Næsten for godt til at være sandt – men den er god nok!

Markusevangeliet 16:9-11
”Det var tidligt søndag morgen, Jesus stod op fra de døde, og den første, der fik ham at se, var Maria Magdalene, som han havde befriet for syv onde ånder. Hun gik straks hen til de grædende og sørgende disciple og sagde: ’Jesus lever! Jeg har selv set ham!’ Men de troede ikke på det.”

Markus’ beretning om Jesu opstandelse fortsætter med de to mænd, der var på vej ud af byen og som møder Jesus. Stadig tror disciplene ikke på, hvad der er sket. Endelig viste Jesus sig for de 11 disciple og bebrejdede dem, at de havde været stædige og nægtet at tro på det, som blev fortalt om, at Jesus var opstået fra døden og levede. Jeg tror at alle vi, som tror på Jesu opstandelse påskemorgen kender til, at det bestemt ikke er alle omkring os, der tror på dén historie. Også selv om den er det centrale punkt, som hele den kristne tro drejer sig om. Uden opstandelsen havde Jesus bare været endnu en profet, som var blevet slået ihjel i Jerusalem. Men fordi han besejrede døden, genopstod og igen sidder på Guds trone, så er hans kirke i dag bredt ud over hele jorden. Nogle steder i frihed, som her i Danmark, andre steder forfulgt af myndighederne og i skjul. Men hans kirke lever!

At Jesus har overvundet døden, betyder ikke, at vi ikke vil møde modstand. I Johannesevangeliet 16:33 siger Jesus: ”Jeg har sagt jer alt det her; for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!” Jesus har sejret over verden og døden, og derfor kan vi være ved godt mod. At være ved godt mod er ikke nødvendigvis at vi hver dag jubler og danser rundt, men at vi trods omstændighederne kan have en fast tro på, at tingene løser sig i sidste ende.

I City Kirken blev vi hårdt ramt, da vores præst – Michael Jensen – for en uge siden blev hasteindlagt og vil være sygemeldt i længere tid. I menighedsledelsen vil vi gøre vores bedste (med Guds hjælp) for at dække ind for Michael. Men vi har også en fast tro på, at vores opstandne Herre vil hjælpe os igennem! Ikke bare ledelsen, men hele menigheden, for vi er alle fælles om at bygge på Jesu menighed. Det er hans kirke, og vi bygger alle på den med de gaver og evner, som vi hver især har fået tildelt.

Min bøn er, at vi alle også må tro på, at vi er samlet som kirke, fordi Jesus ønsker at vi skal være netop det!

På søndag den 31. marts kl. 11:00 fejrer vi påskegudstjeneste i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 – og alle er velkomne! Husk at sommertiden starter på søndag, så du skal tidligere op. Som der står ”Det var tidligt søndag morgen, Jesus stod op fra de døde”.

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen
Formand for menighedsledelsen

PS:

På onsdag, den 3. april kl. 19:00 er der årsmøde i City Kirken på Ahornvej 3 i Taastrup. Dagsorden efter vedtægterne. Menighedsledelsen er ved at samle op på de ting, som vores præst skulle have talt om. Det bliver måske lidt kortere, end oprindeligt planlagt, men skulle det ske, så vil der være der mere tid til bøn og forbøn.

Til ihukommelse

1. Korintherbrev 5 v7
Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus.

Påsken begyndte for rigtig mange år siden, i Ægypten. Den er blevet fejret lige siden. Ikke bare i Israel men også i rigtig mange lande ud over hele jorden. Påsken er en højtid, ligesom julen er det. Når Gud gør noget, så er det en god idé at forstå budskabet. Gud rækker nemlig ud til alle mennesker, også til dig. Hvad Gud gør eller siger, har afgørende konsekvens, for den som tager imod det, og for den som afviser det. Det er tydeligt, når vi læser historien i 2. Mosebog. For jøderne betød det frelse og for ægypterne betyd det dom og død. Påske betyder “gået forbi”. Det lyder måske ikke så positivt, men når den, som går en forbi, er en dødsengel, som vil slå den førstefødte dreng i huset ihjel, så er det vel OK. Dødsenglen gik forbi huset, fordi der allerede var en, som havde givet sit liv i dette hus. Et fejlfrit lam var blevet slagtet, og man havde efterfølgende smurt dets blod på dørstolperne omkring hoveddøren i huset. Det var et tegn for dødsenglen om, at her var dommen betalt. Jesus Kristus er vores påskelam, han blev slagtet i vores sted. Derfor er der en beskyttelse og en frelse for den, som tror på Jesus Kristus, og det, som han gjorde på korset, gælder også for dig og mig personligt.

