Kategoriarkiv: Fredagsmail

Vinterdeprimeret?

Uanset hvad du står over for i dag eller i næste uge, så vil du ikke møde det alene. Gud er med dig, han er i dig, og han er for dig.
Fil. 2 v13: For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.

“Gud virker i dig.” Ordet “virker” hedder på græsk energos, hvorfra vi får ordet “energi”. Gud er styrken i dit liv, det handler ikke kun om viljestyrke eller om din egen kraft. Gud siger, at han vil give dig den kraft, du har brug for, uanset hvad du står over for. Ikke kun er han i dig, han er også med dig. Bibelen siger i Joh.ev. 18 v18: Jeg vil ikke efterlade dig som forældreløs. Gud er min og din Fader, det er et løfte, vi kan tage til os. Guds faderhjerte er fyldt med kærlighed og omsorg for dig. Salme 91 v4-6 fortæller os, at
Gud dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen, ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der hærger ved højlys dag.
Bibelen siger også i Joh.ev. 10 v11 at Kristus er med dig, som en god hyrde. Derfor du er beskyttet og du er beseglet med Helligåndens kraft, du er Guds barn og at han dækker bord for dig foran dine fjender. Salme 23 v5
Det betyder, at du kan møde livets udfordringer igennem treenigheden! Det er en ret god beskyttelse og støtte i hverdagen. Men ikke kun er Gud med dig og i dig, Gud er også for dig. Rom 8 v31 siger: Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os. JA, hvem eller hvad er større eller mægtigere end Gud? Som er for dig. Men der er mere endnu!
Bibelen siger i Salme 23 v6: Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever.

Guds godhed og troskab er to gode følgesvende igennem livet. Gud giver os de ting, vi har brug for, det er hans nåde, og hans ønske for dig i dag er at velsigne dig. Det er hans godhed. Men han lover os også troskab igennem hele livet, det er hans løfte. Du kan stå op hver morgen og sige Gud tak, fordi han vil være sammen med dig i dag, og tak fordi han var med dig igennem natten, da du sov. Gud vil give dig det, som du har brug for i dag. Du kan vælge at stole på Gud i dag, fordi Gud er med dig, Gud er i dig, og Gud er for dig.

Refleksion

Hvornår tvivler du mest på Guds nærvær?
Hvordan ser det ud med at få adgang til Guds kraft, der er tilgængelig for dig?
Hvordan ændrer det dit perspektiv på din hverdag eller en vanskelig situation, når du ved, at Gud er på din side?

Bøn
Tak Gud for din troskab til mig, nu beder jeg om, at det ikke blot må være teoretisk viden. Jeg beder derfor om, at du må gøre din sandhed levende for mig og at jeg må erfare din nærhed i min hverdag og i den situation som jeg står i nu. Hjælp mig til at forstå, at du elsker mig, som jeg er og som jeg kommer til dig i dag. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

På onsdag har vi tredie og foreløbig sidste del af undervisningsserien om endetiden, emnet er “tilbage til fremtiden (efter Jesu genkomst)”. Ligesom sidst foregår det over Zoom. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular
De undervisnings-slides, der hører til, vil kunne hentes på dagen fra https://www.citykirken.dk/ressourcer/undervisning/endetiden. Optagelserne fra de to første gange kan også ses samme sted.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

En anden ånd

Matt. 5 v7: Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed

Vi lever i en tid, hvor det at være menneske sammen med andre mennesker kan have sine udfordringer. Tolerancen og rummeligheden bliver konstant sat på prøve. Specielt overfor mennesker, som man ikke kender, mennesker som egentlig ikke betyder så meget for en, eller overfor dem, som man ikke har noget til fælles med.

Men Gud ønsker ikke, at du kun viser barmhjertighed mod de mennesker, du kan lide, eller kun over for dem, der er lette at være barmhjertige over for. Gud vil have dig og mig til at være barmhjertige over for alle.

Barmhjertighed og tilgivelse gennem Jesu Kristi død er skønt at modtage og opleve i sit liv. Men det er også en erfaring, som du kan give videre.
Nogen har på et eller andet tidspunkt brug for din tilgivelse – fordi vi alle har syndet og alle er blevet syndet imod. Når en person kommer til dig og beder om tilgivelse, eller hvis adfærd kræver en smule mere rum, hvordan reagerer du så overfor dem, eller overfor dem, som end ikke spørger?
Jeg tror på, at der er en frigivende, ja ligefrem helbredende, effekt for en selv i at kunne give slip på en dårlig erindring og oplevelser, både her og nu og fra fortiden.

