Himlen er dit hjem

Johannes-evangeliet 14 v2:
I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?

Himlen er ikke en sindstilstand af velvære. Det er et rigtigt fysisk sted. Faktisk siger Bibelen, at der i Himlen vil være gader, træer, vand og et hjem – et rigtigt sted for dig at bo. Himlen er et sted, som Gud lige nu forbereder for sin familie.

Da Jesus efter sin opstandelse vendte tilbage til himlen, begyndte han at forberede et hjem, en bolig til dig, som tror på ham. Han vidste, at det ikke var meningen, at du skulle bo her på denne Jord for evigt. Det her – her på Jorden – er ikke alt, hvad der er; og dette liv er ikke det eneste liv, som er.

Det er en god ting, for der er ingen, som ønsker at leve eller bo på et ufuldkomment sted med daglige dårlige nyheder.

Guds plan for evigheden er et fantastisk sted med varig fred, og det udtrykker hans kærlighed til os. Bibelen fortæller os, at Gud skaber dette nyt sted, fordi han ønskede en familie, han kunne være sammen med for evigt. Derfor skabte han mennesket i sit billede, så vi kunne lære ham at kende og have fællesskab med ham for evigt.

Når du gør Jesus til Herre i dit liv, får du del i din arv, som er et evigt hjem i Himlen. Den arv kan aldrig tages fra dig! Det er Guds fantastiske gave til dig.

Åbenbaringsbogen 21 v3-5: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«

REFLEKSION

 • Hvordan ser du på livet, med evigheden for øje?
 • Hvordan ser du på verden, med evigheden for øje?
 • Hvordan ser du på din næste, med evigheden for øje?

BØN
Kære Gud, tak at du er større end tilværelsen her og nu. Tak, at du har magten nu og i al evighed. Tak, at du har åbnet en vej til evig glæde sammen med dig. Herre, jeg ønsker at leve med dig for evigt, jeg vil være der, hvor du er. Så jeg beder om, at du hjælper mig med at tro på dig midt i denne ufuldkomne og brudte verden. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste med Familiekirken på søndag kl. 11:00. Her får vi besøg af Tom Bedford fra Salt and Light. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Søndag d. 9 oktober holder vi fællesgudstjeneste med andre kirker i Taastrup.
Bemærk, at gudstjenesten først starter kl. 14:00, se indbydelsen her.

Spørgsmål

Paulus’ første brev til Korinterne 13 v12:
Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

“Hvorfor”-spørgsmål er i menneskets natur, og vi stiller dem alle. Vi søger og vil altid gerne have en forklaring. Vi stiller spørgsmål: Hvorfor gik den person ud af mit liv? Hvorfor afgav han et løfte til mig og brød det så? Hvorfor gjorde han mig ondt? Hvorfor mistede jeg mit arbejde? Hvorfor døde hun? Hvorfor blev jeg syg? Osv.

Jeg har studeret “hvorfor”-spørgsmålet i årevis, og her er mit kloge svar: Jeg ved det ikke. Og jeg kommer aldrig til at vide det, fordi jeg ikke er Gud og det er du heller ikke! Der er ting, som vi bare aldrig kommer til at forstå, før vi kommer i Himlen. Først da bliver det hele klart.

I Ordsprogenes Bog 25 v2 står der, at ”det er Guds ære at holde en sag skjult.”

Vi har denne misforståelse, at hvis vi forstår årsagen bag vores undren, så vil det gøre den lettere. En forklaring kan give forståelse, men det der gør det nemmere er styrke, trøst og støtte.

Gud er åbenbaringens Gud. Han åbenbarer sig gennem naturen, omstændighederne og i Bibelen. Den eneste grund til, at du ved noget om Gud, er fordi han har valgt at åbenbare sig selv. Men det er ikke alt, som Gud åbenbarer. Hvorfor? For at vi kan lære at stole på ham og vokse i vores tro og tillid til Gud.

