Kategoriarkiv: Forside

Bruges sammen med en anden kategori; de 5 nyeste “Forside” posts kommer automatisk på forsiden.

Lad ingen tage håbet fra dig

Enhver større udfordring i ens liv har potentialet til at ryste ens tro. Men det modsatte kan også være tilfældet. Hvis du lader det, som udfordrer dig, føre dig tættere på Gud.
Kong David led store tab, inklusive tab af et barn. Efter disse kriser i hans liv skrev han i Salme 27 v13: Men jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land.

I Davids svære tider holdt hans tro på Guds godhed ham i gang. Han kunne have gået ned mange gange pga. modgang på alle mulige måder. Men han kom altid tilbage til Guds godhed. Uanset om han blev forfulgt eller selv havde rodet sig ud i problemer.
Derfor er det skrevet som en opmuntring til os i dag. For det samme er gældende for os og kan blive din og min erfaring. Når livet føles uudholdeligt, og det gør det jo engang imellem, især i disse tider, så hold fast i din tro på, at Gud er god. Selv når alt går galt, så tro på at Guds godhed kan føre dig igennem. Tro, at Guds plan på den lange bane for dit liv, er større end det eller de problemer, du kæmper med nu, at hans navn er større end det, som du gennemgår her og nu. Gud har ikke forandret sig fra dengang, da du var glad og havde det godt. Dengang, da livet var en leg eller ihvertfald ikke så svært.

Når Bibelen siger i Rom 10 v8, at Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, så vil det  sige, at Guds ord er den kilde, resurse eller sandhed som du kan vender dig til for at få visdom, ledelse, trøst eller et løft ind i den situation som du er i. I Bibelen er der mange tusinder løfter fra Gud til dig. Det er ligesom et overflødighedshorn, du kan tage til dig og støtte dig til, når det er svært.  At leve med at ordet er nær i vores mund og hjerte, betyder så, at vi taler det, som vi er overbevist om og tror på ind i de tider og omstændigheder som vi personligt lever i. Fordi ingen omstændighed kan lave om på det.

Refleksion
Hvordan har Gud vist dig sin godhed igennem dit liv?
Er der noget, som hindrer dig i at stole på Guds løfter og godhed?
Prøv at skriv et løfte fra Guds ord ned og tage det til dig med ind i din storm.

Bøn
Tak Gud, at du siger til mig i dag, ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeg beder om, at jeg må have tillid til, at din godhed også gælder for mig, mit liv og min fremtid. Tak at jeg kan lægge alting i dine hænder og stole på den plan, som du har lagt for mig. Amen

De næste tre onsdage d. 3/3 – 10/3 – 17/3 fra 19:30 – 21:30 vil vi igen have online-undervisning. Over tre aftener vil vi gå igennem Johannes’ Åbenbaring. Ligesom sidst foregår det over Zoom, og du kan få linket ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Må Gud rigt velsigne dig og give dig en rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Midt i stormen

Matt. Ev. 14 v25 Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen.

Har du nogensinde stået i en storm, der bragte dit liv ud af kurs?
I Markus 6 sendte Jesus disciplene foran sig til Betsaida, mens han gik alene for at bede. Det var ikke en lang tur med båd, men de blev blæst ud af kurs af en storm. Da Jesus så dem kæmpe mod vinden midt i søen, kom han ud til dem, for at de må få en større oplevelse og forståelse af, hvem han er.

Føles dit liv som disciplenes i dag?
Måske havde du ikke til hensigt at være der, hvor du er i dit job, dit ægteskab eller din økonomi. Du er blæst ud af kurs af situationer, som du ikke kan kontrollere. Du har sikkert lyst til at være ved din oprindelige destination nu, men lige nu har du måske næsten opgivet håbet om at komme derhen.
Læg mærke til, at Jesus ikke bad disciplene om at komme ud til ham. Han vidste, at de ikke kunne komme til ham. Så han gik hen til dem i stedet. Det samme gælder for dig. Når du har nået din grænse, så kommer Jesus til dig!

Jeg elsker det faktum, at Jesus ikke stod på kysten og råbte instruktioner. Når man er i storm, har man ikke brug for rådgivning. Man har brug for et mirakel! Man har brug for nogen til at dukke op, og det er hvad Jesus gjorde. Han greb ind i disciplenes storm.

Dette er evangeliet: Gud står ikke på kystbred og fortæller dig, hvad du skal gøre; i stedet kommer han ud og møder dig i din egen storm – i din smerte, frygt, depression eller modløshed. Han kommer til dig. Hvilken Gud!
Men disciplene genkendte ikke Jesus, Ja de troede han var et spøgelse. Men selv der møder Jesus dem med orderne »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«. Ordet om at være frimodig betyder at være tillidsfuld eller være tryg. Det er Guds ønske for dig midt i stormen, fordi han kommer til dig og du er derfor ikke alene.

Refleksion
Kan du genkende Jesus midt i stormen?
Er der noget som kan hindre dig i at tage imod hans ord om at være frimodig?
Hvordan påvirker denne historie om, hvordan Jesus kom til disciplene i stormen, dit syn på evangeliet?

Bøn
Kære Gud, tak at du kom til disciplene, midt i stormen.
Jeg beder dig om, at jeg må kunne genkende dig, når du møder mig i min storm. Jeg har brug for, at du griber ind i min desperate situation, og om hjælp til at høre og tage imod dit ord om at være frimodig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Sårbarhed

2 Kor. 6 v11 Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.

Vær stærk – tag dig sammen – kom nu i gang. Disse er ord, man ofte har hørt i sit liv, i tider hvor man måske var lidt træt, mismodig eller bare havde brug for et klap på skulderen.

Paulus, der skrev omkring halvdelen af Det Nye Testamente, var en af de største ledere, der nogensinde har levet. Han er også et godt eksempel på et menneske, som turde at vise sin sårbarhed. Måske var det en af hans største styrker og gjorde, at han kunne møde livet med alle dets udfordringer uden at give op.
At have et ”åbent hjerte” betyder at være sårbar, at ærligt kunne dele med andre, hvordan man har det. Men hvad vil de tænke om mig? Vil jeg skuffe deres eller mine egne forventninger? Osv. Sandheden er for alle mennesker, at vi som en samlet flok er sårbare. Vi kan alle blive trætte, kede af det eller have brug for hjælp; også han eller hende, du ved nok typen, som man aldrig ville have troet og som altid virkede så ”stærk”. Spørgsmålet er bare, om du og jeg tør erkende det.
Fordi sårbarhed ikke er populært og derfor oftest skal læres og forstås, før det praktiseres.
Gennemsigtigheden og ærligheden om een selv er en forudsætning for at være sårbar og autentisk.

Som menneske kan du erkende dine frustrationer.
Når Paulus var i svære tider, så tog han sig ikke sammen. I stedet for talte han om den hårde tid, han havde, og lagde sine tanker over til Gud.
Paulus kom fra en tradition, hvor det handlede om at kunne klare en masse krav. Men i mødet med Jesus Kristus lærte han om nåde, barmhjertighed og ægte kærlighed. Han lærte, at Gud er en, som bønhører, frelser og hjælper os mennesker, når vi kommer til ham. Derfor kunne han sige i 1.Kor. 2 v3 – 5 Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.
At leve i afhængighed til Gud og ikke sætte sin lid til egne evner, det er en konstant udfordring for os alle, ofte fordi vi skjuler os bagved en facade.
Men vil du vælge at være et menneske, som åbner sit hjerte og bliver mere ærligt og sårbart ind for Gud? Så vil du også opleve en helt ny frihed og styrke, fordi du vil få en håndsrækning af en hel anden karakter.
Esajas 40 v28 – 29 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.

Refleksion:
Hvad udfordrer dig mest i dit liv her og nu?
Hvad kunne være hindringer for at vise sårbarhed i disse områder?
Hvis du kunne sige det til Gud, hvad ville du så fortælle ham?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan komme til dig med al det, jeg skjuler. Herre, jeg ønsker at lære dig at kende og have tillid til dig, så jeg også beder dig om hjælp og lægger alt det over til dig, som er svært at klare. Så jeg også kan erfare, at I nådens tid bønhører du mig og på frelsens dag hjælper du mig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hold fast i det, som holder fast i dig!

