Fra menighedsledelsens møder i april og maj

De sidste par møder har været præget af overdragelse af opgaver fra Claus Mester-Christensen, så nu er der ikke meget mere at snakke om der – til efteråret finder vi nok ud af, hvad vi har glemt! Vi har også talt om, hvordan vi i ledelsen sørger for ikke at komme til at hænge for meget fast i praktiske opgaver. Vi vil gerne sikre os, at vi kommer forbi alle de vigtige emner mindst en gang om året. Sidste weekend, hvor David Hudson var i City Kirken, havde vi også et møde med ham efter gudstjenesten for at drøfte et par af disse emner med ham: Gudstjenesten og den yngre del af menigheden.

Der er flere små og større nyheder at skrive om:

Det blev nævnt sidst, at næste års menighedslejr bliver på Birkedal den 5-7/5-2017. Nu har vi også en navn på taleren, det bliver Thomas Baldur fra Vadum Kirkecenter, en virkelig god underviser! Det glæder vi os til. Det er stadigvæk lidt for tidligt at melde sig til lejren, men det er lige det rigtige tidspunkt at skrive det i din kalender.

Og nu vi er ved det med datoer, så er Frivillighedsdagen i Taastrup flyttet til den 10. september. City Kirken vil selvfølgelig deltage som vi plejer – men ikke under Claus’s ledelse, for hans ansættelse slutter med udgangen af august. Hans afslutningsgudstjeneste som forstander bliver den 28. august, hvor vi vil markere det på en passende “City Kirke-agtig” måde.

En nyhed i en helt anden retning: På gudstjenesten den 1. maj samlede vi jo ind til missionsarbejdet på Papua New Guinea, som Lone og Winterford Barua står for. Deres konkrete behov for penge til flybilletter blev nævnt, nu hvor deres ældste datter skal på efterskole i Danmark. Det var der et par givere, der reagerede på, og sendte ialt 81.000 kr til City Kirken til videresendelse! Der var nok nogen på den anden side af Jorden, der blev glade! Det dækker rigeligt flybilletterne og er en god hjælp til de andre udgifter, de har i deres arbejde.

Til sidst et par helt jordnære og praktiske ting: Vi har fået ny kopimaskine i stedet for den gamle, som blev købt brugt for 5 år siden og som var blevet dyr at vedligeholde, fordi det er svært at skaffe reservedele. Vedrørende renoveringen af taget på vores hus på Ahornvej har det jo været på tale, at vi selv skulle tage stenene væk. Det viste sig imidlertid, at vi ikke kunne spare ret meget ved det, så nu kommer håndværkerne til at klare den del også – vi venter stadig på at få en dato, hvor arbejdet vil gå igang.

Tom Bedford i City Kirken

Søndag 3. april besøger Tom Bedford City Kirken.

Tom Bedford1Tom Bedford er ledende præst i Bread Of Life Church i Fresno, Californien. Han kom tilbage til Fresno, hvor han er vokset op, for at være med til at udvikle en stærk relationsbaseret kirke med henblik på at blive en base for at nå Central Valley og det vestlige USA med evangeliet.

Tom er uddannet på Azusa Pacific Universitetet og har i mere end 25 år arbejdet i lokale kirker. Han har rejst meget over hele USA og i mange nationer for at styrke kirker og  udruste ledere. Han er kendt og anerkendt for sin profetiske tjeneste. Han har tidligere besøgt City Kirken – Læs reportagen her.

Velkommen til endnu en skøn gudstjeneste i City Kirken!

Søndag 3. april kl. 11.00

Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup

Børnekirke (3-10 år) og M.O.G. (11-14 år) samtidig.

Presentation in English:

Tom and Andrea Bedford have the humble privilege of being a part of Bread Of Life Church in Fresno California where Tom serves as the senior pastor. In October 2011 after leading a thriving church in the Midwest for 10 years, the leadership team of the C2C family of churches sent the Bedfords back to the city of Fresno where Tom is originally from. The purpose was to develop a strong relational church that could become a base to reach the Central Valley and ultimately the western United States with the Gospel through the power of God.