Gud tilbyder sin barmhjertighed til dig og alle andre mennesker; at tage imod er et valg. Det er også et valg at tilbyde sin barmhjertighed til et andet menneske. Jesus gjorde det for en syndig verden, du kan gøre det for den person, der synder imod dig. I et gammelt 80’er-hit lyder det: ”Put a little Love in your heart, and the world would be a better place”.
“Sæt lidt kærlighed i dit hjerte, og verden vil være et bedre sted.”
Måske starter det med at vi, midt i vintertiden og coronatest og en mere og mere polariseret verden, kommer tilbage og igen personligt oplever Guds kærlighed i vores tilværelse; måske starter det med at vi lærer at være barmhjertige over for os selv.

Hvilken forskel kunne det gøre for dig og din verden at vise mere barmhjertighed?
Er der noget, som forhindrer dig i at tilgive nogen, der har såret dig?
På hvilken måde tror du, at en barmhjertig livsstil kunne gøre en forskel og bringe Guds velsignelse over dig og din verden?

Bøn
Tak Gud, at jeg hos dig finder det middel, som kan helbrede, hele og genoprette. Jeg beder om hjælp til at tage imod den barmhjertighed, som du hver dag rækker til mig, og til at være barmhjertig overfor mig selv. Hjælp min tankegang til at blive forvandlet og til at gøre en forskel i denne kolde tid. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

På onsdag fortsætter vi undervisningsserien om endetiden, vi er kommet til “midt i tiden (omkring Jesu genkomst)”. Ligesom sidst foregår det over Zoom. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular. De undervisnings-slides, der hører til, vil kunne hentes på dagen fra https://www.citykirken.dk/ressourcer/undervisning/endetiden sammen med nogle tips til hvordan man bruger Zoom.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Overvind det onde med det gode

Jeg ved ikke, om der er noget mere modkulturelt i verden i dag, end at reagere på ondskab med noget godt i stedet. Men fordi det er så anderledes og strider imod menneskelig natur, kan det være en af de sværeste ting at gøre.

Bibelen siger i Rom. 12 v21: Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Det er meget nemt at blive overvældet af det onde og uretfærdige, og alt i os mennesker vil sandsynligvis overvinde det onde med det onde og give igen med samme mønt. Det er, hvad vi ofte ser eller oplever i samfundet, på TV, på nettet osv. Derfor kræver det tro at gå imod strømmen, hvad dit ego og din kultur fortæller dig at gøre, og i stedet stole på Gud og svare på mørket med hans lys. Du bekæmper mørket med lys. Du bekæmper had med kærlighed. Du bekæmper uvenlighed med venlighed. Du lader ikke ondskab overvinde dig. Du overvinder det onde med det gode.

I Matt. 5 v44 siger Jesus: Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer.

Det er så let? Nej. Det er usædvanligt. Er det et valg? Absolut. Det er dit og mit valg at vælge en anden vej end den eller det, du møder. At vælge lys frem for mørke betyder at gå på Jesu vej.
Gengældelse er ikke en del af Guds plan. NEJ, vend den anden kind til og gør noget godt i stedet. Gud vil have os til at vise kærlighed til selv de hårdeste hjerter ved at bede for dem. Det er midlet for at hele relationer og løse konflikter.
Jesus gav os det største eksempel på at reagere i kærlighed ved at bede for sine fjender på korset, her lagde han sit liv ned for os alle. På korset gjorde han op med ondskaben og fjendskabet. I mødet med hans nåde, kærlighed og tilgivelse sker forvandlingen. Det, jeg som menneske får lov at opleve i mødet med Jesus, kan jeg nu leve ud i praksis, der, hvor jeg er, og med dem, jeg er sammen med.
Når du følger hans eksempel, vil du skille dig ud fra denne verden, i adfærd, holdning og mening.
Det er ikke altid let at tage troens skridt for at overvinde det onde med det gode, i en verden hvor polarisering er ved at blive en norm.
Når Gud vil have os til at bede for de mennesker, der mobber eller chikanerer os, eller som vi er lodret uenige med, så er det fordi det også gør en forskel i vores eget liv. Har du nogensinde prøvet at bede konsekvent for en person, som du ikke kan lide? Det vil ændre dit hjerte og tankegang overfor denne person.

