Næsten for godt til at være sandt – men den er god nok!

Markusevangeliet 16:9-11
”Det var tidligt søndag morgen, Jesus stod op fra de døde, og den første, der fik ham at se, var Maria Magdalene, som han havde befriet for syv onde ånder. Hun gik straks hen til de grædende og sørgende disciple og sagde: ’Jesus lever! Jeg har selv set ham!’ Men de troede ikke på det.”

Markus’ beretning om Jesu opstandelse fortsætter med de to mænd, der var på vej ud af byen og som møder Jesus. Stadig tror disciplene ikke på, hvad der er sket. Endelig viste Jesus sig for de 11 disciple og bebrejdede dem, at de havde været stædige og nægtet at tro på det, som blev fortalt om, at Jesus var opstået fra døden og levede. Jeg tror at alle vi, som tror på Jesu opstandelse påskemorgen kender til, at det bestemt ikke er alle omkring os, der tror på dén historie. Også selv om den er det centrale punkt, som hele den kristne tro drejer sig om. Uden opstandelsen havde Jesus bare været endnu en profet, som var blevet slået ihjel i Jerusalem. Men fordi han besejrede døden, genopstod og igen sidder på Guds trone, så er hans kirke i dag bredt ud over hele jorden. Nogle steder i frihed, som her i Danmark, andre steder forfulgt af myndighederne og i skjul. Men hans kirke lever!

At Jesus har overvundet døden, betyder ikke, at vi ikke vil møde modstand. I Johannesevangeliet 16:33 siger Jesus: ”Jeg har sagt jer alt det her; for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!” Jesus har sejret over verden og døden, og derfor kan vi være ved godt mod. At være ved godt mod er ikke nødvendigvis at vi hver dag jubler og danser rundt, men at vi trods omstændighederne kan have en fast tro på, at tingene løser sig i sidste ende.

I City Kirken blev vi hårdt ramt, da vores præst – Michael Jensen – for en uge siden blev hasteindlagt og vil være sygemeldt i længere tid. I menighedsledelsen vil vi gøre vores bedste (med Guds hjælp) for at dække ind for Michael. Men vi har også en fast tro på, at vores opstandne Herre vil hjælpe os igennem! Ikke bare ledelsen, men hele menigheden, for vi er alle fælles om at bygge på Jesu menighed. Det er hans kirke, og vi bygger alle på den med de gaver og evner, som vi hver især har fået tildelt.

Min bøn er, at vi alle også må tro på, at vi er samlet som kirke, fordi Jesus ønsker at vi skal være netop det!

På søndag den 31. marts kl. 11:00 fejrer vi påskegudstjeneste i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 – og alle er velkomne! Husk at sommertiden starter på søndag, så du skal tidligere op. Som der står ”Det var tidligt søndag morgen, Jesus stod op fra de døde”.

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen
Formand for menighedsledelsen

PS:

På onsdag, den 3. april kl. 19:00 er der årsmøde i City Kirken på Ahornvej 3 i Taastrup. Dagsorden efter vedtægterne. Menighedsledelsen er ved at samle op på de ting, som vores præst skulle have talt om. Det bliver måske lidt kortere, end oprindeligt planlagt, men skulle det ske, så vil der være der mere tid til bøn og forbøn.