Tom graduated from Azusa Pacific University with a Biblical Literature degree and has spent the last 25 years working in local churches. He has traveled extensively throughout the United States and to many nations working to train and equip leaders and to see churches strengthened. He has the privilege of being married to his lovely wife Andrea who has worked together with him throughout this journey. Being a trained dancer, Andrea has spent many years developing dance and the arts to see the glory of God in the church. She is a gifted teacher and has wisely worked with her husband to raise their five children of whom all are sincerely serving The Lord together with them.

Et grimt kirkeskilt blev en velsignelse

Pastor og profet Tom Bedford opfordrede til ydmyghed, kærlighed og bøn.

Der var flere, der græd eller snøftede, da den amerikanske seniorpastor og profet Tom Bedford besøgte City Kirken i Taastrup sidste gang. Men der var også mange smil.

Profeten Tom Bedford i City Kirken i Taastrup sammen med pastor Claus Mester-Christensen.
Profeten Tom Bedford i City Kirken i Taastrup sammen med pastor Claus Mester-Christensen.

Hans budskab var enkelt: Bøn og kærlighed er det vigtigste for enhver, der vil tjene Gud. Både for menighed og præster. Han talte imod kirke-konkurrence om at være først, størst og bedst – og imod at forsøge at kapre andres menigheder med prangende reklamer, lokaler og hektisk medievirksomhed. Og imod tomme ord.

Bøn og kærlighed samt mund-til-mund metoden har hjulpet ham og hans kirke med at tiltrække mennesker. Uden brug af alverdens medier og reklamer. Bortset fra et stort og grimt blåt vinylskilt. Gud søger mennesker, der vil ære Ham…som bliver kaldt ud af mørket. Gud gør der gennem jer. Også her. Gud ønsker at gøre Taastrup til en flod – ikke en ørken. Men Han kalder os nogle gange til at vente, indtil Han kommer med kraft, sagde Bedford.

Tom Bedford1Pastoren fortalte om, hvordan han som yngre kæmpede for at finde en inderlig kirke og menighed i Californien. Så mødte han David Hudson og flyttede til Midtvesten i 10 år. I 2011 blev han sendt tilbage til sin fødeby og er nu ledende præst i Bread of Life Church i Fresno, Californien. Fresno er midt i ørkenen. Åndeligt er det en ørken. Kirkegængerne var uden forventninger om, at noget kunne ske. Jeg måtte bede meget, da jeg vendte tilbage hertil. Det var det eneste, jeg havde og ved, hvordan jeg skal gøre. Jeg tilkaldte mine venner. Kun en håndfuld kom. Vi bad for vores by – for at familier og unge blev frelst. Og hver gang Herren sagde noget, så skrev vi det ned, fortalte han.

Byens bedste skilt

De besluttede sig for at sætte et skilt op på kirkebygningen. Firmaet, der skulle levere det, sendte et helt forkert skilt og gik konkurs dagen efter. Det var seks meter langt og to meter højt. Bogstaverne var forkerte, og det var i blåt vinyl, men de havde dog stavet rigtigt. Men det var grimt! Vi bad og bad. Unge, som Han sagde, vi skulle bede for, begyndte at dukke op – ud af ingenting. De var skøre, rigtigt skøre. Vi elskede dem alligevel. De havde venner. Dem tog de med. Snart havde vi brug for flere stole. Det blå skilt ligner en vittighed, men det er det eneste, vi har. Og det kan ses langt væk. Vi blev ved med at bede, vi græd, og vi bad. Der kom flere skøre mennesker. De tog deres venner med. Snart måtte vi flytte til større lokaler, fortalte han.

Så ville de have et nyt skilt. Men Herren sagde ”Lad være med at ændre skiltet”. De mest tåbelige ting i verden viser sig nogle gange at være kloge. Skiltet fik også her menigheden til at vokse. Nogle oplevede, at Helligånden faldt over dem, når de så det blå skilt.

En syg mand kom til os. Han havde været væk fra kirken i 20 år. Herrens kraft helbredte ham totalt. Han sad og rystede i Guds kraft i tre timer, før han kunne tage hjem. Senere kom hans børn. Jeg beder en time om dagen i kirken, fortalte Tom Bedford efter den bevægende gudstjeneste, der trak længe ud. Det var der vist ingen i City Kirken, der havde noget imod. Heller ikke dem, der lod tårerne få frit løb – ikke mindst under afslutningen, hvor profeten videregav ord til nogle af dem, der sagde ja til at tjene Herren.

