Midt i stormen

Matt. Ev. 14 v25 Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen.

Har du nogensinde stået i en storm, der bragte dit liv ud af kurs?
I Markus 6 sendte Jesus disciplene foran sig til Betsaida, mens han gik alene for at bede. Det var ikke en lang tur med båd, men de blev blæst ud af kurs af en storm. Da Jesus så dem kæmpe mod vinden midt i søen, kom han ud til dem, for at de må få en større oplevelse og forståelse af, hvem han er.

Føles dit liv som disciplenes i dag?
Måske havde du ikke til hensigt at være der, hvor du er i dit job, dit ægteskab eller din økonomi. Du er blæst ud af kurs af situationer, som du ikke kan kontrollere. Du har sikkert lyst til at være ved din oprindelige destination nu, men lige nu har du måske næsten opgivet håbet om at komme derhen.
Læg mærke til, at Jesus ikke bad disciplene om at komme ud til ham. Han vidste, at de ikke kunne komme til ham. Så han gik hen til dem i stedet. Det samme gælder for dig. Når du har nået din grænse, så kommer Jesus til dig!

Jeg elsker det faktum, at Jesus ikke stod på kysten og råbte instruktioner. Når man er i storm, har man ikke brug for rådgivning. Man har brug for et mirakel! Man har brug for nogen til at dukke op, og det er hvad Jesus gjorde. Han greb ind i disciplenes storm.

Dette er evangeliet: Gud står ikke på kystbred og fortæller dig, hvad du skal gøre; i stedet kommer han ud og møder dig i din egen storm – i din smerte, frygt, depression eller modløshed. Han kommer til dig. Hvilken Gud!
Men disciplene genkendte ikke Jesus, Ja de troede han var et spøgelse. Men selv der møder Jesus dem med orderne »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«. Ordet om at være frimodig betyder at være tillidsfuld eller være tryg. Det er Guds ønske for dig midt i stormen, fordi han kommer til dig og du er derfor ikke alene.

Refleksion
Kan du genkende Jesus midt i stormen?
Er der noget som kan hindre dig i at tage imod hans ord om at være frimodig?
Hvordan påvirker denne historie om, hvordan Jesus kom til disciplene i stormen, dit syn på evangeliet?

Bøn
Kære Gud, tak at du kom til disciplene, midt i stormen.
Jeg beder dig om, at jeg må kunne genkende dig, når du møder mig i min storm. Jeg har brug for, at du griber ind i min desperate situation, og om hjælp til at høre og tage imod dit ord om at være frimodig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen