Plan A

Rom. 8 v28 Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud,
og som efter hans beslutning er kaldet.

Gud har ikke en “Plan B” for dit liv.

Uanset hvor mange gange, vi som mennesker kan gå vores egne veje, så er vi stadig på Guds “Plan A” for vores liv. Han har ikke tilbagekaldt sin oprindelige drøm for dit liv. Det er lige meget, hvad andre mennesker gjorde mod dig, hvad du har gjort mod andre eller dig selv, eller hvilke fejl eller dårlige beslutninger, du har truffet. Du kan stadig komme tilbage til det, som du var skabt til.

Hvis man laver en fejl eller tager en dårlig beslutning, så er der mange som tænker “nå, så jeg er ikke god nok, jeg har lavet for meget rod i mit liv, jeg duer ikke til noget.” Du behøver ikke længere at tro på de løgne, for Gud er langt større end det.

Alt er i Guds hånd – de gode, de onde, de dårlige beslutninger, synderne. Han forårsagede ikke det hele, men han har stadig kontrol over det hele.

Og Gud får alt til at arbejde sammen til det gode. Bibelen siger ikke, at alt er godt – for det er det ikke. Der er meget synd og ondskab i verden.

Det hele er ikke godt. Men Gud får det hele til at arbejde sammen, så der kan komme noget godt ud af det.

Når du tror, at Gud ikke kan samle dele af dit liv igen, så husk, at Gud kan gøre alt. Han er stadig på arbejde – han udarbejder stadig sin plan for dit liv og venter stadig på, at du kommer tilbage til ham, så han kan give dig sin drøm for dit liv, hvis du ikke allerede lever i den.

Når du giver ham dit liv, vil Gud arbejde for at få alle brikkerne til at passe sammen, så hele dit liv kommer ind i den sammenhæng, som tjener sit formål her på jorden.

REFLEKSION

  • Er der nogen fejl eller synd i dit liv, som du tror, Gud aldrig kunne tilgive?
  • Er der noget tanke, som har afholdt dig fra at leve i Guds plan for dit liv?
  • Hvad tror du, Gud har skabt dig til?

BØN

Kære Gud, tak at du har en plan for hver enkelt en af os. Din hånd leder vores skridt og giver os alt, hvad vi har brug for. Hjælp mig til at have tillid til, at du kun vil det bedste for mit liv. Så jeg trygt kan bede om, at din vej vil blive åbenbar i mit liv. Hjælp mig med at gå på de stier, som du har lagt foran mig og gå ind af de døre, som du åbner for mig. Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 2)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

På Store Bededag den 13. maj mødes forskellige kirkesamfund til bøn for Danmark. Alle er velkomne og det sker i Københavns Domkirke kl. 14 -15.30.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.