Kategoriarkiv: Fredagsmail

Næsten for godt til at være sandt – men den er god nok!

Markusevangeliet 16:9-11
”Det var tidligt søndag morgen, Jesus stod op fra de døde, og den første, der fik ham at se, var Maria Magdalene, som han havde befriet for syv onde ånder. Hun gik straks hen til de grædende og sørgende disciple og sagde: ’Jesus lever! Jeg har selv set ham!’ Men de troede ikke på det.”

Markus’ beretning om Jesu opstandelse fortsætter med de to mænd, der var på vej ud af byen og som møder Jesus. Stadig tror disciplene ikke på, hvad der er sket. Endelig viste Jesus sig for de 11 disciple og bebrejdede dem, at de havde været stædige og nægtet at tro på det, som blev fortalt om, at Jesus var opstået fra døden og levede. Jeg tror at alle vi, som tror på Jesu opstandelse påskemorgen kender til, at det bestemt ikke er alle omkring os, der tror på dén historie. Også selv om den er det centrale punkt, som hele den kristne tro drejer sig om. Uden opstandelsen havde Jesus bare været endnu en profet, som var blevet slået ihjel i Jerusalem. Men fordi han besejrede døden, genopstod og igen sidder på Guds trone, så er hans kirke i dag bredt ud over hele jorden. Nogle steder i frihed, som her i Danmark, andre steder forfulgt af myndighederne og i skjul. Men hans kirke lever!

At Jesus har overvundet døden, betyder ikke, at vi ikke vil møde modstand. I Johannesevangeliet 16:33 siger Jesus: ”Jeg har sagt jer alt det her; for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!” Jesus har sejret over verden og døden, og derfor kan vi være ved godt mod. At være ved godt mod er ikke nødvendigvis at vi hver dag jubler og danser rundt, men at vi trods omstændighederne kan have en fast tro på, at tingene løser sig i sidste ende.

I City Kirken blev vi hårdt ramt, da vores præst – Michael Jensen – for en uge siden blev hasteindlagt og vil være sygemeldt i længere tid. I menighedsledelsen vil vi gøre vores bedste (med Guds hjælp) for at dække ind for Michael. Men vi har også en fast tro på, at vores opstandne Herre vil hjælpe os igennem! Ikke bare ledelsen, men hele menigheden, for vi er alle fælles om at bygge på Jesu menighed. Det er hans kirke, og vi bygger alle på den med de gaver og evner, som vi hver især har fået tildelt.

Min bøn er, at vi alle også må tro på, at vi er samlet som kirke, fordi Jesus ønsker at vi skal være netop det!

På søndag den 31. marts kl. 11:00 fejrer vi påskegudstjeneste i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 – og alle er velkomne! Husk at sommertiden starter på søndag, så du skal tidligere op. Som der står ”Det var tidligt søndag morgen, Jesus stod op fra de døde”.

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen
Formand for menighedsledelsen

PS:

På onsdag, den 3. april kl. 19:00 er der årsmøde i City Kirken på Ahornvej 3 i Taastrup. Dagsorden efter vedtægterne. Menighedsledelsen er ved at samle op på de ting, som vores præst skulle have talt om. Det bliver måske lidt kortere, end oprindeligt planlagt, men skulle det ske, så vil der være der mere tid til bøn og forbøn.