Bøn
Kære Gud, der er meget i denne verden, som gør ondt at se på eller at opleve helt personligt. Jeg beder dig derfor om, at du vil bevare mig i den kærlighed, som du altid har elsket mig med. Tak, at du har givet mig et middel og et eksempel jeg kan følge. Tak at du altid har elsket mig først.

Må Gud rigt velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Velkommen til undervisningsaftener. Over 3 onsdagsaftener fra kl. 19:30 – 21:30 vil jeg gennemgå endetidens tegn. Datoerne og emnerne er:
20/1 Mens vi venter (på Jesu genkomst)
27/1 Midt i tiden (omkring Jesu genkomst)
 3/2 Tilbage til fremtiden (efter Jesu genkomst)

Undervisningen vil foregå over Zoom, og de undervisnings-slides, der hører til hver aften, vil kunne hentes på dagen. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular. Vel mødt.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Lev stærkt

Gud ønsker, at vi vokser i vores tro og så omsætter den tro i praksis. Bibelen siger i
Kol. 2 v6–7: Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.

At leve i tro kan til tider udfordre ens livsstil og kontrol. Hvis Gud vil have dig til at så i tro og blive generøs, så er det fordi der i livet med Kristus kommer et overskud, som du kan dele ud af. Dette kan også være en måde at vise sin overstrømmende taknemlighed på.
Bibelen siger i 2 Kor 9 v6: Husk dette: Den, der sår sparsomt, vil også høste sparsomt, og den, der sår generøst, vil også høste generøst.
Dette er loven om såning og høst, og det er sandt i alle livets områder. Hvis du sår kærlighed, høster du kærlighed. Du høster altid mere, end du sår. Når du planter en kartoffel i jorden, får du ikke en kartoffel tilbage, du får en hel plante fuld af kartofler tilbage. Man kan også sige, at du i livet altid vil have muligheder for at dele ud af de velsignelser, som du selv har modtaget. Jamen, Michael, er du ikke klar over, at vi lever i en svær tid, en hård verden hvor det er let at blive såret, hvis man deler ud og er sårbar?

Jeg skriver dette velvidende om den tid, vi lever i. (Pandemi – politisk uro – menneskelige opgør.) Det er absolut heller ikke let at være kirke i disse tider. Der er i den grad brug for, at vi som kristne deler ud af vores overskud, af det liv, som vi har modtaget af Jesus Kristus. Her er ikke tale om en menneskelig anstrengelse, men at leve Gud nær og leve i tro med det, vi har fået, og gøre, hvad Gud taler til en om.
Hebr. 11 v8 I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.

Hvad ville du gøre? Abraham var i sin pensioneringsfase, han var lige ved slå sig ned. Så sagde Gud: “Nej, ryst støvet af dig og gør dig klar til den største rejse i dit liv.” Når du lever i tro, kan det indebære at gå til steder, hvor du aldrig havde planer om at gå hen, eller at gøre ting, man ikke selv havde fantasi eller lyst til. Dette kan både være i små eller store ting. Men er det vigtigt for os at udvikle vores tro? Bibelen siger i Hebr. 11 v6: Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.

Hvordan er du vokset i din tro i det sidste år?
Har Gud bedt dig om at tage i skridt i tro?
Hvordan har du det med det?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg må tro på dig, Jeg beder om hjælp til at forstå, hvad det vil sige i mit liv, at jeg leve i dig. Tak at du også giver mig mulighed for, at kommer til dig hverdag med alle mine behov. Nu beder jeg din om hjælp til at i tro møde de behov, som kommer til mig. Amen.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses (virkelig!) på søndag kl. 11, hvor vi vil mødes online til gudstjeneste på en lidt anderledes måde, nemlig over Zoom. På den måde kan vi se og høre hinanden og alle kan bidrage. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Vær velkommen Herrens år

Klokken 12 nytårsaften synger mange mennesker med på denne sang “Vær velkommen Herrens år”. En dejlig anledning til at indvie det nye år til Gud og sige: Gud, dette år et dit, lad din vilje ske i og igennem mit liv.
Gud har en plan for dit liv i 2021 og han har også en tidsplan for den plan. Alligevel forklarer Gud aldrig sin tidsplan. Det behøver han ikke – han er Gud, og du kan stole på, at han har de bedste interesser i sine tanker for dig.

