Nærsynet eller langsynet?

Paulus’ brev til Romerne 8 v16-17
Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

En undersøgelse viste engang en direkte sammenhæng mellem langsigtet tænkning og succes. Den afslørede, at jo mere man fokuserer på det, som føles godt i nuet, eller på en kortsigtet gevinst, jo større bliver sandsynligheden for at fejle. Modsat, så havde de mennesker, som levede med et langsigtet perspektiv, langt større chance for at lykkes.

Når vi taler om langsigtet tænkning, så kalder Bibelen det for evigheden.

Når du tænker langsigtet og tænker på, hvorfor Gud har skabt dig, så er det ikke bare for her og nu men for helheden i din eksistens.

Romerbrevet kapitel 8 v17-18 taler om, at selvom vi i nuet kan opleve svære tider, så er vi stadig hans børn og dermed også arving til noget fantastisk. Det er aldrig populært at tale om lidelse, men lidelse er en helt naturlig del af livet, som alle oplever i en verden, der ikke er i overensstemmelse med Guds vilje. MEN de gode nyheder er, at hvis vi deler Kristi lidelse, vil vi også dele hans herlighed.

Hvis du tror på Jesus Kristus, så har du også ejerskab med Kristus i det, Gud har til ham.

Du har meget at se frem til i himlen. Dine nuværende smerter og problemer gør ondt i nuet, men sammenlignet med evigheden, så er det kun for et stykke tid. Lidelse er aldrig nemt, og det kan endda være svært at bevare troen og håbet i de tider. Så er det er ikke nemt at holde fast og gøre det rigtige.

Derfor opmuntrer versene til, at du ikke kun fokuserer på de øjeblikkelige resultater eller dine nuværende omstændigheder. Du har meget mere at se frem til end at nøjes med en kortsigtet horisont. Paulus forstod dette, da han skrev i sit brev til Filipperne 3 v13-14: Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

REFLEKSION

 • Hvilket perspektiv lever du i: Det korte eller det langsigtede?
 • Hvordan bruger du dine ressourcer og indflydelse til Guds formål?
 • Ved at tænke med et evighedsperspektiv, hvad bliver så vigtigt for dig?

BØN

Kære Gud, tak at mit liv ikke kun tæller her og nu; tak, Gud, at du har meget mere til mig, end det som jeg oplever i dag. Så jeg beder om, at du vil give mig den kraft, der skal til for at se frem til det, som venter i fremtiden, det, som du har forberedt til mig. Hjælp mig til at tage imod dit ord: “Fryd dig og glæd dig, for din løn er stor i himlen.” AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. På søndag får vi besøg af Morten Patrzalek fra Salt and Light.

Fredag d. 1. marts: Kvindernes internationale bededag i Høje Taastrup kirke kl. 17:30.

Onsdag d. 6 marts: Bedemøde i City Kirken kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

NEJ

Brevet til Hebræerne 12 v1
Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os.

Et af de vigtigste ord i din åndelige rejse kan være overraskende: Det er ordet “nej”.

Alt for mange mennesker starter godt på deres åndelige rejse – med glæde og entusiasme – men så holder de ikke i længden. Ofte er det fordi pligt og krav kan fylde ens liv med opgaver, som man egentlig ikke bryder sig om eller er egnet til at løse. Så bliver ens vandring med Herren hurtigt forvandlet til en byrde i stedet for en tjeneste, som man kan udføre med glæde. Din trosrejse er lang, og Gud ønsker, at du skal gennemføre rejsen og nå til målet.

Hvis du har en vægtstang i hænderne, så vil du have svært ved at løbe og gennemføre et marathon. Folk forlader ofte deres trosrejse tidligt, fordi alt det, som de bærer på, slider dem op.

Derfor siger verset i Brevet til Hebræerne 12 v1, at vi skal frigøre os fra enhver byrde.

Hvad er en byrde i dit liv? Det kan være et job, et forhold eller opgaver, som ender op med at blive til bekymringer. Det er noget, der bremser dig i forhold til, hvad Gud ønsker for dit liv, og det er ikke det værd. At sige nej til byrder er også at sige nej til pres fra andre eller fra en selv. At kende sine grænser og vide, hvornår man skal sige ja eller nej, er måske ikke altid lige populært. MEN, hvis du vil holde ud i det løb, som ligger foran dig, så er det vigtigt at lære at sige nej, og at du holder fast i det. Jesus har en forståelse for, at byrder ikke er gavnlige, og derfor siger han i Matthæus-evangeliet 11 v28 “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

REFLEKSION

 • Hvad er de ting, du gør, som er byrder og som holder dig fra det, som Gud har til dig?
 • Hvorfor lytter du mere til pres fra andre eller dig selv, end du lytter til Gud?
 • Hvordan kan du afvise og sige nej til de byrder og fokusere på det løb, Gud har sat foran dig?