Til ihukommelse

1. Korintherbrev 5 v7
Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus.

Påsken begyndte for rigtig mange år siden, i Ægypten. Den er blevet fejret lige siden. Ikke bare i Israel men også i rigtig mange lande ud over hele jorden. Påsken er en højtid, ligesom julen er det. Når Gud gør noget, så er det en god idé at forstå budskabet. Gud rækker nemlig ud til alle mennesker, også til dig. Hvad Gud gør eller siger, har afgørende konsekvens, for den som tager imod det, og for den som afviser det. Det er tydeligt, når vi læser historien i 2. Mosebog. For jøderne betød det frelse og for ægypterne betyd det dom og død. Påske betyder “gået forbi”. Det lyder måske ikke så positivt, men når den, som går en forbi, er en dødsengel, som vil slå den førstefødte dreng i huset ihjel, så er det vel OK. Dødsenglen gik forbi huset, fordi der allerede var en, som havde givet sit liv i dette hus. Et fejlfrit lam var blevet slagtet, og man havde efterfølgende smurt dets blod på dørstolperne omkring hoveddøren i huset. Det var et tegn for dødsenglen om, at her var dommen betalt. Jesus Kristus er vores påskelam, han blev slagtet i vores sted. Derfor er der en beskyttelse og en frelse for den, som tror på Jesus Kristus, og det, som han gjorde på korset, gælder også for dig og mig personligt.

Dette er grundlaget for påskefesten. Det skulle være en mindedag og en fest for Herren. Den skulle holdes gennem alle generationer. For påsken minder både jøderne og os om, hvordan Gud havde udfriet dem og sat dem fri (2. Mosebog 13 v3). Det var et tegn på den helt store påskefest, som skulle komme, da Jesus Kristus, igennem sin død og opstandelse, gjorde det samme for os alle. Derfor fejrer vi påske. Bibelen fortæller os, at Jesus er “Guds Lam, for han bærer verdens synd” (Joh. 1 v29) og ligesom påskelammet giver Jesu blod udfrielse, beskyttelse og frihed. For hans blod renser os fra al synd (1 Joh. 1 v7). Det har ikke kun en konsekvens for vores frelse og det evige liv i evigheden, men gør også en konkret forskel for vores liv i dag. Surdej kender vi i dag som gær. Paulus bruger det som en negativ metafor for synd og ondskab. Det har stadig en ødelæggende effekt på et menneske eller i en menighed, som Paulus skriver til. Men pga. det slagtede påskelam er det nu muligt at få renset ud og leve et nyt liv. FRI FOR DEN SURDEJ.

2 Kor. 5 v17: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

REFLEKSION

 • Husker du tilbage på det, som Jesus har gjort for dig?
 • Hvad betyder det, som Jesus har gjort for dig, for dig i dag?
 • Er påske noget, som du fejrer eller mindes?

BØN

Kære Gud, tak at du har sørget for det hele og for os alle. Tak Gud, at vi både kan mindes, hvad der skete, og fejre dets betydning for os i dag. Tak, at du, som Gud almægtig, var villig til at dø for mig. Nu beder jeg om, at det brud med ondskaben, frihed fra dommen og det evige fællesskab, som påsken har skabt må gøre mig fri for gammel surdej. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til CIty Kirkens præst Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person indbetales til MobilePay 849684 eller bankkonto 2275-3205 622 224 (skriv “Påskemåltid”).

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Passer tøjet?

Paulus’ brev til romerne, kapitel 1 vers 1
Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter

Der er tøj som er behageligt, tøj som er på mode, tøj som du elsker, og tøj som du bare ikke bryder dig om, pænt tøj og praktisk tøj. Dit liv kan på samme måde udtrykke en tilpasning til, hvor du er og hvordan du har det med det.

Bibelen er fuld af mennesker, som i deres liv oplevede at lave gode ting, at deres liv fungerede godt for dem. Andre gange kan vi læse om mennesker, som helt konkret kom ud på dybt vand, hvor de blev distraheret af deres usikkerhed i forsøget på at leve op til andres forventninger, eller som lagde pres på sig selv for at kunne klare opgaven.

Genkender du dine styrker? Det, som du trives med og som fungerer for dig. Det er ligesom at hoppe i noget tøj, som er rigtig behageligt. Der er en god oplevelse med det.

Bibelen fortæller om, hvordan man lever et liv med formål inden for komforten af vores unikke nåde, som Gud har givet os. I de fleste af Paulus’ breve, begynder han med at præsentere sig selv ud fra det, som Gud har kaldet ham til at være. Paulus havde tydeligvis tillid til hvem han var og hvad han gjorde. Han var tryg ved sit kald, uanset de udfordringer, som han stod over for, og han var tryg ved den måde, hvorpå Gud unikt havde uddelt sin nåde i hans liv. Det gav ham både evne, men også mandat, til at gøre det, som han gjorde.

Ligesom Paulus så kan du være tryg ved at leve inden for de grænser, som Gud har givet dig. For at bevæge dig ind i det, som fungerer godt, og som du trives med, så tag en beslutning om at omfavne din unikke måde, som du er skabt på, og ryst begrænsningerne af med at leve op til andres forventninger, og lev i det, som fungerer for dig. Så bliver du fortrolig med dig selv og kan leve dit liv på en måde, der føles som at tage dit mest behagelige tøj på.

Hvad kan vi lære af disse skønne mennesker? Første Mosebog kapitel 4 v20-22:
Ada fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg. Hans bror hed Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der spiller på citer og fløjte. Også Silla fødte en søn, Tubal-Kain, stamfader til smedene, alle dem, der forarbejder kobber og jern. Tubal-Kains søster hed Na’ama.

REFLEKSION

 • Hvor godt kender du dig selv?
 • Hvor godt har du accepteret dig selv?
 • Hvor godt fungerer du som dig selv?

BØN

Kære Gud, jeg takker dig for, at det du gør, det gør du helt rigtigt. Så jeg beder om, at du vil lære mig at se det i mit eget liv og give mig styrke til at komme forbi de begrænsninger, som jeg eller andre mennesker har pålagt mig. Vis mig, hvordan jeg kan leve mit liv med visdom og være tryg i den måde, som du har skabt mig på. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Skærtorsdag d. 28 marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person indbetales til MobilePay 849684 eller bankkonto 2275-3205 622 224 (skriv “Påskemåltid”).

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Energi

Paulus’ brev til Flipperne 2 v13
For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.

Lige meget hvad du vil møde, i dag, i næste uge, om en måned eller om et år, så kommer du ikke til at møde det alene. Gud er med dig, hvert et skridt på vejen. Men han er ikke bare med dig, han virker også i og igennem dig.

Ordet for “virker” er på græsk energos, hvorfra vi får ordet “energi”. Gud er energikilden i dit liv. Du går ikke bare på rå viljestyrke eller på egen hånd, hvor du selv må slide dig igennem tilværelsen. Gud siger, at han giver dig den kraft, du har brug for, uanset hvad du står overfor.

Det er altid en spændende opdagelse at lægge mærke til det, som Gud gør i ens liv og så gå sammen med ham ind i det. Disciplene, som gik sammen med Jesus i tre år, lærte efterhånden, at hver dag kunne blive et nyt eventyr. MEN de oplevede også at stå magtesløse over for de mange forskellige udfordringer, som de mødte.

Efter at de havde set, at Jesus var blevet korsfæstet, gav de op af frygt og modløshed og begyndte at tale om at gå tilbage til deres gamle liv og arbejde. MEN så mødte Jesus dem igen.

Måske har du, lige som jeg og de fleste andre kristne mennesker, som jeg kender, oplevet, at man i visse situationer kan blive lidt overvældet eller mangle motivation. Det er en ærlig sag at sige til Gud, at man mangler energi. Gud ved det og har et vidunderligt løfte til os.

Esajas’ bog 40 v29: Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.

REFLEKSION

 • Hvorfor tror du at Gud ønsker, at du skal få adgang til hans kraft, som er tilgængelig for dig?
 • Oplever du et løft fra Gud eller din egen anstrengelse i det liv i dag?
 • Er du opmærksom på det, som Gud virker i dig?

BØN

Kære Gud, tak fordi du kender til intensiteten af mine kampe og udfordringer. Både når din vilje er i konflikt med mine egne ønsker, eller når livet bare er overvældende. Så jeg takker dig for, at du vil give mig den styrke, som jeg har brug for i dag, til at tro på og blive i det fodspor, som du har sat foran mig. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Troens KAMP

Skærtorsdag d. 28 marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person indbetales til MobilePay 849684 eller bankkonto 2275-3205 622 224 (skriv “Påskemåltid”).