Tillid og tålmodhed er derfor vigtige elementer, når vi går ind i det nye år på Guds betingelser og sætter Gud foran alt andet; altså vi velkommer Herrens år.
Utålmodighed er grundlæggende manglende tillid. Når du er utålmodig, siger du, “Gud, jeg stoler ikke rigtig på dig og din timing, så jeg bliver nok nødt til at hjælpe dig lidt.”
Ud af bekymring begynder man så at skynde sig, tage hurtige beslutninger, fordi man ikke stoler på, at Gud handler på det rigtige tidspunkt eller på den rigtige måde.
Når børn vokser op, så lærer de forskellen mellem “nej” og “endnu ikke.” En forsinkelse er ikke at Gud vil fornægte dig noget, eller at han har glemt dig. Gud kender det rigtige tidspunkt og den rigtige vej. Han har en plan og en tidsplan og hans timing er perfekt.
I Hab. 2 v2-3 står der: Herren svarede mig: »Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.«
Som menneske er det let at spekulere over en masse ting. Hvordan skal det gå osv. Vi kender møllen, og alligevel har bekymring aldrig bragt noget godt med sig eller løst nogens problemer. Faktisk er det ok at sige, at der er meget, som jeg i virkeligheden ikke har styr på eller kontrol over. Det fantastiske er så bare, at jeg som kristen også kan sige, at jeg kender en, som har styr på det hele. Både i 2021 og helt til endens tid, som Habakkuk skrev. Han hedder Jesus Kristus og han er Alpha og Omega i mit liv.

Prøv at overveje disse refleksioner: Hvornår var det nødvendigt at lære forskellen mellem Guds ”nej” og hans ”endnu ikke” i dit liv? Hvilken tanker, løfter eller visioner har Gud givet dig, som du stadig venter på, at han skal opfylde? Hvad tror du, at Gud vil have dig til at gøre, mens du venter på ham og hans timing?
Et godt nytår er at gå ind i det nye år med den vished, at Gud har styr på det, og derfor kan du og jeg være trygge og hvile i, at han, som er i jer, er større end han, som er i verden. 1 Joh.br. 4 v4.

Bøn
Tak Gud, at du altid bringer håb og glæde. Nu beder jeg om, at jeg må lære at tage imod dine løfter til mig og stole på dem i min hverdag. Tak, at jeg kan lægge det nye år over til dig. Hjælp mig til at holde fast i, at når du er for mig, hvem kan da være imod mig eller skille mig fra din kærlighed i 2021 og resten af mit liv. Amen

Må Gud velsigne dig med et rigtig godt nyt år! Vi ses den 3. januar til årets første søndagsgudstjeneste – igen online på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Frygt ikke

Jul handler om gode nyheder, om Guds kærlighed. Alle mennesker har brug for Guds kærlighed. Faktisk er du fortabt uden den. Pga. af Guds kærlighed til dig kunne han ikke sidde stille, men han var nødt til at handle på den. Bibelen siger i Joh. 3 v16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

I kirken har du sandsynligvis hørt ordet “frelse” mange gange. Ordet er som en diamant; du kan se på det fra mange forskellige vinkler og stadig opdage nye facetter.

Du kan være fanget i andres forventninger og leve for deres godkendelse af dine præstationer. Du kan være fanget i afhængighed eller relationelle udfordringer eller bare den virkelighed, at denne verden er et temmelig usikkert sted at leve i. Du har prøve at ændre på det, men har måske erfaret, at du ikke har de nødvendige værktøjer eller styrke til det, og derfor du er måske begyndt at flygte fra det hele.
Jesus kom for at give dig den styrke, du har brug for. Jesus kom for at genoprette dig i den verden som du lever i. Alle mennesker længes efter at få genoprettet ting i deres liv, som er gået i stykker, men Jesus kan gøre det.