Du vil stå over for mange faldgruber i livets maraton. Ting, der let kan få én til at tage fejl. Men uanset hvad du går igennem, kan du stole på Guds opretholdende nåde.

1 Pet. 5 v12
Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved.

Gud vil altid give dig et alternativ, han vil give dig en måde at ændre din tilgang. Dette kan betyde, at du skifter tv-kanal. Det kan betyde, at du løber ud af døren. Det kan betyde, at du ændrer den måde, du udtrykker dig på.
Guds opretholdende nåde hjælper os med at blive stående, selv når vi er trætte. Nogle gange er man bare træt! Livet er ofte udmattende, det kræver en masse energi, især når du prøver at gøre det rigtige i stedet for at gøre det lette. Det er her, at vi har brug for Guds opretholdende nåde, som giver dig styrken til at fortsætte. Nogle ting i livet er ikke planlagte, det kan være ubarmhjertige og ufortjente ting, som er vanskelige at overskue. Når du står i disse situationer, så husk på, hvad Gud lover dig: Es. 41 v10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.

Husk, at du aldrig er alene i livet og aldrig uden håb. Uanset om du er fristet, træt eller urolig, så kan du stole på, at Guds opretholdende nåde vil opretholde dig. Så før du reagerer næste gang, så STOP op og tag Gud med på råd, overgiv det, du står med eller overfor, til Herren. Bibelens råd er, at vi igennem hele livet lærer, at vi kan gøre sådan her: Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind; han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for Herren, vent på ham. Salme 37 v4 – 7

Refleksion
Hvordan har Guds opretholdende nåde ført dig gennem en vanskelig tid?
Hvad er en praktisk måde, hvorpå du kan udvide Guds nåde til andre?
Hvad tror du, det betyder at vente på Herren, i din situation i dag?

Bøn
Tak Gud, at du altid holder fast i mig, jeg beder om, at jeg må vokse i den erkendelse, at jeg kan stole på dig i alle situationer, og at du virkelig vil gribe ind på din måde. Jeg beder derfor om hjælp til at holde fast ved din nåde over mit liv. Tak, at du så vil du vil lade min ret bryde frem i lyset, når jeg venter på dig. Amen

Vi ses til Zoom-gudstjeneste på søndag kl. 11:00, kom gerne lidt før. Her vil vi også fejre nadver sammen, så husk lidt brød og vin.

Du kan få at vide, hvordan du kan komme med, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Vinterdeprimeret?

Uanset hvad du står over for i dag eller i næste uge, så vil du ikke møde det alene. Gud er med dig, han er i dig, og han er for dig.
Fil. 2 v13: For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.

“Gud virker i dig.” Ordet “virker” hedder på græsk energos, hvorfra vi får ordet “energi”. Gud er styrken i dit liv, det handler ikke kun om viljestyrke eller om din egen kraft. Gud siger, at han vil give dig den kraft, du har brug for, uanset hvad du står over for. Ikke kun er han i dig, han er også med dig. Bibelen siger i Joh.ev. 18 v18: Jeg vil ikke efterlade dig som forældreløs. Gud er min og din Fader, det er et løfte, vi kan tage til os. Guds faderhjerte er fyldt med kærlighed og omsorg for dig. Salme 91 v4-6 fortæller os, at
Gud dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen, ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der hærger ved højlys dag.
Bibelen siger også i Joh.ev. 10 v11 at Kristus er med dig, som en god hyrde. Derfor du er beskyttet og du er beseglet med Helligåndens kraft, du er Guds barn og at han dækker bord for dig foran dine fjender. Salme 23 v5
Det betyder, at du kan møde livets udfordringer igennem treenigheden! Det er en ret god beskyttelse og støtte i hverdagen. Men ikke kun er Gud med dig og i dig, Gud er også for dig. Rom 8 v31 siger: Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os. JA, hvem eller hvad er større eller mægtigere end Gud? Som er for dig. Men der er mere endnu!
Bibelen siger i Salme 23 v6: Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever.

