at tilgive, for at give slip på langvarig vrede?
Hvordan har du brug for, at Gud møder dig i din situation i dag?

Bøn
Kære Gud, tak at du forstår, når jeg er vred eller frustreret. Tak at du forstår hvorfor, og at du altid lytter til mig. Herre, jeg har brug for at du griber ind i min situation med din nåde, styrke og helbredelse. Hjælp mig til at tro på, at du kan løfte mig op fra den situation, som jeg sidder fast i. Tak at du formår det, jeg ikke selv kan, hjælp mig til at holde fast i den tro. Amen

Må Gud rigt velsigne dig, og rigtig god weekend. Vi mødes på søndag på Zoom og holder nadvergudstjeneste sammen. Husk også, at vi igen på onsdag d. 10/3 kl. 19:30 har en undervisningsaften over Johannes’ Åbenbaring. Du kan få linket til Zoom for begge dele ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Lad ingen tage håbet fra dig

Enhver større udfordring i ens liv har potentialet til at ryste ens tro. Men det modsatte kan også være tilfældet. Hvis du lader det, som udfordrer dig, føre dig tættere på Gud.
Kong David led store tab, inklusive tab af et barn. Efter disse kriser i hans liv skrev han i Salme 27 v13: Men jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land.

I Davids svære tider holdt hans tro på Guds godhed ham i gang. Han kunne have gået ned mange gange pga. modgang på alle mulige måder. Men han kom altid tilbage til Guds godhed. Uanset om han blev forfulgt eller selv havde rodet sig ud i problemer.
Derfor er det skrevet som en opmuntring til os i dag. For det samme er gældende for os og kan blive din og min erfaring. Når livet føles uudholdeligt, og det gør det jo engang imellem, især i disse tider, så hold fast i din tro på, at Gud er god. Selv når alt går galt, så tro på at Guds godhed kan føre dig igennem. Tro, at Guds plan på den lange bane for dit liv, er større end det eller de problemer, du kæmper med nu, at hans navn er større end det, som du gennemgår her og nu. Gud har ikke forandret sig fra dengang, da du var glad og havde det godt. Dengang, da livet var en leg eller ihvertfald ikke så svært.

Når Bibelen siger i Rom 10 v8, at Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, så vil det  sige, at Guds ord er den kilde, resurse eller sandhed som du kan vender dig til for at få visdom, ledelse, trøst eller et løft ind i den situation som du er i. I Bibelen er der mange tusinder løfter fra Gud til dig. Det er ligesom et overflødighedshorn, du kan tage til dig og støtte dig til, når det er svært.  At leve med at ordet er nær i vores mund og hjerte, betyder så, at vi taler det, som vi er overbevist om og tror på ind i de tider og omstændigheder som vi personligt lever i. Fordi ingen omstændighed kan lave om på det.

Refleksion
Hvordan har Gud vist dig sin godhed igennem dit liv?
Er der noget, som hindrer dig i at stole på Guds løfter og godhed?
Prøv at skriv et løfte fra Guds ord ned og tage det til dig med ind i din storm.

Bøn
Tak Gud, at du siger til mig i dag, ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeg beder om, at jeg må have tillid til, at din godhed også gælder for mig, mit liv og min fremtid. Tak at jeg kan lægge alting i dine hænder og stole på den plan, som du har lagt for mig. Amen

De næste tre onsdage d. 3/3 – 10/3 – 17/3 fra 19:30 – 21:30 vil vi igen have online-undervisning. Over tre aftener vil vi gå igennem Johannes’ Åbenbaring. Ligesom sidst foregår det over Zoom, og du kan få linket ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Må Gud rigt velsigne dig og give dig en rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Midt i stormen

Matt. Ev. 14 v25 Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen.

Har du nogensinde stået i en storm, der bragte dit liv ud af kurs?
I Markus 6 sendte Jesus disciplene foran sig til Betsaida, mens han gik alene for at bede. Det var ikke en lang tur med båd, men de blev blæst ud af kurs af en storm. Da Jesus så dem kæmpe mod vinden midt i søen, kom han ud til dem, for at de må få en større oplevelse og forståelse af, hvem han er.

Føles dit liv som disciplenes i dag?
Måske havde du ikke til hensigt at være der, hvor du er i dit job, dit ægteskab eller din økonomi. Du er blæst ud af kurs af situationer, som du ikke kan kontrollere. Du har sikkert lyst til at være ved din oprindelige destination nu, men lige nu har du måske næsten opgivet håbet om at komme derhen.
Læg mærke til, at Jesus ikke bad disciplene om at komme ud til ham. Han vidste, at de ikke kunne komme til ham. Så han gik hen til dem i stedet. Det samme gælder for dig. Når du har nået din grænse, så kommer Jesus til dig!

Jeg elsker det faktum, at Jesus ikke stod på kysten og råbte instruktioner. Når man er i storm, har man ikke brug for rådgivning. Man har brug for et mirakel! Man har brug for nogen til at dukke op, og det er hvad Jesus gjorde. Han greb ind i disciplenes storm.

Dette er evangeliet: Gud står ikke på kystbred og fortæller dig, hvad du skal gøre; i stedet kommer han ud og møder dig i din egen storm – i din smerte, frygt, depression eller modløshed. Han kommer til dig. Hvilken Gud!
Men disciplene genkendte ikke Jesus, Ja de troede han var et spøgelse. Men selv der møder Jesus dem med orderne »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«. Ordet om at være frimodig betyder at være tillidsfuld eller være tryg. Det er Guds ønske for dig midt i stormen, fordi han kommer til dig og du er derfor ikke alene.

Refleksion
Kan du genkende Jesus midt i stormen?
Er der noget som kan hindre dig i at tage imod hans ord om at være frimodig?
Hvordan påvirker denne historie om, hvordan Jesus kom til disciplene i stormen, dit syn på evangeliet?