Mange mennesker tror, at Gud vil skælde ud, hvis de kommer til ham. Men Gud er ikke sur på dig. Gud elsker dig, derfor handler han. Jesus kom til Jorden den første jul for at forene dig og mig med Gud, for at give os mennesker fred med ham igen.
Når du kigger dig omkring i denne jul, vil du se en masse gode ting i juletiden. Men husk, at det hele peger på et sted. En lille stald, hvor der ligger et lille nyfødt barn. Bibelen siger: Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Gud ønsker også at være med dig.

Gennem Jesus kan du opleve frelse, genopretning og personligt fællesskab og fred med Gud. Hvis du har tro og tillid til Jesus, hvorfor så vente længere? Hvis du er klar til at træffe en beslutning om at tro på Jesus Kristus og følge ham, så bed denne bøn:

”Kære Jesus, du har lovet, at hvis jeg tror på dig, så vil alt, hvad jeg nogensinde har gjort forkert, blive tilgivet og at du vil acceptere og have fællesskab med mig for evigt. Jeg bekender min synd, og jeg tror på, at du er min frelser. Tak, at jeg ikke skal være alene med min frygt, men opleve din kærlighed i stedet. Amen.”

Må Gud rigt velsigne dig, du er altid velkommen til at kontakte mig på 6046 0380. Vi ses til julegudstjeneste online den 24. december på https://www.citykirken.dk/online-soendage . Der er også online-gudstjeneste søndag den 27. (brug samme link).

Kærlig hilsen og rigtig god JUL,
Michael Jensen

En stærk hånd

Salme 31 v16: Mit livsløb er i din hånd

Da mine børn var små, tog jeg dem med til Møns klint. Jeg holdt fast i deres hænder, da vi gik ud til kanten, men de ville gerne give slip og komme tættere på kanten. Men der var absolut ingen måde, hvor det kunne komme på tale, at jeg ville slippe deres hænder. Som deres far elskede jeg dem for meget til at lade dem gå.
Når du har lagt din hånd i Guds hånd, vil der være tidspunkter, hvor du vil have lyst til at give slip, eller du tror, at Gud har givet slip på dig. Men uanset hvordan dine følelser, tanker eller omstændigheder er, så er Gud uforanderlig, sikker og trofast. Når du bliver kristen, så lover han at holde dig i sin hånd, så længe du lever.
I Joh Ev. 10 v28 siger Jesus: Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.
Der har været tider i mit liv, hvor jeg har sagt: ”Gud, det er ikke praktisk at være en tilhænger af Jesus lige nu. Jeg vil gerne give slip, bare en lille smule.” Gud siger: ”Nå, du vil måske give slip på mig, men jeg giver ikke slip på dig. Du er i min hånd, og ingen kan rive dig ud af den.”
Hvor stor tror du Guds hånd er? Hans hænder er større end universet. Du kommer aldrig til kanten af Guds hænder, du kommer aldrig til slutningen af hans kærlighed eller nåde.
Nogle tror, at man som menneske kan handle på en sådan måde, at Gud siger stop. Nu er det nok, denne gang er du gået for vidt. Når du først er født på ny, kan du ikke være ufødt. Men når dit navn er skrevet i livets evige bog, med Kristi blod, så handler det ikke om hvad du har gjort eller ikke gjort.
I 2 kor. 5 v21 står der: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
Gud ser ikke på, hvad du har gjort eller gør, men han ser på hvad hans søn Jesus Kristus, har gjort for dig. Derfor kan intet nogen sinde skille dig fra hans kærlighed.

Du ved ikke, hvad din fremtid bringer, det har 2020 så rigeligt lært os. Denne verden kan godt blive tosset, og det kan godt påvirke os mennesker. Men du har en kærlig far, der aldrig mister overblikket og som altid er hos dig.
Derfor kan du have al tillid til, at i dit liv i denne verden er der en forsikring om, at der er en, som holder dig i sin hånd, en som aldrig giver slip.

Hvad betyder dette vers for dig, i denne JUL og for dine tanker for det kommende nytår?
Matt. 1 v23 »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os.

Bøn
Tak Gud for dit løfte til mig, jeg beder om, at jeg må vokse i tillid til din sandhed, og at du må minde mig om den i hverdagen, specielt når jeg føler mig alene. Tak fordi du forstår mig, og du kender til alle mine kampe. Jeg vil takke dig for, at midt i min afmagt, så har du al magt. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig glædelig JUL, vi ses online på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage
HUSK at kontakte mig, hvis der er noget som du har brug for i denne tid eller hvis du gerne vil have en at tale med. 6046 0380

Kærlig hilsen
Michael Jensen

SYMBOLER

Matt. 1 v23: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet »Immanuel« – det betyder: Gud med os.

For en del år siden skrev nu afdøde sanger Kim Larsen sangen ”Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser.” En stadig meget god samfundsanalyse og nok gældende for de fleste mennesker, efter dette noget specielle og en hel del anderledes år, som det vi snart siger farvel til 2020. Intet er, som det var, og så skal vi pludselig være glade fordi det er JUL.

For mig er julen er forbundet med mange traditioner og symboler, som peger hen mod den ene, som giver mening til alt det, som symbolerne illustrerer. Hygge og varme i lysets skær, mætheden og fællesskabet rundt om bordet, for ikke at tale om glæden ved at give eller modtage en gave. Jo, julen står for mange skønne og dejlige ting. Der må da være en årsag til, at vi mennesker forbinder julen med alle disse gode ting. Selv i et år med Covid-19, restriktioner, som betyder, at vi nu igen må holde online gudstjeneste og hvor folk stadig går rundt og fryser i mangel på nærhed. Så er der i julen et håb til os alle, fordi Gud ikke har glemt os mennesker. I fejringen i, at Jesus blev født, bliver vi mindet om, at Gud er med os. Han er med dig lige nu, og han er med dig ind i det nye år, som ligger og venter på os.

Når Bibelen så klart fortæller os, at Gud er med os, altså ikke imod os, kunne det så tænde et lys for dig midt i mørket? Kunne det møde de behov, som ikke engang det rige julebord kan dække? Der er en gave til dig, og som kun du kan åbne, for det er dit navn, som står skrevet på den. Alt for mange mennesker går stadig rundt og fryser, de lever kun med symbolernes begrænsede strejf af den ægte vare. GUD ER MED DIG. Tag imod den største og bedste gave, som du nogen sinde kunne ønske dig, eller måske er det for dig tiden at kommer tilbage til fællesskabet med Gud og hans kirke igen.

I den første julenat var der en flok hyrder, som fik en kæmpe overraskelse. Men deres frygt blev vendt til glæde, da de gik ind til Jesus. Lukas 2 v20 fortæller os, at efter dette møde vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Må dette også være din erfaring.

Bøn
Kære Gud, det med julen har kun sjældent levet op til mine håb og forventninger. Så jeg beder om hjælp, til at tro på din virkelighed og hvad den kan gøre for mig. For mange relationer har vist sig ikke at holde, så jeg beder om hjælp til at tro på, at du holder, når du siger, at du er med mig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og kære kirke, vi ses online på søndag. Vi starter kl. 11 på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Trængsel og alarm

2 Kor. 1 v8: Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet.

Lige så meget som vi elsker juletiden, så er der også mange, som frygter den. Forventninger og alt det, vi skal nå for at opfylde dem, kan tage pusten fra de fleste.
Når du møder noget svært i livet, så har du et valg. Du kan løbe til Gud, eller du kan løbe fra Gud.
Hvis du løber væk fra Gud, hvad løber du så til? Hvem eller hvad sætter du din lid til kan hjælpe dig i din situation, som er bedre end Gud?
Du kan også vælge Gud. Hvordan kommer du tættere på Gud, når du møder udfordringer i tilværelsen? Den første ting du gør, er at fortælle ham nøjagtigt, hvordan du har det, når du står i en situation, som er svær at overskue. “Åh Gud!” Jeg kan ikke lide dette. Jeg er vred, jeg er ked af det og kan ikke finde ud af dette her. Med andre ord, så bruger du bøn til at udtrykke chok, sætte ord på din sorg eller udtrykke dine følelser.
Du overgiver det til Gud, i stedet for at stå alene med det, som overvælder dig. Du fortæller Gud nøjagtigt, hvad du føler og tænker, ved at delagtiggøre ham i din situation.
Du gør, hvad Paulus gjorde, han var virkelig knust og overvældet og så, hvor magtesløs han var. Han kunne ikke klare den selv, men han kunne lægge det i Guds hænder.
Jeg har set så mange mennesker blive forvandlet i processen i at lære at stole på og nærme sig Gud, når man står i svære situationer. Gud er tæt på en i de svære tider. Spild ikke din smerte. Lad den få dig til at komme til Gud og bruge mere tid med ham og blive mindet om hans løfter til dig. Du behøver ikke at stå alene og forsøge at klare alting selv.