For tidligt at give op?

Paulus’ andet brev til Korinterne 4 v16-17
Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed.

Kender du forskellen på udholdende mennesker og mennesker, som giver op? Mennesker som giver op, når vanskelighederne melder sig, er hurtige til at tage en beslutning i en svær tid, men glemmer, at det kun er en tid, som man er i, og ikke en permanent tilstand. Udholdende mennesker bliver ved med at søge en løsning eller holder ved og slipper ikke. Dette gælder både i forhold til sig selv, deres relationer (ægteskab) eller i forhold til en opgave, som man har forpligtet sig til.

Ved du hvordan et lille agern bliver til et egetræ? Det er bare et lille agern, der nægtede at give op.

I de tider, hvor jeg har lyst til at give op, tænker jeg altid på, hvor tålmodig Gud er med mig. Dette giver mig altid tid og rum til refleksion og overvejelse. Hvad er det, som jeg har gang i? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Eller kunne jeg gøre det anderledes og har jeg brug for hjælp til det? Det er altid en god idé at kikke indad i svære tider, hvad skete der? Hvorfor havnede man her? I stedet retter mange blikket udad og i vrede, og så begynder de at pege på andre med bebrejdende anklager. (Selv overfor Gud.)

Jeg har ikke regnet det hele ud, men jeg ved én ting: Gud bruger svære tider til at give os en mulighed for at søge ham. En har klogt sagt ”forspild ikke en smerte”. Lad være med at give op. Hvor er Gud i det? Hvad taler han til dig om? Jøderne gik 40 år omkring i ørkenen uden at forstå, hvad der var galt. Hvad kan vi lære af det?

Paulus kunne sige “tab ikke modet”, fordi han uden tvivl selv troede på, at selv de mest ulidelige prøvelser i dette liv (og han talte af erfaring) er små sammenlignet med herligheden, som ventede ham i evigheden.

Gud er interesseret i, hvad der sker i dig, så du fornyes dag for dag.

Paulus’ brev til Galaterne 6 v9: Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.

REFLEKSION

 • Hvor er Gud i det, som sker i dit liv?
 • Hvor er du i det, som sker i dit liv?
 • Hvad er muligheden for indre fornyelse igennem det, som sker i dit liv?

BØN

Tak Gud, at du aldrig er langt væk og at du hører mine suk til dig. Hjælp mig til at holde fast i dig, som du holder fast i mig. Tak, at du, lige meget, hvad jeg tænker eller føler, aldrig slipper mig. Lige nu føles du og dine løfter meget langt væk, så jeg beder om din hjælp og styrke til ikke at give op. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Troen i mødet med min virkelighed

Onsdag d. 6 marts: Bedemøde i City Kirken kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Skærtorsdag d. 28 marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Nærsynet eller langsynet?

Paulus’ brev til Romerne 8 v16-17
Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

En undersøgelse viste engang en direkte sammenhæng mellem langsigtet tænkning og succes. Den afslørede, at jo mere man fokuserer på det, som føles godt i nuet, eller på en kortsigtet gevinst, jo større bliver sandsynligheden for at fejle. Modsat, så havde de mennesker, som levede med et langsigtet perspektiv, langt større chance for at lykkes.

Når vi taler om langsigtet tænkning, så kalder Bibelen det for evigheden.

Når du tænker langsigtet og tænker på, hvorfor Gud har skabt dig, så er det ikke bare for her og nu men for helheden i din eksistens.

Romerbrevet kapitel 8 v17-18 taler om, at selvom vi i nuet kan opleve svære tider, så er vi stadig hans børn og dermed også arving til noget fantastisk. Det er aldrig populært at tale om lidelse, men lidelse er en helt naturlig del af livet, som alle oplever i en verden, der ikke er i overensstemmelse med Guds vilje. MEN de gode nyheder er, at hvis vi deler Kristi lidelse, vil vi også dele hans herlighed.

Hvis du tror på Jesus Kristus, så har du også ejerskab med Kristus i det, Gud har til ham.

