Aldrig alene

Matt. 28 v20: »… jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

For mange år siden var jeg i verdens sydligste by, som hedder Ushuaia og ligger i Argentina. Det var meget langt væk fra lille Danmark og det føltes virkelig som verdens ende. Men lige meget hvor du er, så gælder Jesus løfte til dig: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Gud våger over dig hvert øjeblik af dagen, ligesom en livvagt ville. Det betyder, at Guds nærvær altid er med dig. Når du befinder dig i en situation, som du synes er svær eller hvor du føler dig magtesløs og alene, så det er alt sammen en sandhed med modifikationer. Din oplevelse er reel nok, men er ikke nødvendigvis endelig, når du har Gud med i dit liv.

I 1 Peter 1 v5 skriver apostlen Peter om Guds magt, at den bevarer vores tro. Det er et militært udtryk, der refererer til at sende soldater til en by for at beskytte den. Verset taler om, at det er vores tro, som bliver beskyttet. Det har ofte været en stor misforståelse, at man som kristen ikke vil møde modgang. Igennem hele kristendommens historie er kristne blevet syge, har lidt nød og mødt en masse modgang. I en verden hvor over 95% af det, der sker, intet har med Guds vilje at gøre, er jeg derfor glad og taknemlig for ikke at stå alene. Mange mennesker bukker under både åndeligt, psykisk eller fysisk under det pres, som møder en i tilværelsen, fordi de står alene. Kriser i tilværelsen og i vores verden kan hurtigt skabe en masse bekymringer og give søvnløse nætter. Det er netop det, verset taler ind i, Gud er på din side og kæmper for din tro. Simon Peter kom selv i en troskrise og han endte med at fornægte sin tro på Jesus Kristus, MEN hvad var Jesus respons til Peter? Luk. 22 v31 Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Gud kender til dine kampe, han ved hvor du har det svært, og han stiller sig på din side. Igen og igen igennem hele Bibelen lover Gud sin trofasthed til os. Til alle tider og i alle situationer. 5 Mosebog 31 v8 »Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!«

REFLEKSION

 • Hvordan påvirker billedet af Gud, som en der beskytter din tro, dig?
 • Hvilke udfordringer ser du i at holde sig tæt på Gud i svære tider?
 • Hvordan har du set Guds beskyttelse udspille sig i dit liv?

BØN

Kære Gud, jeg beder om din beskyttelse, når jeg begynder denne nye dag. Du er mit gemmested, hvor kan jeg altid finde tilflugt. Beskyt mig fra trængsler, hvor jeg end går og tak at du kæmper for mig også i dag. Din kærlighed og trofasthed er altid den samme. Så jeg beder om, at min tillid er til dig må blive bevaret igennem hele dagen. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

På søndag får vi besøg af Dave Richards fra Salt and Light i England.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Guds plan – min plan???

Ef. 2 v10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud har en plan og et ønske for dit og mit liv, en plan som passer ind i en større plan, han har for denne verden. Som menneske kan vi ikke vide alt, og har ikke det større perspektiv hele tiden – men det har Gud. Guds drøm for vores liv består af, at vi må opleve at være elskede og leve med et formål. Derfor har han skabt os til at kunne gå ind i meningsfyldte mål og planer, som vi har evner til at opfylde.

Du er nu begyndt på en åndelig rejse, der vil gøre dig i stand til at opdage svaret på livets vigtigste spørgsmål: Hvad i alverden er jeg her for? Ved slutningen af denne rejse vil du kende Guds hensigt med dit liv og vil forstå det store billede – hvordan alle dele af dit liv passer sammen.

Du har måske haft nogle drømme, som ikke rigtig blev til noget. Måske var du nødt til at give slip på en drøm, og du troede, at det ville være enden på dig.

De gode nyheder er, at det aldrig er for sent at komme tilbage til Guds plan.

Guds plan for dit liv er altid god. Det vil aldrig skade dig. Det vil give dig et stort håb og en vidunderlig fremtid!

Jer. 29 v11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

REFLEKSION

 • Hvilke drømme tror du, at Gud har for dit liv?
 • Hvad vil det sige at overgive sine drømme til Gud?
 • Hvad har Gud givet dig hjerte og evne til?

BØN

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus.
Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.  Hebr. 13 v20 – 21

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste med Familiekirken på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Taler: David Hudson

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK på lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson. Se denne indbydelse.

Velkommen til ny menighedsledelse: (Formand) Michael Rask Christensen – (Næstformand) Anita Pedersen – Per Bækgaard – (Præst) Michael Jensen

Det handler om Jesus

2 Kor. 4 v5 For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren

I Kristus alene findes mit håb, han er mit lys, min styrke, min sang, min hjørnesten og faste grund. Igennem de voldsomste storme oplever jeg hans kærlighed og fred. Min trøster midt i frygten, ja, midt i det hele så tror jeg på Kristus som min klippe. Han blev menneske for min frelses skyld, men foragtet af dem, han kom for at redde, indtil de naglede ham til et kors, hvor Jesus døde i mit sted. For enhver synd blev lagt på ham og derfor lever jeg i tilgivelsen og frihedens nye liv. Der i den mørke grav lå verdens lys, men i en herlig morgen rejste han sig igen op af graven. Syndens og dødens forbandelse har derfor mistet sit greb om mig. For jeg er hans og han er min, købt med hans dyrebare blod. Ingen skyld i livet, ingen frygt i døden kan skille mig fra ham. Dette er Kristi opstandelses kraft i mig. Fra livets første skrig og til det sidste åndedrag har Jesus mig i sin hånd. Ingen mørkets magt eller menneskelig plan kan rive mig ud af hans hånd eller skille mig fra hans kærlighed. Indtil han vender tilbage eller kalder mig hjem, så vil jeg blive i troen på ham alene.

Derfor samles vi til opstandelsesfest på søndag, for at fejre hans sejr. Han alene er Herre og har givet os et levende HÅB. For i dag, for i morgen, for altid. Derfor –
Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham! Kol. 3 v17

REFLEKSION

 • På hvilke måde påvirker kulturen dig til at fokusere på dig selv?
 • Hvordan ville det se ud, hvis alt, hvad du gjorde i denne uge – som familiemedlem, ven, studerende, chef eller medarbejder – fik et nyt fokus på Jesus?
 • WWJD: Hvad ville Jesus gøre i dit sted i dag?

BØN

Tak Gud, at jeg kan få lov at tage blikket væk fra mig selv og se hen til dig. Du kender til det hele på godt og ondt. Du ved det fra personlig erfaring. Hjælp mig til at tro, at du alene er det håb og den fred, som kan fylde mit sind og hjerte med fred. Hjælp mig til at holde fast i din sandhed og til at leve i den. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til påskegudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Tema: Den bedste dag

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK: Lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson. Se denne indbydelse.

Jesus lever!

Lukas Ev. 24 v5–6
»Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået«.

Jeg kender ikke et menneske, som ikke hilser foråret i møde med glæde. Efter en lang og kold vinter begynder alting at spire af liv rundt omkring os.

Midt i foråret møder vi påsken. Vi bliver mindet om, hvor let det er at blive revet med af en folkestemnings begejstring palmesøndag, for straks at glemme det hele igen et par dage senere. Nogle lader sig endda rive med igen af en ny stemning langfredag, men nu råber de ikke ”Hosianna” men ”korsfæst ham!” Nogle få hører det glade budskab søndag morgen: ”Han er opstået”. Jeg vil ønske for dig, at du må erfare påsken i år som mere end et par fridage og et godt chokoladeæg. Sæt dig godt tilrette, så skal jeg prøve at beskrive den for dig.

Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem. Dette var forudsagt af profeten Zakarias, som levede ca. 500 år før Kristi fødsel, han skriver i Zak. 9 v9: Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Det at Jesus kom ridende på et æsel udtrykte både ydmyghed og fred, ellers havde han redet på en hest. Men Jesus kom med fred, hans mission var forsoning imellem Gud og mennesker.

Derfor siger han Skærtorsdag aften, at han har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med disciplene, før han skal lide. Det kan undre en, at han har længtes efter dette måltid, for han vidste, hvad der kom bagefter. Men deri forstår vi dybden af Guds kærlighed til os. I denne aftentime, hvor jøderne fejrede, at Gud havde udfriet dem fra 400 års slaveri i Ægypten, huskede man på hvordan et lam var blevet slagtet og dets blod var smurt på dørstolpen som et tegn for dødsenglen på, at alle som havde gjort dette, skulle skånes. Jesus vidste, at han var som dette lam, der skulle give sit liv som et offer i stedet for os mennesker. Kun på denne måde ville Guds dom gå forbi os. Hans stedfortrædende død på korset ville nu frelse ethvert menneske, som tror på det. Dette offer var ikke let, filmen ”The passion of the Christ” har i rigelige mængder beskrevet, hvilke lidelser, Jesus måtte gå igennem for at mennesket kunne blive frelst. Men Han gjorde det fordi han elsker dig. Bibelen siger i Rom. 5 v8 Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget er du værd i Guds øjne.

Langfredag hang Jesus alene og forpint på korset. Han kunne havde opgivet det hele i Gethsemane have, men han sagde ”ikke min, men din vilje ske” til sin fader i himlen. Han kunne havde beordret millioner af engle til at hjælpe sig og taget hævn over dem, som havde forrådt og pint ham, men før han døde, sagde han: ”Fader tilgiv dem thi de ved ikke hvad de gør.” Så døde han med ordene det er fuldbragt.

Søndag morgen vendes sorgen og mismodet til glæde og håb. Hverken døden, romerske soldater eller den tonstunge gravsten kunne holde på Jesus. Graven var tom, fordi Jesus lever. Opstandelsen er en historisk virkelighed og alle kan få del i det nye opstandelsesliv ved at tro på Jesus Kristus som deres personlige Herre og frelser.

Glædelig påske!
Michael Jensen

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
På søndag får vi besøg af Jette og Lyle Hall, som har været missionærpar i Afrika i over 20 år og som vil medvirke ved gudstjenesten.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Skærtorsdag d. 14. april kl. 12:00: Agape-måltid i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.

Lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson.

Slip fortiden

1 Pet. 1 v3: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Peter fornægtede Jesus tre gange i løbet af en aften. AV – Jeg tror, at de fleste mennesker ville gå rundt med en sort sky over hovedet i meget lang tid. Men Peter spildte ikke tid på at lide i fordømmelse og fortvivlelse. Han overøste ikke sig selv i skyld eller skam og han levede ikke med fortrydelse som en hindring. I stedet kastede Peter sit gamle liv med alle hans fejl på Guds barmhjertighed. Hans liv blev derefter fyldt med håb på grund af Gud. En af de vigtigste ting du kan gøre, når du oplever et nederlag eller en fiasko, hvor du bliver skuffet over dig selv, er at kaste dig på Guds barmhjertighed. Vi ved, at Peter gjorde dette – fordi han skrev to bøger i Bibelen om det. Første og andet Peters brev. Forestil dig, at du bærer rundt på en kæmpe kampesten. Alt hvad du kan gøre, er at slippe den. Du tager simpelthen al din skyldfølelse og så kaster du dig på hans nåde. Men hvordan gør man det helt præcist? Du kan bede noget i denne retning: Gud, jeg fejlede virkelig. MEN du er nådig og tilgivende, så jeg kaster mig på din barmhjertighed. Jeg har brug for en frisk start. Jeg ved, at jeg ikke fortjener det, men jeg beder dig om tilgivelse og hjælp til at ændre min adfærd.

Dette er modgiften til en anklagende tankegang, som siger: “Du er ikke god nok. Hvem tror du er? Hvorfor tror du, at Gud nogensinde kunne bruge dig? Hvorfor tror du, at Gud ville besvare dine bønner efter alle de ting, du har gjort?” Der er en grund til, at Satan betyder modstander. Men husk disse tre ting: Lær af Peter, når du vil blive fristet. Jesus har allerede bedt for dig og tilgivet dig. Brug din erfaring til at hjælpe andre mennesker.

Vi vil blive fristet og fejle, men Jesus vil altid være der for os. Gud er stor nok til at vende smerten til hans ære og til velsignelse for mennesker i samme situation. Så gør som Peter:
1 Pet. 5 v7: Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

REFLEKSION

 • Hvilke løgne fortæller Satan dig i dag, for at forhindre dig i at fokusere på Guds barmhjertighed?
 • Hvordan kan du minde dig selv om Guds barmhjertighed?
 • Når Gud har tilgivet dig, kan du så også tilgive dig?

BØN

Kære Jesus, jeg beder denne bøn, fordi jeg ved, at jeg har gjort ting, som jeg har svært ved at slippe. Derfor beder jeg dig om, at jeg må lære at stole på, at du vil tilgive mig, så jeg kan acceptere din kærlighed og nåde til mig. Hjælp mig med at tro på din sandhed, til at elske dig og vise andre, hvor stor din kærlighed og nåde er. I Jesu navn, amen.

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS. HUSK:

 • Årsmøde i City Kirken onsdag d. 6. april kl. 19.00 i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.
 • Torsdag d. 14. april kl. 12:00: Agape-måltid i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.
 • Lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson.