JEG ER

Da Jesus sagde: “Jeg er verdens lys”, definerede han sig selv. Mange gange siger Jesus: “Jeg er” og så giver han derefter en beskrivelse. Han beskrev sig selv som døren, livets brød, vejen, sandheden, opstandelsen og livet. Han siger med andre ord “jeg ved, hvem jeg er og JEG lever ud fra den forståelse”. Igen og igen definerede han sig selv ved at sætter ord på sin personlighed.

Det er princippet om identitet. Een årsag til stress er, at man prøver at være en, som man ikke er. Man kan prøve at holde facaden oppe, men det er svært i længden. Den eneste måde, hvorpå du kan have en indre følelse af tilfredshed med hvem du er, er ved at opdage, hvem Gud har skabt dig til at være. Bibelen siger, at du er skabt af Gud og derfor også accepteret som den du er. Indtil du løser dette spørgsmål om identitet, vil du være usikker på dig selv og det du laver. Jesus gjorde konstant ting, der overraskede alle andre og fik dem til at stille spørgsmål om, hvem han var. Men Jesus levede og tjente altid ud fra den styrkeposition, at han vidste, hvem han var.

Selvværd kommer fra, at man har det godt med dig selv og at man er sikker på, hvem man er. Lad ingen nogen sinde tage det fra dig, men lev i Guds sandhed om hvem du er. Jesus siger, at Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Joh. 10 v10

Lav denne beslutning i dag: “Jeg beslutter, at jeg ikke længere vil lade andre mennesker presse mig ind i deres form. Jeg vil være, hvad Gud vil have mig til at være. jeg vil opfylde den plan, som Gud har for mit liv, ikke en andens plan for mit liv.”

Virkelig succes i livet er at være præcis den, du er skabt til at være, hverken mere eller mindre.

Joh. 1 v12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.

 

REFLEKSION

 • Hvad er forskellene imellem hvad andre siger om dig, og hvad ​​Gud siger om dig?
 • Hvad vil det sige at leve ud fra en styrkeposition?
 • Tror du, at man lever mere effektivt, når man er sikker på sin identitet?

BØN

Tak Gud, at jeg ikke behøver at lede efter min identitet i noget andet end at være dit barn. Tak for denne fantastiske nåde i mit liv! Herre, hjælp mig til at se, når jeg begynder at placere min identitet i noget andet end det, eller i hvad andre siger til mig. Hjælp mig til at holde fast i din sandhed om mig og til at forstå, hvad det betyder. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

På søndag d. 29 maj er der informationsmøde umiddelbart efter gudstjenesten.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Det ”U”perfekte liv

I Salme 139 v14 siger David: “Tak, fordi du gjorde mig så vidunderligt underfuld”.

Intet her på jorden er perfekt, fordi alt i denne verden så som klimaet – økonomien – freden og relationer – kirken mm. er brudt og ikke helt som Gud havde tænkt sig det. Så derfor er der intet i vores liv som nogensinde vil være perfekt. ”Tak for den opmuntring.” Mange mennesker kæmper for at opnå det ”perfekte liv” og undrer sig over hvorfor det ikke lykkes, trods succes.

Når David så takker Gud for den måde, som Gud har skabt ham på, så betyder det at han forstår, at han er skabt at være unik og særskilt. Det er du også.

At være vidunderligt skabt omfatter enhver person fra undfangelsen til graven, eftersom som alle bærer Guds billede. Bibelen siger at, du er kendt af Gud og tilhører ham.

Når du forstår din unikke identitet, så kan du begynde at blive til alt, hvad Gud har skabt dig til at være, midt i en uperfekt verden.

Gud kalder nemlig på almindelige mennesker, ligesom mig og dig, til at følge ham. Lige meget hvor lille du kan føle dig og dine ressourcer kan synes at være. For du er skabt til at være hans barn, og så kan lidt blive til meget. Når du lægger det i mesterens kærlige hånd, ja så vil du forstå og opleve, hvordan dit liv kan få stor betydning og gøre en forskel. Det blev Davids erfaring. Måske er du faret vild eller blevet grebet af frygt i en uperfekt verden. Nogle gange krydses vejene og det er svært at vælge, så ender vi på en eller anden måde ingen steder. Men er det ikke der, vi lærer, at vi kun skal påkalde hans navn JESUS KRISTUS, for at komme tilbage til hans vej, hans sandhed, hans liv.

REFLEKSION

 • Hvad er nogle af de kvaliteter hos dig, der gør dig unik?
 • Hvordan kan du bruge dem til at bringe Gud ære?
 • På grund af synd er intet på Jorden perfekt – men Jesus kom for at frelse os fra synd. Hvordan ændrer den forståelse, hvordan du lever?

BØN

Kære Gud, tak for din grænseløse kærlighed til mig og for din nåde, som er ny hver morgen. Tak for livet, som du har skabt mig til at leve. Hjælp mig til at finde ind i dine planer og til at gøre din vilje i dag. Derfor beder jeg om et hjerte og en indstilling, som ønsker at følge og tjene dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 3)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 29 maj er der informationsmøde umiddelbart efter gudstjenesten.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Plan A

Rom. 8 v28 Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud,
og som efter hans beslutning er kaldet.

Gud har ikke en “Plan B” for dit liv.

Uanset hvor mange gange, vi som mennesker kan gå vores egne veje, så er vi stadig på Guds “Plan A” for vores liv. Han har ikke tilbagekaldt sin oprindelige drøm for dit liv. Det er lige meget, hvad andre mennesker gjorde mod dig, hvad du har gjort mod andre eller dig selv, eller hvilke fejl eller dårlige beslutninger, du har truffet. Du kan stadig komme tilbage til det, som du var skabt til.

Hvis man laver en fejl eller tager en dårlig beslutning, så er der mange som tænker “nå, så jeg er ikke god nok, jeg har lavet for meget rod i mit liv, jeg duer ikke til noget.” Du behøver ikke længere at tro på de løgne, for Gud er langt større end det.

Alt er i Guds hånd – de gode, de onde, de dårlige beslutninger, synderne. Han forårsagede ikke det hele, men han har stadig kontrol over det hele.

Og Gud får alt til at arbejde sammen til det gode. Bibelen siger ikke, at alt er godt – for det er det ikke. Der er meget synd og ondskab i verden.

Det hele er ikke godt. Men Gud får det hele til at arbejde sammen, så der kan komme noget godt ud af det.

Når du tror, at Gud ikke kan samle dele af dit liv igen, så husk, at Gud kan gøre alt. Han er stadig på arbejde – han udarbejder stadig sin plan for dit liv og venter stadig på, at du kommer tilbage til ham, så han kan give dig sin drøm for dit liv, hvis du ikke allerede lever i den.

Når du giver ham dit liv, vil Gud arbejde for at få alle brikkerne til at passe sammen, så hele dit liv kommer ind i den sammenhæng, som tjener sit formål her på jorden.

REFLEKSION

 • Er der nogen fejl eller synd i dit liv, som du tror, Gud aldrig kunne tilgive?
 • Er der noget tanke, som har afholdt dig fra at leve i Guds plan for dit liv?
 • Hvad tror du, Gud har skabt dig til?

BØN

Kære Gud, tak at du har en plan for hver enkelt en af os. Din hånd leder vores skridt og giver os alt, hvad vi har brug for. Hjælp mig til at have tillid til, at du kun vil det bedste for mit liv. Så jeg trygt kan bede om, at din vej vil blive åbenbar i mit liv. Hjælp mig med at gå på de stier, som du har lagt foran mig og gå ind af de døre, som du åbner for mig. Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 2)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

På Store Bededag den 13. maj mødes forskellige kirkesamfund til bøn for Danmark. Alle er velkomne og det sker i Københavns Domkirke kl. 14 -15.30.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Dette gælder også dig

Joh. 3 v14: ”enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.”

Enhver, det vil sige alle, ingen undtagelser. Lige meget hvem man er, hvor man kommer fra, eller hvordan ens baggrund har været, så gælder dette vers for dig og alle andre.

Verset i Johannes-evangeliet står i relation med beretningen om Israels ørkenvandring. En fortælling om et folks vandring fra en slavetilstand under en ond hersker til frihed i fællesskabet med Gud. Men i ørkenvandringen mister folk tålmodigheden og ønsker sig tilbage til Ægypten. De tabte besindelsen, dømmekraften og kunne ikke se klart. Følgerne blev skæbnesvangre. Utålmodighed er en gift; når vi vender os fra Gud, åbner vi os op for det onde. Folk blev nu ramt af dødbringende slangebid. I dette kaos skabtes der et middel mod denne ondskab. Gud er kærlighed og nådefuld, så han greb ind i situationen og viste jøderne en vej ud af den. Så man lavede en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt man livet.

Historien kaster lys over Guds frelsesplan for os mennesker. Jesus blev hængt op på et kors, dødsmærket af syndens gift og døde for hele menneskeheden, men i denne død knuste han slangens hoved (1. Mosebog 3 v15: Hendes afkom skal knuse dit hoved) så du og jeg kunne få livet igen. At se og tro på den korsfæstede er at gå fra døden til livet. Kun ved at fastholde blikket (TROEN) på ham finder vi freden, for i det fællesskab finder jeg en at elske og en at blive elsket af for evigt. Jesus siger i Joh. Ev. 14 v6: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

REFLEKSION

 • Hvordan opfatter du ordet “enhver” for dig selv?
 • Hvordan påvirker ordet “enhver” dit menneskesyn?
 • Tror du, “enhver” også betyder til enhver tid?

BØN

Kære Gud, tak for din nåde, tak at den også gælder for mig i dag. Jeg ved, at jeg en dag skal dø og se evigheden i øjnene. Mit liv her på jorden har til tider været noget rodet, hvor jeg har levet efter min egen plan og ikke din. Jeg beder dig derfor om din tilgivelse. Jeg vil leve efter din plan, fra nu af. Jeg ønsker at få ryddet op i rodet og rette mit blik på dig, Jesus Kristus. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 1)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Se også disse Tips til Himmelske Dage i Roskilde den 26.-29. maj.