Du har meget at se frem til i himlen. Dine nuværende smerter og problemer gør ondt i nuet, men sammenlignet med evigheden, så er det kun for et stykke tid. Lidelse er aldrig nemt, og det kan endda være svært at bevare troen og håbet i de tider. Så er det er ikke nemt at holde fast og gøre det rigtige.

Derfor opmuntrer versene til, at du ikke kun fokuserer på de øjeblikkelige resultater eller dine nuværende omstændigheder. Du har meget mere at se frem til end at nøjes med en kortsigtet horisont. Paulus forstod dette, da han skrev i sit brev til Filipperne 3 v13-14: Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

REFLEKSION

 • Hvilket perspektiv lever du i: Det korte eller det langsigtede?
 • Hvordan bruger du dine ressourcer og indflydelse til Guds formål?
 • Ved at tænke med et evighedsperspektiv, hvad bliver så vigtigt for dig?

BØN

Kære Gud, tak at mit liv ikke kun tæller her og nu; tak, Gud, at du har meget mere til mig, end det som jeg oplever i dag. Så jeg beder om, at du vil give mig den kraft, der skal til for at se frem til det, som venter i fremtiden, det, som du har forberedt til mig. Hjælp mig til at tage imod dit ord: “Fryd dig og glæd dig, for din løn er stor i himlen.” AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. På søndag får vi besøg af Morten Patrzalek fra Salt and Light.

Fredag d. 1. marts: Kvindernes internationale bededag i Høje Taastrup kirke kl. 17:30.

Onsdag d. 6 marts: Bedemøde i City Kirken kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

NEJ

Brevet til Hebræerne 12 v1
Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os.

Et af de vigtigste ord i din åndelige rejse kan være overraskende: Det er ordet “nej”.

Alt for mange mennesker starter godt på deres åndelige rejse – med glæde og entusiasme – men så holder de ikke i længden. Ofte er det fordi pligt og krav kan fylde ens liv med opgaver, som man egentlig ikke bryder sig om eller er egnet til at løse. Så bliver ens vandring med Herren hurtigt forvandlet til en byrde i stedet for en tjeneste, som man kan udføre med glæde. Din trosrejse er lang, og Gud ønsker, at du skal gennemføre rejsen og nå til målet.

Hvis du har en vægtstang i hænderne, så vil du have svært ved at løbe og gennemføre et marathon. Folk forlader ofte deres trosrejse tidligt, fordi alt det, som de bærer på, slider dem op.

Derfor siger verset i Brevet til Hebræerne 12 v1, at vi skal frigøre os fra enhver byrde.

Hvad er en byrde i dit liv? Det kan være et job, et forhold eller opgaver, som ender op med at blive til bekymringer. Det er noget, der bremser dig i forhold til, hvad Gud ønsker for dit liv, og det er ikke det værd. At sige nej til byrder er også at sige nej til pres fra andre eller fra en selv. At kende sine grænser og vide, hvornår man skal sige ja eller nej, er måske ikke altid lige populært. MEN, hvis du vil holde ud i det løb, som ligger foran dig, så er det vigtigt at lære at sige nej, og at du holder fast i det. Jesus har en forståelse for, at byrder ikke er gavnlige, og derfor siger han i Matthæus-evangeliet 11 v28 “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

REFLEKSION

 • Hvad er de ting, du gør, som er byrder og som holder dig fra det, som Gud har til dig?
 • Hvorfor lytter du mere til pres fra andre eller dig selv, end du lytter til Gud?
 • Hvordan kan du afvise og sige nej til de byrder og fokusere på det løb, Gud har sat foran dig?

BØN

Kære Gud, tak at du kender til mine byrder. Jeg beder om, at du vil åbne mine øjne, så jeg kan se det gode, som du har til mig og lægge byrderne fra mig. Tak, at du vi lære mig at lytte til både dig og mig selv, så jeg kan sætter de grænser, som jeg har brug for, og så jeg evner at sige nej til det, som slider – og sige JA til det, som gavner og glæder. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Pionér

Når vi tænker på ordet pioner i dag, tænker vi måske umiddelbart på mennesker som James Cook, Christopher Columbus, Albert Einstein, Steve Jobs og utallige andre, som har ændret historiens gang med deres mod og dygtighed. De viede deres liv til opdagelser og efterlod verden et bedre sted.

Jesus var den ultimative pioner. Da han døde for vores synder og opstod fra de døde, gjorde han, hvad ingen nogensinde havde gjort før eller siden og han efterlod helt sikkert verden et radikalt bedre sted, end den nogensinde havde været før. NU kunne ethvert menneske have en direkte og personlig relation til GUD.

At være pioner kræver mod, opfindsomhed og en følelse af eventyr. Der er en urokkelig tro på den langsigtede fremtidsvision. Pionerarbejde kommer ikke uden modstand og udfordringer, men der er en villighed til at træde ud af det kendte og ind i de risici og de omkostninger, som er forbundet med at træde ud af den nuværende komfort i forhold til fremtidig belønning.

Vi har stadig så mange mennesker at række ud til med Guds kærlighed i dag. Uanset om det er en i familien, en kollega, en nabo eller en der klæder sig anderledes og praktiserer en anden tro – så er der en, der har brug for en forandring. Det er her, en ny rejse begynder.

I dit eget liv er der også nye rejser, som venter, nye områder at udforske. Du tænker måske ikke på dig selv som en leder eller en pioner, baseret på den måde, vores verden og kultur definerer dem på. Men når du følger Jesus, så er du en banebrydende pioner. Du genkender måske ikke den autoritet og de ressourcer, du har fået, men hvis du har Helligånden boende i dig, så har Gud givet dig alt, hvad du har brug for til rejsen.

Lige meget hvor du er i livet, er det aldrig for sent. For intet er umuligt for den, der har kaldt dig og som lover at gøre rejsen sammen med dig. Start i dag, det er tid til at se på livet med en pionerånd.

REFLEKSION

 • Hvad længes du efter?
 • Hvor er Gud i det?
 • Er der noget, som holder dig tilbage?

BØN

Herre, jeg ønsker at følge dig uden frygt. Giv mig modet til at vove mig ind de steder, du har kaldt mig til at gå, og visdom til at genkende dem. Hjælp til at bruge de gaver og redskaber, som du har givet mig, og til at holde fast i troen på, at du går med mig hele vejen. Så takker jeg dig for, at vi kan sætte mange nye flag sammen. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Drop masken

På søndag den 11. februar vil der efter gudstjenesten være et kort informationsmøde.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Lak eller olie

1 Samuels bog 16 v13
Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David.

Jeg kan huske som barn, at min far engang lakerede/ferniserede vores gulv derhjemme. Jeg spurgte ham hvorfor, da lakken på en måde skjulte de pæne gulvbrædder. Min far forklarede mig, at det var fordi lakken beskyttede gulvbrædderne ved at give dem en hård overflade. I dag olierer man også mange gange gulve, for at bevare deres sande udtryk og samtidig stadig gøre dem holdbare. Hvis du spørger fagfolk, så vil de fortælle dig, at der er fordele ved begge behandlinger.

I Bibelen bruges olie som et udtryk for Helligånden, som salver os til liv og tjeneste. Det er uundværligt for os, hvis vi vil tjene Herren i hans kraft og ikke vores egen. Uden hans hjælp er vores tjeneste blot et tomt show og vores indre oplevelse er død og formålsløs, som opgaver der bare skal løses. Så er det lak og ikke olie, som bruges, og det gør een hård og med tiden meget træt. Brugen af olie gør træet stærkt og holdbart indefra og undgår en hård facade. Alle gode ting findes i Helligåndens fylde, som en stærk og kraftig olie, som indefra giver trøst, vejledning, åbenbaring, åndelig kraft, helliggørelse og evnen til at løfte en tjeneste på Guds måde. Eller sagt enkelt, det er Gud med mig i mit liv og tjeneste. Salvelsesolie giver en dejlig duft af Kristus for personen, som den hældes på. Intet lignende kan findes andre steder. Den kommer kun fra Gud, og den gives frit gennem troen på Jesus Kristus til enhver, som er åben for Helligåndens fylde. Det gjorde en ung fårehyrde til en mægtig konge. Tænk, hvad det kan gøre for dig.