BØN

Kære Gud, tak at du kender til mine byrder. Jeg beder om, at du vil åbne mine øjne, så jeg kan se det gode, som du har til mig og lægge byrderne fra mig. Tak, at du vi lære mig at lytte til både dig og mig selv, så jeg kan sætter de grænser, som jeg har brug for, og så jeg evner at sige nej til det, som slider – og sige JA til det, som gavner og glæder. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Pionér

Når vi tænker på ordet pioner i dag, tænker vi måske umiddelbart på mennesker som James Cook, Christopher Columbus, Albert Einstein, Steve Jobs og utallige andre, som har ændret historiens gang med deres mod og dygtighed. De viede deres liv til opdagelser og efterlod verden et bedre sted.

Jesus var den ultimative pioner. Da han døde for vores synder og opstod fra de døde, gjorde han, hvad ingen nogensinde havde gjort før eller siden og han efterlod helt sikkert verden et radikalt bedre sted, end den nogensinde havde været før. NU kunne ethvert menneske have en direkte og personlig relation til GUD.

At være pioner kræver mod, opfindsomhed og en følelse af eventyr. Der er en urokkelig tro på den langsigtede fremtidsvision. Pionerarbejde kommer ikke uden modstand og udfordringer, men der er en villighed til at træde ud af det kendte og ind i de risici og de omkostninger, som er forbundet med at træde ud af den nuværende komfort i forhold til fremtidig belønning.

Vi har stadig så mange mennesker at række ud til med Guds kærlighed i dag. Uanset om det er en i familien, en kollega, en nabo eller en der klæder sig anderledes og praktiserer en anden tro – så er der en, der har brug for en forandring. Det er her, en ny rejse begynder.

I dit eget liv er der også nye rejser, som venter, nye områder at udforske. Du tænker måske ikke på dig selv som en leder eller en pioner, baseret på den måde, vores verden og kultur definerer dem på. Men når du følger Jesus, så er du en banebrydende pioner. Du genkender måske ikke den autoritet og de ressourcer, du har fået, men hvis du har Helligånden boende i dig, så har Gud givet dig alt, hvad du har brug for til rejsen.

Lige meget hvor du er i livet, er det aldrig for sent. For intet er umuligt for den, der har kaldt dig og som lover at gøre rejsen sammen med dig. Start i dag, det er tid til at se på livet med en pionerånd.

REFLEKSION

 • Hvad længes du efter?
 • Hvor er Gud i det?
 • Er der noget, som holder dig tilbage?

BØN

Herre, jeg ønsker at følge dig uden frygt. Giv mig modet til at vove mig ind de steder, du har kaldt mig til at gå, og visdom til at genkende dem. Hjælp til at bruge de gaver og redskaber, som du har givet mig, og til at holde fast i troen på, at du går med mig hele vejen. Så takker jeg dig for, at vi kan sætte mange nye flag sammen. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Drop masken

På søndag den 11. februar vil der efter gudstjenesten være et kort informationsmøde.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Lak eller olie

1 Samuels bog 16 v13
Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David.

Jeg kan huske som barn, at min far engang lakerede/ferniserede vores gulv derhjemme. Jeg spurgte ham hvorfor, da lakken på en måde skjulte de pæne gulvbrædder. Min far forklarede mig, at det var fordi lakken beskyttede gulvbrædderne ved at give dem en hård overflade. I dag olierer man også mange gange gulve, for at bevare deres sande udtryk og samtidig stadig gøre dem holdbare. Hvis du spørger fagfolk, så vil de fortælle dig, at der er fordele ved begge behandlinger.

I Bibelen bruges olie som et udtryk for Helligånden, som salver os til liv og tjeneste. Det er uundværligt for os, hvis vi vil tjene Herren i hans kraft og ikke vores egen. Uden hans hjælp er vores tjeneste blot et tomt show og vores indre oplevelse er død og formålsløs, som opgaver der bare skal løses. Så er det lak og ikke olie, som bruges, og det gør een hård og med tiden meget træt. Brugen af olie gør træet stærkt og holdbart indefra og undgår en hård facade. Alle gode ting findes i Helligåndens fylde, som en stærk og kraftig olie, som indefra giver trøst, vejledning, åbenbaring, åndelig kraft, helliggørelse og evnen til at løfte en tjeneste på Guds måde. Eller sagt enkelt, det er Gud med mig i mit liv og tjeneste. Salvelsesolie giver en dejlig duft af Kristus for personen, som den hældes på. Intet lignende kan findes andre steder. Den kommer kun fra Gud, og den gives frit gennem troen på Jesus Kristus til enhver, som er åben for Helligåndens fylde. Det gjorde en ung fårehyrde til en mægtig konge. Tænk, hvad det kan gøre for dig.

REFLEKSION

 • Lever du bag en hård facade?
 • Tjener du eller løser du opgaver?
 • Hvornår oplevede du sidst en fylde af Helligånden?

BØN

Kære Gud, tak at jeg altid kan komme til dig og ikke stå alene. Tak, at du er den, som giver nye kræfter og leder mig efter din vilje. Hjælp mig til at se det gode, som du har for mig, og til at finde din hjælp og styrke i det, jeg gør. Så jeg beder om at blive fyldt med Helligånden, så jeg som menneske må fornyes og leve i kraft af dig. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Hvem lytter du på?

Søndag den 11. februar vil der efter gudstjenesten være et kort informationsmøde.

Kærlig hilsen
Michael Jensen