Dette er grundlaget for påskefesten. Det skulle være en mindedag og en fest for Herren. Den skulle holdes gennem alle generationer. For påsken minder både jøderne og os om, hvordan Gud havde udfriet dem og sat dem fri (2. Mosebog 13 v3). Det var et tegn på den helt store påskefest, som skulle komme, da Jesus Kristus, igennem sin død og opstandelse, gjorde det samme for os alle. Derfor fejrer vi påske. Bibelen fortæller os, at Jesus er “Guds Lam, for han bærer verdens synd” (Joh. 1 v29) og ligesom påskelammet giver Jesu blod udfrielse, beskyttelse og frihed. For hans blod renser os fra al synd (1 Joh. 1 v7). Det har ikke kun en konsekvens for vores frelse og det evige liv i evigheden, men gør også en konkret forskel for vores liv i dag. Surdej kender vi i dag som gær. Paulus bruger det som en negativ metafor for synd og ondskab. Det har stadig en ødelæggende effekt på et menneske eller i en menighed, som Paulus skriver til. Men pga. det slagtede påskelam er det nu muligt at få renset ud og leve et nyt liv. FRI FOR DEN SURDEJ.

2 Kor. 5 v17: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

REFLEKSION

 • Husker du tilbage på det, som Jesus har gjort for dig?
 • Hvad betyder det, som Jesus har gjort for dig, for dig i dag?
 • Er påske noget, som du fejrer eller mindes?

BØN

Kære Gud, tak at du har sørget for det hele og for os alle. Tak Gud, at vi både kan mindes, hvad der skete, og fejre dets betydning for os i dag. Tak, at du, som Gud almægtig, var villig til at dø for mig. Nu beder jeg om, at det brud med ondskaben, frihed fra dommen og det evige fællesskab, som påsken har skabt må gøre mig fri for gammel surdej. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Skærtorsdag d. 28. marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til CIty Kirkens præst Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person indbetales til MobilePay 849684 eller bankkonto 2275-3205 622 224 (skriv “Påskemåltid”).

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Passer tøjet?

Paulus’ brev til romerne, kapitel 1 vers 1
Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter

Der er tøj som er behageligt, tøj som er på mode, tøj som du elsker, og tøj som du bare ikke bryder dig om, pænt tøj og praktisk tøj. Dit liv kan på samme måde udtrykke en tilpasning til, hvor du er og hvordan du har det med det.

Bibelen er fuld af mennesker, som i deres liv oplevede at lave gode ting, at deres liv fungerede godt for dem. Andre gange kan vi læse om mennesker, som helt konkret kom ud på dybt vand, hvor de blev distraheret af deres usikkerhed i forsøget på at leve op til andres forventninger, eller som lagde pres på sig selv for at kunne klare opgaven.

Genkender du dine styrker? Det, som du trives med og som fungerer for dig. Det er ligesom at hoppe i noget tøj, som er rigtig behageligt. Der er en god oplevelse med det.

Bibelen fortæller om, hvordan man lever et liv med formål inden for komforten af vores unikke nåde, som Gud har givet os. I de fleste af Paulus’ breve, begynder han med at præsentere sig selv ud fra det, som Gud har kaldet ham til at være. Paulus havde tydeligvis tillid til hvem han var og hvad han gjorde. Han var tryg ved sit kald, uanset de udfordringer, som han stod over for, og han var tryg ved den måde, hvorpå Gud unikt havde uddelt sin nåde i hans liv. Det gav ham både evne, men også mandat, til at gøre det, som han gjorde.

Ligesom Paulus så kan du være tryg ved at leve inden for de grænser, som Gud har givet dig. For at bevæge dig ind i det, som fungerer godt, og som du trives med, så tag en beslutning om at omfavne din unikke måde, som du er skabt på, og ryst begrænsningerne af med at leve op til andres forventninger, og lev i det, som fungerer for dig. Så bliver du fortrolig med dig selv og kan leve dit liv på en måde, der føles som at tage dit mest behagelige tøj på.

Hvad kan vi lære af disse skønne mennesker? Første Mosebog kapitel 4 v20-22:
Ada fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg. Hans bror hed Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der spiller på citer og fløjte. Også Silla fødte en søn, Tubal-Kain, stamfader til smedene, alle dem, der forarbejder kobber og jern. Tubal-Kains søster hed Na’ama.

REFLEKSION

 • Hvor godt kender du dig selv?
 • Hvor godt har du accepteret dig selv?
 • Hvor godt fungerer du som dig selv?

BØN

Kære Gud, jeg takker dig for, at det du gør, det gør du helt rigtigt. Så jeg beder om, at du vil lære mig at se det i mit eget liv og give mig styrke til at komme forbi de begrænsninger, som jeg eller andre mennesker har pålagt mig. Vis mig, hvordan jeg kan leve mit liv med visdom og være tryg i den måde, som du har skabt mig på. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Skærtorsdag d. 28 marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person indbetales til MobilePay 849684 eller bankkonto 2275-3205 622 224 (skriv “Påskemåltid”).

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Energi

Paulus’ brev til Flipperne 2 v13
For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.

Lige meget hvad du vil møde, i dag, i næste uge, om en måned eller om et år, så kommer du ikke til at møde det alene. Gud er med dig, hvert et skridt på vejen. Men han er ikke bare med dig, han virker også i og igennem dig.