REFLEKSION

 • Lever du bag en hård facade?
 • Tjener du eller løser du opgaver?
 • Hvornår oplevede du sidst en fylde af Helligånden?

BØN

Kære Gud, tak at jeg altid kan komme til dig og ikke stå alene. Tak, at du er den, som giver nye kræfter og leder mig efter din vilje. Hjælp mig til at se det gode, som du har for mig, og til at finde din hjælp og styrke i det, jeg gør. Så jeg beder om at blive fyldt med Helligånden, så jeg som menneske må fornyes og leve i kraft af dig. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Hvem lytter du på?

Søndag den 11. februar vil der efter gudstjenesten være et kort informationsmøde.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

I ørkenen

Hoseas’ bog 2 v16
jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte.

Vi har alle prøvet at være der, du er der måske nu eller du kender nogen som er der. Når livet opleves som en ørkenvandring. Når det er svært at finde løsning eller retning, Når man er træt og selv Gud føles langt borte. HVAD GØR JEG SÅ?

Jeg er mange gange blevet inspireret af en sang, som hedder ”Desert song”, Ørkensangen på dansk, af Brooke Ligertwood.

Denne sang har hjulpet mig mange gange til at holde fokus på Gud, min tjeneste og livet i al almindelighed. Den har holdt humøret oppe igennem svære tider. Måske kan den gøre det samme for dig? Her et lille udpluk fra sangen, frit oversat.

”Dette er min bøn i ørkenen, når alt det, der er inden i mig, føles tørt
Dette er min bøn i min sult og nød. Så er min Gud den Gud, der sørger for mig.
Og dette er min bøn i ilden, i svaghed eller prøvelse og smerte.
Så er der en tro, som er mere værd end guld, og hvor intet våben, der er dannet mod mig, kan sejre. Her vil jeg glæde mig og her vil jeg erklære, at Gud er min sejr, for han er her.
Og dette er min bøn i kampen, når triumfen stadig er på vej.
Jeg er medarving med Kristus og står fast på hans løfter.
I hele mit liv til enhver tid, så er du stadig Gud og jeg har stadig en grund til at synge og tilbede, for du er min sejr og min herre.”

Så er det, jeg beder om, kære Gud, jeg har brug for din kærlighed, ligesom ørkenen har brug for regnen, sådan har jeg brug for din berøring. For et øjeblik uden dig er en hjertesorg, jeg ikke kan holde ud. Kom og mød mig på ny, ligesom havene møder kysten og morgenen, stjæler natten. Det er det øjeblik, som jeg længes efter i din nærhed.

I Bibelen er der mange mennesker, som var en tur i ørkenen, Abraham – Josef – Moses – David – Elias og Paulus for bare at nævne et par stykker. Selv Jesus var en tur i ørkenen. I ørkenen lærte de noget, både om dem selv og deres tro. Herefter fik de en retning af Gud til at forsætte deres liv og kald, som Gud havde givet dem.

REFLEKSION

 • Har du prøvet, eller oplever du, at være i ørkenen?
 • Hvad lærer du om dig selv og Gud?
 • Har Gud talt til dig i denne tid?

BØN

Kære Gud, “Hvor er du?” Jeg ved, at du er mit håb, men alligevel overvælder oplevelsen af, at jeg føler mig alene. Dit ord fortæller mig, at jeg aldrig er alene, at Gud er med mig. Vi ved dette, men nogle gange kommer jeg i tvivl og mine tanker i vejen for denne viden. Så jeg råber til dig, Gud, fra ørkenen af ​​min ensomhed, desperat efter at høre dig. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. På søndag taler David ”Buck” Hudson i City Kirken.

Kærlig hilsen
Michael Jensen