Hvad eller hvem løber du oftest til, når du oplever noget svært?
Hvordan kunne Guds ord hjælpe dig med din situation?
På hvilke måder kunne Gud forvandle din smerte til noget godt i dit liv eller i en andens liv?

Bøn
Tak Gud, at du altid har tid til mig, og tak fordi intet i mit liv er for stort eller småt for din opmærksomhed. Tak at du er med mig alle dage og i alt det, som de dage vil møde mig med. Hjælp mig med at huske, at jeg i disse dage ikke er alene. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.

TEMA FOR gudstjenesten er: ”BEVAR JULEFREDEN”

Vi skal også fejre nadver, advent og tænde det andet lys.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvad ønsker du dig i virkeligheden?

Fil. 4 v6: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

Vi er ved at være på den tid af året, hvor vi alle på et eller andet tidspunkt vil forholde os til dette spørgsmål: Hvad ønsker jeg mig i virkeligheden? Alle mennesker har ønsker og behov, ikke kun til jul. Det store spørgsmål er så bare, hvem kam møde disse ønsker og behov?
En af de største årsager til skænderier i en familie, med venner eller på arbejde er, at man forventer, at folk udfylder behov i ens liv, behov som kun Gud kan møde. Dette er ofte mest åbenlyst i ægteskabet, men det er sandt i enhver relation. Du finder mennesker, du kan stole på, som kender dig godt, og så begynder man at se hen til dem, for at holde sig følelsesmæssigt og åndeligt opfyldt.

Det er almindeligt, at folk gifter sig og synes, at deres ægtefælle skal og vil opfylde alle deres behov. Når alt kommer til alt, komplementerer I jo hinanden, ikke? Men det er bare urealistisk, uretfærdigt og giver kun en masse frustration! Din ægtefælle er ikke Gud. Din bedste ven er ikke Gud. Dine kolleger er ikke Gud. Ingen af dem kan sørge for dig som Gud kan. De er brudte mennesker, ligesom dig og mig! Kun Gud kender til dine dybe behov og er i stand til at møde dem.
Måske er det tid til at ændre dine forventninger, så din frustration ikke fører til mere konflikt i dine forhold. Så hvad skal du gøre i stedet? Bibelen siger, at tretvundet snor brister ikke så let. At få Gud med i alle livets forhold, og ikke kun lejlighedsvist, er en fantastisk mulighed for at opleve tilfredshed og en holdbar tilværelse. Måske starter det med, at du tager imod hans største gave til dig eller at du kommer tilbage til den relation og det fællesskab, som du engang havde med Gud. Måske handler det om igen at opleve hans kærlighed, hans omsorg og ønske om at velsigne dig der, hvor du er nu, og så igen have tillid til ham. Så siger Bibelen, at du ikke behøver at bekymre dig om noget som helst.

Hvis du har et behov, skal du ikke først se på din ægtefælle, din ven eller en anden for at få dem til at udfylde det. Gå først til Gud. Han ved allerede, hvad du har brug for! Han er klar til at lytte til dig, du skal bare spørge.

Hvilket behov ønsker du, at Gud skal møde i dit liv?
Hvordan har dine bønner afspejlet din tillid til ham til at dække de behov?
Hvorfor tror du, at Gud vil have dig til at bede om dit behov med taksigelse, når han allerede ved, hvad du har brug for?

Bøn
Tak, Gud, at du er den som kender mig bedst af alle. Tak, at du er den, som ved bedst af alle, hvad jeg trænger til. Jeg beder dig om hjælp til at have tillid til din omsorg for mig, og at stole på din visdom frem for min egen. Tak, at du hører alt det, som jeg fortæller dig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.

Vi skal fejre advent og tænde det første lys.

Kærlig hilsen
Michael Jensen