Ordet for “virker” er på græsk energos, hvorfra vi får ordet “energi”. Gud er energikilden i dit liv. Du går ikke bare på rå viljestyrke eller på egen hånd, hvor du selv må slide dig igennem tilværelsen. Gud siger, at han giver dig den kraft, du har brug for, uanset hvad du står overfor.

Det er altid en spændende opdagelse at lægge mærke til det, som Gud gør i ens liv og så gå sammen med ham ind i det. Disciplene, som gik sammen med Jesus i tre år, lærte efterhånden, at hver dag kunne blive et nyt eventyr. MEN de oplevede også at stå magtesløse over for de mange forskellige udfordringer, som de mødte.

Efter at de havde set, at Jesus var blevet korsfæstet, gav de op af frygt og modløshed og begyndte at tale om at gå tilbage til deres gamle liv og arbejde. MEN så mødte Jesus dem igen.

Måske har du, lige som jeg og de fleste andre kristne mennesker, som jeg kender, oplevet, at man i visse situationer kan blive lidt overvældet eller mangle motivation. Det er en ærlig sag at sige til Gud, at man mangler energi. Gud ved det og har et vidunderligt løfte til os.

Esajas’ bog 40 v29: Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.

REFLEKSION

 • Hvorfor tror du at Gud ønsker, at du skal få adgang til hans kraft, som er tilgængelig for dig?
 • Oplever du et løft fra Gud eller din egen anstrengelse i det liv i dag?
 • Er du opmærksom på det, som Gud virker i dig?

BØN

Kære Gud, tak fordi du kender til intensiteten af mine kampe og udfordringer. Både når din vilje er i konflikt med mine egne ønsker, eller når livet bare er overvældende. Så jeg takker dig for, at du vil give mig den styrke, som jeg har brug for i dag, til at tro på og blive i det fodspor, som du har sat foran mig. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Troens KAMP

Skærtorsdag d. 28 marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person indbetales til MobilePay 849684 eller bankkonto 2275-3205 622 224 (skriv “Påskemåltid”).

For tidligt at give op?

Paulus’ andet brev til Korinterne 4 v16-17
Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed.

Kender du forskellen på udholdende mennesker og mennesker, som giver op? Mennesker som giver op, når vanskelighederne melder sig, er hurtige til at tage en beslutning i en svær tid, men glemmer, at det kun er en tid, som man er i, og ikke en permanent tilstand. Udholdende mennesker bliver ved med at søge en løsning eller holder ved og slipper ikke. Dette gælder både i forhold til sig selv, deres relationer (ægteskab) eller i forhold til en opgave, som man har forpligtet sig til.

Ved du hvordan et lille agern bliver til et egetræ? Det er bare et lille agern, der nægtede at give op.

I de tider, hvor jeg har lyst til at give op, tænker jeg altid på, hvor tålmodig Gud er med mig. Dette giver mig altid tid og rum til refleksion og overvejelse. Hvad er det, som jeg har gang i? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Eller kunne jeg gøre det anderledes og har jeg brug for hjælp til det? Det er altid en god idé at kikke indad i svære tider, hvad skete der? Hvorfor havnede man her? I stedet retter mange blikket udad og i vrede, og så begynder de at pege på andre med bebrejdende anklager. (Selv overfor Gud.)

Jeg har ikke regnet det hele ud, men jeg ved én ting: Gud bruger svære tider til at give os en mulighed for at søge ham. En har klogt sagt ”forspild ikke en smerte”. Lad være med at give op. Hvor er Gud i det? Hvad taler han til dig om? Jøderne gik 40 år omkring i ørkenen uden at forstå, hvad der var galt. Hvad kan vi lære af det?

Paulus kunne sige “tab ikke modet”, fordi han uden tvivl selv troede på, at selv de mest ulidelige prøvelser i dette liv (og han talte af erfaring) er små sammenlignet med herligheden, som ventede ham i evigheden.

Gud er interesseret i, hvad der sker i dig, så du fornyes dag for dag.

Paulus’ brev til Galaterne 6 v9: Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.

REFLEKSION

 • Hvor er Gud i det, som sker i dit liv?
 • Hvor er du i det, som sker i dit liv?
 • Hvad er muligheden for indre fornyelse igennem det, som sker i dit liv?

BØN

Tak Gud, at du aldrig er langt væk og at du hører mine suk til dig. Hjælp mig til at holde fast i dig, som du holder fast i mig. Tak, at du, lige meget, hvad jeg tænker eller føler, aldrig slipper mig. Lige nu føles du og dine løfter meget langt væk, så jeg beder om din hjælp og styrke til ikke at give op. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Troen i mødet med min virkelighed

Onsdag d. 6 marts: Bedemøde i City Kirken kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Skærtorsdag d. 28 marts kl. 12:00-14:00 holder vi påskemåltid i Huset på Ahornvej 3.
Tilmelding til Michael Jensen. Pris 50 kr. pr. person.

Kærlig hilsen
Michael Jensen