Gud skylder os ikke en forklaring, Gud behøver ikke at få tilladelse, før han tillader ting at ske i livet. Gud er Gud, og vi mennesker vil ikke altid forstå, hvorfor nogle ting sker eller ikke sker og hvordan det hænger sammen. Selv Paulus undrede sig over ting, som han ikke kunne forstå. Guds svar til ham var ”MIN NÅDE ER DIG NOK” Måske er det svaret til dig og mig, at vi midt i det hele, midt i tiden eller i en konkret situation, må lære at gribe den NÅDE, som Gud giver os.

REFLEKSION

 • Hvordan kunne Guds nåde møde din undren?
 • Hvad er forskellen på forståelse og støtte?
 • Hvordan kan du opmuntre nogen i dag, som har stillet spørgsmålstegn ved Gud og undret sig over, hvorfor Gud tillod noget i deres liv?

BØN
Kære Gud, tak, at selv om der er meget, som jeg ikke forstår, så forstår jeg, at jeg har brug for dig og at jeg altid kan komme til dig. Hjælp mig, Gud, til at holde fast i din kærlighed og finde ud af, at du altid er lige ved min side, så der er håb i håbløsheden. Hjælp min tro, for indimellem vakler den også, og så har jeg har brug for at vide, at din nåde er mig nok. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. TEMA: Himmeriget er nært

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 2 oktober får vi besøg at Tom Bedford fra Salt and Light.
Søndag d. 9 oktober holder vi fællesgudstjeneste med andre kirker i Taastrup kl. 14:00, se indbydelsen her.

Er du fri?

Johannes-evangeliet 8 v36
Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

Frihed kan defineres som et liv uden nogen form for begrænsning. Det er en holdning, der siger: “Jeg kan gøre alt, hvad jeg vil, når jeg vil og til hvem jeg vil. Uden at nogen kan blande sig i det.”

Med andre ord, så er den frihed et spørgsmål om at kunne gøre, hvad der passer mig.

Det kan selvfølgelig være lidt hårdt for andre mennesker, som er omkring dig og det vil undgåeligt skabe en konflikt, når man støder ind i nogen, som har en anden mening eller tilgang til livet.

MEN tillad mig at spørge, er det nu også virkelig frihed? Hvad med bekymring, frygt, vrede eller hele den bagage som man kan slæbe rundt på? Ting, som sidder fast i en og som præger ens væremåde og tankegang. Må jeg spørge dig, er du virkelig FRI? Eller er der ting i dit liv, som holder dig fanget?

Er der fred og en glæde i dit indre, som ikke er betinget af omstændigheder?

Frihed er jo ofte betinget af, om man kan gøre noget, eller at jeg slipper for at gøre noget andet. Men afmagt bliver ikke kureret at magt eller kontrol, snarere tværtimod.

Jesus siger i Lukas-evangeliet 4 v18, at han er kommet for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.

Jeg tror, at virkelig frihed kommer af at være tryg, ikke politisk, filosofisk eller immunitet.

Frihed kommer indefra og er en gave fra Gud. Frihed komme af oplevelsen af at blive løst. Johannes-evangeliet 8 v32: I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.

Du kan vælge at prøve at gøre dig fri på mange måder, eller du kan tage imod den ene sandhed, at lære Jesus Kristus at kende og opleve den frihed, som han vil give dig.

REFLEKSION

 • Hvor har du søgt efter frihed uden for Guds kærlighed?
 • Hvad blev resultatet af det?
 • Er der noget i Guds sandhed, som du mangler at tage til dig?

BØN
Kære Gud, tak at du tror på mig, også når jeg har svært ved at tro på dig. Jeg kan ofte mærke tvivlen, så jeg beder om. at du vil møde mig der, hvor jeg er og hjælpe mig til at tage imod dig og til at leve i din sandhed og den frihed, som dit ord lover. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til en møderække med Peter Gammons fra England, og til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Det er i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

 • Fredag d.  9/9 kl. 19:30 Møde med Peter Gammons
 • Lørdag d.10/9 kl. 19:30 Møde med Peter Gammons
 • Søndag d.11/9 kl. 11:00 Gudstjeneste med Peter Gammons

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Peter Gammons besøger City Kirken

City Kirken i Taastrup og Familiekirken inviterer til livsforvandlende møder med Peter Gammons fra England. Her vil bl.a. være forbøn for syge og et budskab om personlig fred og formål, midt i en kaotisk verden.

Peter Gammons har tjent som inspirator og forfatter og besøgt lande i hele verden.
Første gang han besøgte i Danmark var tilbage i 1986, hvor han var med på Ungdom med Opgave’s første nytårslejr. Han er også kendt for en meget stærk forbønstjeneste. Han har talt i mange kirker i Danmark og i forskellige UMO-sammenhænge.

I 1991 udgav han også bogen ”Tro og du vil se”.

Program for Peter Gammons’ besøg i City Kirken:

Alle møderne foregår i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12

 • Fredag d. 9/9 kl. 19:30 Møde med Peter Gammons
 • Lørdag d.10/9 kl. 19:30 Møde med Peter Gammons
 • Søndag d.11/9 kl. 11:00 Gudstjeneste med Peter Gammons

 

Gud glemmer dig ikke!

Lukas evangeliet 19 v5:
Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.«

I hele Zakæus’ liv var han blevet latterliggjort og afvist, først pga. sit udseende og derefter for sit syndige liv. Han følte sig ikke elsket og Gud, ja hvor var han? Hvem tænkte på Zakæus.

Zakæus var skatteopkræver, en jøde, der arbejdede for Rom. Han indsamlede flere skatter fra det jødiske folk, end Rom krævede, så han kunne blive rig af overskuddet. Zakæus udnyttede sit eget folk og de hadede ham for det.

Så en dag mødte Jesus ham. Jesus så ikke kun på Zakæus, han kendte ham ved navn. Forestil dig det chok, Zakæus må have følt! Hvordan kendte Jesus mit navn?

Navnet Zakæus betyder “ren”. Men det er den sidste måde, de fleste mennesker ville have beskrevet Zakæus. Han var en korrupt embedsmand; han var alt andet end ren. Men da Jesus kaldte Zakæus ved navn, var det, som om han sagde: “Hej, Ren, jeg kommer til dit hus i dag.” Jesus viste Zakæus stor ære, for han vidste, hvad det skulle ske med Zakæus’ liv.

Gud kan gøre det samme for dig. Han ved ikke kun, hvor du er i dit liv i dag; han ved, hvem hvad du er skabt til at være. Han ved, hvad du går igennem og hvorfor du gør det. Gud ser igennem alle lag, han ved hvordan du har det, han kender dig bedre, end du kender dig selv. Gud havde ikke glemt Zakæus og han vil aldrig glemme dig.

Du kan tænke, at Gud har glemt dig, eller være bange for at komme tæt på Jesus, fordi du tror, at han er vred på dig, Men Gud er ikke vred på dig, han har heller ikke glemt dig MEN ønsker at forvandle dit liv. Esajas’ bog 49 v14-16: Men Zion siger: »Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!« Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.

REFLEKSION

 • Er der omstændigheder i dit liv, som får dig til at tænke “Gud har glemt mig”?
 • Giver tanker om, at Gud kender dig bedre end dig selv, trøst eller gør de dig utilpas? Hvorfor?
 • Hvordan får dine tidligere eller nuværende kampe dig til at sætte spørgsmålstegn ved Guds kærlighed og accept af dig?

BØN
Tak Gud, at du ved, at jeg kan opleve tidspunkter i livet, hvor jeg føler mig fuldstændig alene, forladt og glemt af mennesker. Men tak, at hverken tanker, følelser eller oplevelser kan ændre på, hvordan du er og handler. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe mig til at tro på og holde fast i dit løfte om, at du aldrig vil glemme mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Se også nedenfor om grillaften i dag fredag den 2. september.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Se også invitationen til vores kampagne med Peter Gammons d. 9-11. september.