NEJ

Brevet til Hebræerne 12 v1
Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os.

Et af de vigtigste ord i din åndelige rejse kan være overraskende: Det er ordet “nej”.

Alt for mange mennesker starter godt på deres åndelige rejse – med glæde og entusiasme – men så holder de ikke i længden. Ofte er det fordi pligt og krav kan fylde ens liv med opgaver, som man egentlig ikke bryder sig om eller er egnet til at løse. Så bliver ens vandring med Herren hurtigt forvandlet til en byrde i stedet for en tjeneste, som man kan udføre med glæde. Din trosrejse er lang, og Gud ønsker, at du skal gennemføre rejsen og nå til målet.

Hvis du har en vægtstang i hænderne, så vil du have svært ved at løbe og gennemføre et marathon. Folk forlader ofte deres trosrejse tidligt, fordi alt det, som de bærer på, slider dem op.

Derfor siger verset i Brevet til Hebræerne 12 v1, at vi skal frigøre os fra enhver byrde.

Hvad er en byrde i dit liv? Det kan være et job, et forhold eller opgaver, som ender op med at blive til bekymringer. Det er noget, der bremser dig i forhold til, hvad Gud ønsker for dit liv, og det er ikke det værd. At sige nej til byrder er også at sige nej til pres fra andre eller fra en selv. At kende sine grænser og vide, hvornår man skal sige ja eller nej, er måske ikke altid lige populært. MEN, hvis du vil holde ud i det løb, som ligger foran dig, så er det vigtigt at lære at sige nej, og at du holder fast i det. Jesus har en forståelse for, at byrder ikke er gavnlige, og derfor siger han i Matthæus-evangeliet 11 v28 “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

REFLEKSION

  • Hvad er de ting, du gør, som er byrder og som holder dig fra det, som Gud har til dig?
  • Hvorfor lytter du mere til pres fra andre eller dig selv, end du lytter til Gud?
  • Hvordan kan du afvise og sige nej til de byrder og fokusere på det løb, Gud har sat foran dig?

BØN

Kære Gud, tak at du kender til mine byrder. Jeg beder om, at du vil åbne mine øjne, så jeg kan se det gode, som du har til mig og lægge byrderne fra mig. Tak, at du vi lære mig at lytte til både dig og mig selv, så jeg kan sætter de grænser, som jeg har brug for, og så jeg evner at sige nej til det, som slider – og sige JA til det, som gavner og glæder. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen