Himlen er dit hjem

Johannes-evangeliet 14 v2:
I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?

Himlen er ikke en sindstilstand af velvære. Det er et rigtigt fysisk sted. Faktisk siger Bibelen, at der i Himlen vil være gader, træer, vand og et hjem – et rigtigt sted for dig at bo. Himlen er et sted, som Gud lige nu forbereder for sin familie.

Da Jesus efter sin opstandelse vendte tilbage til himlen, begyndte han at forberede et hjem, en bolig til dig, som tror på ham. Han vidste, at det ikke var meningen, at du skulle bo her på denne Jord for evigt. Det her – her på Jorden – er ikke alt, hvad der er; og dette liv er ikke det eneste liv, som er.

Det er en god ting, for der er ingen, som ønsker at leve eller bo på et ufuldkomment sted med daglige dårlige nyheder.

Guds plan for evigheden er et fantastisk sted med varig fred, og det udtrykker hans kærlighed til os. Bibelen fortæller os, at Gud skaber dette nyt sted, fordi han ønskede en familie, han kunne være sammen med for evigt. Derfor skabte han mennesket i sit billede, så vi kunne lære ham at kende og have fællesskab med ham for evigt.

Når du gør Jesus til Herre i dit liv, får du del i din arv, som er et evigt hjem i Himlen. Den arv kan aldrig tages fra dig! Det er Guds fantastiske gave til dig.

Åbenbaringsbogen 21 v3-5: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«

REFLEKSION

  • Hvordan ser du på livet, med evigheden for øje?
  • Hvordan ser du på verden, med evigheden for øje?
  • Hvordan ser du på din næste, med evigheden for øje?

BØN
Kære Gud, tak at du er større end tilværelsen her og nu. Tak, at du har magten nu og i al evighed. Tak, at du har åbnet en vej til evig glæde sammen med dig. Herre, jeg ønsker at leve med dig for evigt, jeg vil være der, hvor du er. Så jeg beder om, at du hjælper mig med at tro på dig midt i denne ufuldkomne og brudte verden. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste med Familiekirken på søndag kl. 11:00. Her får vi besøg af Tom Bedford fra Salt and Light. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Søndag d. 9 oktober holder vi fællesgudstjeneste med andre kirker i Taastrup.
Bemærk, at gudstjenesten først starter kl. 14:00, se indbydelsen her.