Guds godhed og troskab er to gode følgesvende igennem livet. Gud giver os de ting, vi har brug for, det er hans nåde, og hans ønske for dig i dag er at velsigne dig. Det er hans godhed. Men han lover os også troskab igennem hele livet, det er hans løfte. Du kan stå op hver morgen og sige Gud tak, fordi han vil være sammen med dig i dag, og tak fordi han var med dig igennem natten, da du sov. Gud vil give dig det, som du har brug for i dag. Du kan vælge at stole på Gud i dag, fordi Gud er med dig, Gud er i dig, og Gud er for dig.

Refleksion

Hvornår tvivler du mest på Guds nærvær?
Hvordan ser det ud med at få adgang til Guds kraft, der er tilgængelig for dig?
Hvordan ændrer det dit perspektiv på din hverdag eller en vanskelig situation, når du ved, at Gud er på din side?

Bøn
Tak Gud for din troskab til mig, nu beder jeg om, at det ikke blot må være teoretisk viden. Jeg beder derfor om, at du må gøre din sandhed levende for mig og at jeg må erfare din nærhed i min hverdag og i den situation som jeg står i nu. Hjælp mig til at forstå, at du elsker mig, som jeg er og som jeg kommer til dig i dag. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

På onsdag har vi tredie og foreløbig sidste del af undervisningsserien om endetiden, emnet er “tilbage til fremtiden (efter Jesu genkomst)”. Ligesom sidst foregår det over Zoom. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular
De undervisnings-slides, der hører til, vil kunne hentes på dagen fra https://www.citykirken.dk/ressourcer/undervisning/endetiden. Optagelserne fra de to første gange kan også ses samme sted.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

En anden ånd

Matt. 5 v7: Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed

Vi lever i en tid, hvor det at være menneske sammen med andre mennesker kan have sine udfordringer. Tolerancen og rummeligheden bliver konstant sat på prøve. Specielt overfor mennesker, som man ikke kender, mennesker som egentlig ikke betyder så meget for en, eller overfor dem, som man ikke har noget til fælles med.

Men Gud ønsker ikke, at du kun viser barmhjertighed mod de mennesker, du kan lide, eller kun over for dem, der er lette at være barmhjertige over for. Gud vil have dig og mig til at være barmhjertige over for alle.

Barmhjertighed og tilgivelse gennem Jesu Kristi død er skønt at modtage og opleve i sit liv. Men det er også en erfaring, som du kan give videre.
Nogen har på et eller andet tidspunkt brug for din tilgivelse – fordi vi alle har syndet og alle er blevet syndet imod. Når en person kommer til dig og beder om tilgivelse, eller hvis adfærd kræver en smule mere rum, hvordan reagerer du så overfor dem, eller overfor dem, som end ikke spørger?
Jeg tror på, at der er en frigivende, ja ligefrem helbredende, effekt for en selv i at kunne give slip på en dårlig erindring og oplevelser, både her og nu og fra fortiden.

Gud tilbyder sin barmhjertighed til dig og alle andre mennesker; at tage imod er et valg. Det er også et valg at tilbyde sin barmhjertighed til et andet menneske. Jesus gjorde det for en syndig verden, du kan gøre det for den person, der synder imod dig. I et gammelt 80’er-hit lyder det: ”Put a little Love in your heart, and the world would be a better place”.
“Sæt lidt kærlighed i dit hjerte, og verden vil være et bedre sted.”
Måske starter det med at vi, midt i vintertiden og coronatest og en mere og mere polariseret verden, kommer tilbage og igen personligt oplever Guds kærlighed i vores tilværelse; måske starter det med at vi lærer at være barmhjertige over for os selv.

Hvilken forskel kunne det gøre for dig og din verden at vise mere barmhjertighed?
Er der noget, som forhindrer dig i at tilgive nogen, der har såret dig?
På hvilken måde tror du, at en barmhjertig livsstil kunne gøre en forskel og bringe Guds velsignelse over dig og din verden?