Bøn
Kære Gud, tak at du kom til disciplene, midt i stormen.
Jeg beder dig om, at jeg må kunne genkende dig, når du møder mig i min storm. Jeg har brug for, at du griber ind i min desperate situation, og om hjælp til at høre og tage imod dit ord om at være frimodig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Sårbarhed

2 Kor. 6 v11 Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.

Vær stærk – tag dig sammen – kom nu i gang. Disse er ord, man ofte har hørt i sit liv, i tider hvor man måske var lidt træt, mismodig eller bare havde brug for et klap på skulderen.

Paulus, der skrev omkring halvdelen af Det Nye Testamente, var en af de største ledere, der nogensinde har levet. Han er også et godt eksempel på et menneske, som turde at vise sin sårbarhed. Måske var det en af hans største styrker og gjorde, at han kunne møde livet med alle dets udfordringer uden at give op.
At have et ”åbent hjerte” betyder at være sårbar, at ærligt kunne dele med andre, hvordan man har det. Men hvad vil de tænke om mig? Vil jeg skuffe deres eller mine egne forventninger? Osv. Sandheden er for alle mennesker, at vi som en samlet flok er sårbare. Vi kan alle blive trætte, kede af det eller have brug for hjælp; også han eller hende, du ved nok typen, som man aldrig ville have troet og som altid virkede så ”stærk”. Spørgsmålet er bare, om du og jeg tør erkende det.
Fordi sårbarhed ikke er populært og derfor oftest skal læres og forstås, før det praktiseres.
Gennemsigtigheden og ærligheden om een selv er en forudsætning for at være sårbar og autentisk.

Som menneske kan du erkende dine frustrationer.
Når Paulus var i svære tider, så tog han sig ikke sammen. I stedet for talte han om den hårde tid, han havde, og lagde sine tanker over til Gud.
Paulus kom fra en tradition, hvor det handlede om at kunne klare en masse krav. Men i mødet med Jesus Kristus lærte han om nåde, barmhjertighed og ægte kærlighed. Han lærte, at Gud er en, som bønhører, frelser og hjælper os mennesker, når vi kommer til ham. Derfor kunne han sige i 1.Kor. 2 v3 – 5 Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.
At leve i afhængighed til Gud og ikke sætte sin lid til egne evner, det er en konstant udfordring for os alle, ofte fordi vi skjuler os bagved en facade.
Men vil du vælge at være et menneske, som åbner sit hjerte og bliver mere ærligt og sårbart ind for Gud? Så vil du også opleve en helt ny frihed og styrke, fordi du vil få en håndsrækning af en hel anden karakter.
Esajas 40 v28 – 29 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.

Refleksion:
Hvad udfordrer dig mest i dit liv her og nu?
Hvad kunne være hindringer for at vise sårbarhed i disse områder?
Hvis du kunne sige det til Gud, hvad ville du så fortælle ham?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan komme til dig med al det, jeg skjuler. Herre, jeg ønsker at lære dig at kende og have tillid til dig, så jeg også beder dig om hjælp og lægger alt det over til dig, som er svært at klare. Så jeg også kan erfare, at I nådens tid bønhører du mig og på frelsens dag hjælper du mig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hold fast i det, som holder fast i dig!

Du vil stå over for mange faldgruber i livets maraton. Ting, der let kan få én til at tage fejl. Men uanset hvad du går igennem, kan du stole på Guds opretholdende nåde.

1 Pet. 5 v12
Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved.

Gud vil altid give dig et alternativ, han vil give dig en måde at ændre din tilgang. Dette kan betyde, at du skifter tv-kanal. Det kan betyde, at du løber ud af døren. Det kan betyde, at du ændrer den måde, du udtrykker dig på.
Guds opretholdende nåde hjælper os med at blive stående, selv når vi er trætte. Nogle gange er man bare træt! Livet er ofte udmattende, det kræver en masse energi, især når du prøver at gøre det rigtige i stedet for at gøre det lette. Det er her, at vi har brug for Guds opretholdende nåde, som giver dig styrken til at fortsætte. Nogle ting i livet er ikke planlagte, det kan være ubarmhjertige og ufortjente ting, som er vanskelige at overskue. Når du står i disse situationer, så husk på, hvad Gud lover dig: Es. 41 v10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.

Husk, at du aldrig er alene i livet og aldrig uden håb. Uanset om du er fristet, træt eller urolig, så kan du stole på, at Guds opretholdende nåde vil opretholde dig. Så før du reagerer næste gang, så STOP op og tag Gud med på råd, overgiv det, du står med eller overfor, til Herren. Bibelens råd er, at vi igennem hele livet lærer, at vi kan gøre sådan her: Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind; han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for Herren, vent på ham. Salme 37 v4 – 7

Refleksion
Hvordan har Guds opretholdende nåde ført dig gennem en vanskelig tid?
Hvad er en praktisk måde, hvorpå du kan udvide Guds nåde til andre?
Hvad tror du, det betyder at vente på Herren, i din situation i dag?

Bøn
Tak Gud, at du altid holder fast i mig, jeg beder om, at jeg må vokse i den erkendelse, at jeg kan stole på dig i alle situationer, og at du virkelig vil gribe ind på din måde. Jeg beder derfor om hjælp til at holde fast ved din nåde over mit liv. Tak, at du så vil du vil lade min ret bryde frem i lyset, når jeg venter på dig. Amen

Vi ses til Zoom-gudstjeneste på søndag kl. 11:00, kom gerne lidt før. Her vil vi også fejre nadver sammen, så husk lidt brød og vin.

Du kan få at vide, hvordan du kan komme med, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen