Nærsynet eller langsynet?

Paulus’ brev til Romerne 8 v16-17
Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

En undersøgelse viste engang en direkte sammenhæng mellem langsigtet tænkning og succes. Den afslørede, at jo mere man fokuserer på det, som føles godt i nuet, eller på en kortsigtet gevinst, jo større bliver sandsynligheden for at fejle. Modsat, så havde de mennesker, som levede med et langsigtet perspektiv, langt større chance for at lykkes.

Når vi taler om langsigtet tænkning, så kalder Bibelen det for evigheden.

Når du tænker langsigtet og tænker på, hvorfor Gud har skabt dig, så er det ikke bare for her og nu men for helheden i din eksistens.

Romerbrevet kapitel 8 v17-18 taler om, at selvom vi i nuet kan opleve svære tider, så er vi stadig hans børn og dermed også arving til noget fantastisk. Det er aldrig populært at tale om lidelse, men lidelse er en helt naturlig del af livet, som alle oplever i en verden, der ikke er i overensstemmelse med Guds vilje. MEN de gode nyheder er, at hvis vi deler Kristi lidelse, vil vi også dele hans herlighed.

Hvis du tror på Jesus Kristus, så har du også ejerskab med Kristus i det, Gud har til ham.

Du har meget at se frem til i himlen. Dine nuværende smerter og problemer gør ondt i nuet, men sammenlignet med evigheden, så er det kun for et stykke tid. Lidelse er aldrig nemt, og det kan endda være svært at bevare troen og håbet i de tider. Så er det er ikke nemt at holde fast og gøre det rigtige.

Derfor opmuntrer versene til, at du ikke kun fokuserer på de øjeblikkelige resultater eller dine nuværende omstændigheder. Du har meget mere at se frem til end at nøjes med en kortsigtet horisont. Paulus forstod dette, da han skrev i sit brev til Filipperne 3 v13-14: Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

REFLEKSION

  • Hvilket perspektiv lever du i: Det korte eller det langsigtede?
  • Hvordan bruger du dine ressourcer og indflydelse til Guds formål?
  • Ved at tænke med et evighedsperspektiv, hvad bliver så vigtigt for dig?

BØN

Kære Gud, tak at mit liv ikke kun tæller her og nu; tak, Gud, at du har meget mere til mig, end det som jeg oplever i dag. Så jeg beder om, at du vil give mig den kraft, der skal til for at se frem til det, som venter i fremtiden, det, som du har forberedt til mig. Hjælp mig til at tage imod dit ord: “Fryd dig og glæd dig, for din løn er stor i himlen.” AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. På søndag får vi besøg af Morten Patrzalek fra Salt and Light.

Fredag d. 1. marts: Kvindernes internationale bededag i Høje Taastrup kirke kl. 17:30.

Onsdag d. 6 marts: Bedemøde i City Kirken kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen