Guds plan – min plan???

Ef. 2 v10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud har en plan og et ønske for dit og mit liv, en plan som passer ind i en større plan, han har for denne verden. Som menneske kan vi ikke vide alt, og har ikke det større perspektiv hele tiden – men det har Gud. Guds drøm for vores liv består af, at vi må opleve at være elskede og leve med et formål. Derfor har han skabt os til at kunne gå ind i meningsfyldte mål og planer, som vi har evner til at opfylde.

Du er nu begyndt på en åndelig rejse, der vil gøre dig i stand til at opdage svaret på livets vigtigste spørgsmål: Hvad i alverden er jeg her for? Ved slutningen af denne rejse vil du kende Guds hensigt med dit liv og vil forstå det store billede – hvordan alle dele af dit liv passer sammen.

Du har måske haft nogle drømme, som ikke rigtig blev til noget. Måske var du nødt til at give slip på en drøm, og du troede, at det ville være enden på dig.

De gode nyheder er, at det aldrig er for sent at komme tilbage til Guds plan.

Guds plan for dit liv er altid god. Det vil aldrig skade dig. Det vil give dig et stort håb og en vidunderlig fremtid!

Jer. 29 v11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

REFLEKSION

  • Hvilke drømme tror du, at Gud har for dit liv?
  • Hvad vil det sige at overgive sine drømme til Gud?
  • Hvad har Gud givet dig hjerte og evne til?

BØN

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus.
Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.  Hebr. 13 v20 – 21

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste med Familiekirken på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Taler: David Hudson

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK på lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson. Se denne indbydelse.

Velkommen til ny menighedsledelse: (Formand) Michael Rask Christensen – (Næstformand) Anita Pedersen – Per Bækgaard – (Præst) Michael Jensen