Spørgsmål

Paulus’ første brev til Korinterne 13 v12:
Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

“Hvorfor”-spørgsmål er i menneskets natur, og vi stiller dem alle. Vi søger og vil altid gerne have en forklaring. Vi stiller spørgsmål: Hvorfor gik den person ud af mit liv? Hvorfor afgav han et løfte til mig og brød det så? Hvorfor gjorde han mig ondt? Hvorfor mistede jeg mit arbejde? Hvorfor døde hun? Hvorfor blev jeg syg? Osv.

Jeg har studeret “hvorfor”-spørgsmålet i årevis, og her er mit kloge svar: Jeg ved det ikke. Og jeg kommer aldrig til at vide det, fordi jeg ikke er Gud og det er du heller ikke! Der er ting, som vi bare aldrig kommer til at forstå, før vi kommer i Himlen. Først da bliver det hele klart.

I Ordsprogenes Bog 25 v2 står der, at ”det er Guds ære at holde en sag skjult.”

Vi har denne misforståelse, at hvis vi forstår årsagen bag vores undren, så vil det gøre den lettere. En forklaring kan give forståelse, men det der gør det nemmere er styrke, trøst og støtte.

Gud er åbenbaringens Gud. Han åbenbarer sig gennem naturen, omstændighederne og i Bibelen. Den eneste grund til, at du ved noget om Gud, er fordi han har valgt at åbenbare sig selv. Men det er ikke alt, som Gud åbenbarer. Hvorfor? For at vi kan lære at stole på ham og vokse i vores tro og tillid til Gud.

Gud skylder os ikke en forklaring, Gud behøver ikke at få tilladelse, før han tillader ting at ske i livet. Gud er Gud, og vi mennesker vil ikke altid forstå, hvorfor nogle ting sker eller ikke sker og hvordan det hænger sammen. Selv Paulus undrede sig over ting, som han ikke kunne forstå. Guds svar til ham var ”MIN NÅDE ER DIG NOK” Måske er det svaret til dig og mig, at vi midt i det hele, midt i tiden eller i en konkret situation, må lære at gribe den NÅDE, som Gud giver os.

REFLEKSION

  • Hvordan kunne Guds nåde møde din undren?
  • Hvad er forskellen på forståelse og støtte?
  • Hvordan kan du opmuntre nogen i dag, som har stillet spørgsmålstegn ved Gud og undret sig over, hvorfor Gud tillod noget i deres liv?

BØN
Kære Gud, tak, at selv om der er meget, som jeg ikke forstår, så forstår jeg, at jeg har brug for dig og at jeg altid kan komme til dig. Hjælp mig, Gud, til at holde fast i din kærlighed og finde ud af, at du altid er lige ved min side, så der er håb i håbløsheden. Hjælp min tro, for indimellem vakler den også, og så har jeg har brug for at vide, at din nåde er mig nok. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. TEMA: Himmeriget er nært

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 2 oktober får vi besøg at Tom Bedford fra Salt and Light.
Søndag d. 9 oktober holder vi fællesgudstjeneste med andre kirker i Taastrup kl. 14:00, se indbydelsen her.