Bøn
Tak Gud, at jeg hos dig finder det middel, som kan helbrede, hele og genoprette. Jeg beder om hjælp til at tage imod den barmhjertighed, som du hver dag rækker til mig, og til at være barmhjertig overfor mig selv. Hjælp min tankegang til at blive forvandlet og til at gøre en forskel i denne kolde tid. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

På onsdag fortsætter vi undervisningsserien om endetiden, vi er kommet til “midt i tiden (omkring Jesu genkomst)”. Ligesom sidst foregår det over Zoom. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular. De undervisnings-slides, der hører til, vil kunne hentes på dagen fra https://www.citykirken.dk/ressourcer/undervisning/endetiden sammen med nogle tips til hvordan man bruger Zoom.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Overvind det onde med det gode

Jeg ved ikke, om der er noget mere modkulturelt i verden i dag, end at reagere på ondskab med noget godt i stedet. Men fordi det er så anderledes og strider imod menneskelig natur, kan det være en af de sværeste ting at gøre.

Bibelen siger i Rom. 12 v21: Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Det er meget nemt at blive overvældet af det onde og uretfærdige, og alt i os mennesker vil sandsynligvis overvinde det onde med det onde og give igen med samme mønt. Det er, hvad vi ofte ser eller oplever i samfundet, på TV, på nettet osv. Derfor kræver det tro at gå imod strømmen, hvad dit ego og din kultur fortæller dig at gøre, og i stedet stole på Gud og svare på mørket med hans lys. Du bekæmper mørket med lys. Du bekæmper had med kærlighed. Du bekæmper uvenlighed med venlighed. Du lader ikke ondskab overvinde dig. Du overvinder det onde med det gode.

I Matt. 5 v44 siger Jesus: Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer.

Det er så let? Nej. Det er usædvanligt. Er det et valg? Absolut. Det er dit og mit valg at vælge en anden vej end den eller det, du møder. At vælge lys frem for mørke betyder at gå på Jesu vej.
Gengældelse er ikke en del af Guds plan. NEJ, vend den anden kind til og gør noget godt i stedet. Gud vil have os til at vise kærlighed til selv de hårdeste hjerter ved at bede for dem. Det er midlet for at hele relationer og løse konflikter.
Jesus gav os det største eksempel på at reagere i kærlighed ved at bede for sine fjender på korset, her lagde han sit liv ned for os alle. På korset gjorde han op med ondskaben og fjendskabet. I mødet med hans nåde, kærlighed og tilgivelse sker forvandlingen. Det, jeg som menneske får lov at opleve i mødet med Jesus, kan jeg nu leve ud i praksis, der, hvor jeg er, og med dem, jeg er sammen med.
Når du følger hans eksempel, vil du skille dig ud fra denne verden, i adfærd, holdning og mening.
Det er ikke altid let at tage troens skridt for at overvinde det onde med det gode, i en verden hvor polarisering er ved at blive en norm.
Når Gud vil have os til at bede for de mennesker, der mobber eller chikanerer os, eller som vi er lodret uenige med, så er det fordi det også gør en forskel i vores eget liv. Har du nogensinde prøvet at bede konsekvent for en person, som du ikke kan lide? Det vil ændre dit hjerte og tankegang overfor denne person.

Bøn
Kære Gud, der er meget i denne verden, som gør ondt at se på eller at opleve helt personligt. Jeg beder dig derfor om, at du vil bevare mig i den kærlighed, som du altid har elsket mig med. Tak, at du har givet mig et middel og et eksempel jeg kan følge. Tak at du altid har elsket mig først.

Må Gud rigt velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Velkommen til undervisningsaftener. Over 3 onsdagsaftener fra kl. 19:30 – 21:30 vil jeg gennemgå endetidens tegn. Datoerne og emnerne er:
20/1 Mens vi venter (på Jesu genkomst)
27/1 Midt i tiden (omkring Jesu genkomst)
 3/2 Tilbage til fremtiden (efter Jesu genkomst)

Undervisningen vil foregå over Zoom, og de undervisnings-slides, der hører til hver aften, vil kunne hentes på dagen. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular. Vel mødt.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Lev stærkt

Gud ønsker, at vi vokser i vores tro og så omsætter den tro i praksis. Bibelen siger i
Kol. 2 v6–7: Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.

At leve i tro kan til tider udfordre ens livsstil og kontrol. Hvis Gud vil have dig til at så i tro og blive generøs, så er det fordi der i livet med Kristus kommer et overskud, som du kan dele ud af. Dette kan også være en måde at vise sin overstrømmende taknemlighed på.
Bibelen siger i 2 Kor 9 v6: Husk dette: Den, der sår sparsomt, vil også høste sparsomt, og den, der sår generøst, vil også høste generøst.
Dette er loven om såning og høst, og det er sandt i alle livets områder. Hvis du sår kærlighed, høster du kærlighed. Du høster altid mere, end du sår. Når du planter en kartoffel i jorden, får du ikke en kartoffel tilbage, du får en hel plante fuld af kartofler tilbage. Man kan også sige, at du i livet altid vil have muligheder for at dele ud af de velsignelser, som du selv har modtaget. Jamen, Michael, er du ikke klar over, at vi lever i en svær tid, en hård verden hvor det er let at blive såret, hvis man deler ud og er sårbar?

Jeg skriver dette velvidende om den tid, vi lever i. (Pandemi – politisk uro – menneskelige opgør.) Det er absolut heller ikke let at være kirke i disse tider. Der er i den grad brug for, at vi som kristne deler ud af vores overskud, af det liv, som vi har modtaget af Jesus Kristus. Her er ikke tale om en menneskelig anstrengelse, men at leve Gud nær og leve i tro med det, vi har fået, og gøre, hvad Gud taler til en om.
Hebr. 11 v8 I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.

Hvad ville du gøre? Abraham var i sin pensioneringsfase, han var lige ved slå sig ned. Så sagde Gud: “Nej, ryst støvet af dig og gør dig klar til den største rejse i dit liv.” Når du lever i tro, kan det indebære at gå til steder, hvor du aldrig havde planer om at gå hen, eller at gøre ting, man ikke selv havde fantasi eller lyst til. Dette kan både være i små eller store ting. Men er det vigtigt for os at udvikle vores tro? Bibelen siger i Hebr. 11 v6: Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.

Hvordan er du vokset i din tro i det sidste år?
Har Gud bedt dig om at tage i skridt i tro?
Hvordan har du det med det?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg må tro på dig, Jeg beder om hjælp til at forstå, hvad det vil sige i mit liv, at jeg leve i dig. Tak at du også giver mig mulighed for, at kommer til dig hverdag med alle mine behov. Nu beder jeg din om hjælp til at i tro møde de behov, som kommer til mig. Amen.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses (virkelig!) på søndag kl. 11, hvor vi vil mødes online til gudstjeneste på en lidt anderledes måde, nemlig over Zoom. På den måde kan vi se og høre hinanden og alle kan bidrage. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Vær velkommen Herrens år

Klokken 12 nytårsaften synger mange mennesker med på denne sang “Vær velkommen Herrens år”. En dejlig anledning til at indvie det nye år til Gud og sige: Gud, dette år et dit, lad din vilje ske i og igennem mit liv.
Gud har en plan for dit liv i 2021 og han har også en tidsplan for den plan. Alligevel forklarer Gud aldrig sin tidsplan. Det behøver han ikke – han er Gud, og du kan stole på, at han har de bedste interesser i sine tanker for dig.

Tillid og tålmodhed er derfor vigtige elementer, når vi går ind i det nye år på Guds betingelser og sætter Gud foran alt andet; altså vi velkommer Herrens år.
Utålmodighed er grundlæggende manglende tillid. Når du er utålmodig, siger du, “Gud, jeg stoler ikke rigtig på dig og din timing, så jeg bliver nok nødt til at hjælpe dig lidt.”
Ud af bekymring begynder man så at skynde sig, tage hurtige beslutninger, fordi man ikke stoler på, at Gud handler på det rigtige tidspunkt eller på den rigtige måde.
Når børn vokser op, så lærer de forskellen mellem “nej” og “endnu ikke.” En forsinkelse er ikke at Gud vil fornægte dig noget, eller at han har glemt dig. Gud kender det rigtige tidspunkt og den rigtige vej. Han har en plan og en tidsplan og hans timing er perfekt.
I Hab. 2 v2-3 står der: Herren svarede mig: »Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.«
Som menneske er det let at spekulere over en masse ting. Hvordan skal det gå osv. Vi kender møllen, og alligevel har bekymring aldrig bragt noget godt med sig eller løst nogens problemer. Faktisk er det ok at sige, at der er meget, som jeg i virkeligheden ikke har styr på eller kontrol over. Det fantastiske er så bare, at jeg som kristen også kan sige, at jeg kender en, som har styr på det hele. Både i 2021 og helt til endens tid, som Habakkuk skrev. Han hedder Jesus Kristus og han er Alpha og Omega i mit liv.

Prøv at overveje disse refleksioner: Hvornår var det nødvendigt at lære forskellen mellem Guds ”nej” og hans ”endnu ikke” i dit liv? Hvilken tanker, løfter eller visioner har Gud givet dig, som du stadig venter på, at han skal opfylde? Hvad tror du, at Gud vil have dig til at gøre, mens du venter på ham og hans timing?
Et godt nytår er at gå ind i det nye år med den vished, at Gud har styr på det, og derfor kan du og jeg være trygge og hvile i, at han, som er i jer, er større end han, som er i verden. 1 Joh.br. 4 v4.

Bøn
Tak Gud, at du altid bringer håb og glæde. Nu beder jeg om, at jeg må lære at tage imod dine løfter til mig og stole på dem i min hverdag. Tak, at jeg kan lægge det nye år over til dig. Hjælp mig til at holde fast i, at når du er for mig, hvem kan da være imod mig eller skille mig fra din kærlighed i 2021 og resten af mit liv. Amen

Må Gud velsigne dig med et rigtig godt nyt år! Vi ses den 3. januar til årets første søndagsgudstjeneste – igen online på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Frygt ikke

Jul handler om gode nyheder, om Guds kærlighed. Alle mennesker har brug for Guds kærlighed. Faktisk er du fortabt uden den. Pga. af Guds kærlighed til dig kunne han ikke sidde stille, men han var nødt til at handle på den. Bibelen siger i Joh. 3 v16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

I kirken har du sandsynligvis hørt ordet “frelse” mange gange. Ordet er som en diamant; du kan se på det fra mange forskellige vinkler og stadig opdage nye facetter.

Du kan være fanget i andres forventninger og leve for deres godkendelse af dine præstationer. Du kan være fanget i afhængighed eller relationelle udfordringer eller bare den virkelighed, at denne verden er et temmelig usikkert sted at leve i. Du har prøve at ændre på det, men har måske erfaret, at du ikke har de nødvendige værktøjer eller styrke til det, og derfor du er måske begyndt at flygte fra det hele.
Jesus kom for at give dig den styrke, du har brug for. Jesus kom for at genoprette dig i den verden som du lever i. Alle mennesker længes efter at få genoprettet ting i deres liv, som er gået i stykker, men Jesus kan gøre det.

Mange mennesker tror, at Gud vil skælde ud, hvis de kommer til ham. Men Gud er ikke sur på dig. Gud elsker dig, derfor handler han. Jesus kom til Jorden den første jul for at forene dig og mig med Gud, for at give os mennesker fred med ham igen.
Når du kigger dig omkring i denne jul, vil du se en masse gode ting i juletiden. Men husk, at det hele peger på et sted. En lille stald, hvor der ligger et lille nyfødt barn. Bibelen siger: Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Gud ønsker også at være med dig.

Gennem Jesus kan du opleve frelse, genopretning og personligt fællesskab og fred med Gud. Hvis du har tro og tillid til Jesus, hvorfor så vente længere? Hvis du er klar til at træffe en beslutning om at tro på Jesus Kristus og følge ham, så bed denne bøn:

”Kære Jesus, du har lovet, at hvis jeg tror på dig, så vil alt, hvad jeg nogensinde har gjort forkert, blive tilgivet og at du vil acceptere og have fællesskab med mig for evigt. Jeg bekender min synd, og jeg tror på, at du er min frelser. Tak, at jeg ikke skal være alene med min frygt, men opleve din kærlighed i stedet. Amen.”

Må Gud rigt velsigne dig, du er altid velkommen til at kontakte mig på 6046 0380. Vi ses til julegudstjeneste online den 24. december på https://www.citykirken.dk/online-soendage . Der er også online-gudstjeneste søndag den 27. (brug samme link).

Kærlig hilsen og rigtig god JUL,
Michael Jensen