Tom Bedford profeterede første gang, da han var 22 år og gik på et kristent universitet. Den kirke, han kom i, var ikke parat til ham. Jeg kunne se hemmelig synd i mennesker og i kirken, men de ville ikke konfrontere det. Jeg kunne for eksempel se utroskab. Så fandt jeg en anden kirke, der modtog profeter, sagde han.

Opfordringen i Taastrup lød i øvrigt også: Tag imod de skøre, de kriminelle, de seksuelt perverterede…tag imod alle – med kærlighed. Helligånden griber ind, så de kan gå fra at være skøre til bede-krigere!

Elsk de skøre, de skæve, de syge, elsk din næste – og grimme kirkeskilte.

 

Af Tina Varde

Foto: Per Bækgaard

Fra menighedsledelsens møde i marts

I menighedsledelsen har vi (endnu en gang!) aftalt, at vi vil prøve at komme ind i en fast rytme med at skrive lidt her på bloggen, når vi har haft møde. Man kan i øvrigt finde ud af, hvornår vi holder møder, ved at kikke på den “interne kalender” på http://www.citykirken.dk/aktiviteter/intern-kalender/

På møderne har vi jævnligt ting oppe, der falder ind under tavshedspligt. Det er altså ikke et egentligt referat, man kan læse her, men forhåbentlig vil det gøre det lettere at følge med. Nok om det, til sagen!

De længe ventede nye vinduer vil efter planen blive sat op i uge 14 (og ja, de gamle bliver taget ud først, der var een, der jokede med, om det var forsatsruder!). Tagrenoveringen bliver først sat igang, når finansieringen er godkendt på årsmødet den 30. marts. Vores 2 lejere får dog ikke meget fornøjelse af nogen af tingene, for de flytter ud i første halvdel af april – de har fundet en god lejlighed sammen. Det vil så sige, at vi for første gang i mange år ikke har nogen beboere i Huset. Vi lejer værelserne ud til unge mennesker under uddannelse, der er med i kirkens arbejde.

Da Claus Mester-Christensen går kraftigt ned i tid (ned til 25%) i de sidste måneder han er hos os, blev en god del af vores møde brugt på at tilrettelægge overdragelse af opgaver til (primært) medlemmer af ledelsen. Det drejede sig bl.a. om at udpege kontaktpersoner til de forskellige arbejdsgrene og missionsprojekter. Det skal ikke forstås sådan, at der kommer nye ledere af arbejdsgrenene; men de ledere, vi allerede har, kommer til at have et medlem af menighedsledelsen som primær kontakt i stedet for Claus. En ting, der særligt blev fulgt op på, er den lille gruppe, der blev nedsat for nogle måneder siden med fokus på hyrdetjenesten. Anne Bolvig-Christensen står nu i spidsen for denne gruppe, og hun fortalte om gruppens arbejde. Ledelsen fik også en rapport fra det ansættelsesudvalg, der er nedsat til gøre benarbejdet med at finde en ny forstander. Det bliver også et emne på årsmødet den 30. marts.

Der var også nogle konkrete emner lidt ude i fremtiden at tale om: Til sommer er der valg til ledelsen i Baptistkirken – vi havde dog ikke nogen forslag til kandidater til de to pladser, der bliver ledige. Før og efter sommerferien er der flere arrangementer i byen: Callisto, Frivillighedsdag, og Vestegnens Kulturuge. Som sædvanligt – ja i endnu højere grad end sædvanligt – kommer det meget an på de frivillige kræfter, om vi kan deltage!

Til sidst skal nævnes, at vi fik fastlagt tid og sted for næste års menighedslejr: Den bliver på Birkedal den 5-7/5-2017.

Undervisning med Beth & Dave Limmer

Lørdag 16. april er der undervisning med Beth og Dave Limmer.

Beth og Dave LimmerBeth og Dave Limmer, kommer fra Casper i Wyoming, hvor de gennem flere år har været præstepar i Restoration Church. De arbejder i en hyrde og og omsorgstjeneste og er kendt for deres ‘encounter weekends’ og helbredende forbøn.

De har stor erfaring i at bede for og med mennesker og træner og underviser i indre helbredelse og forbøn.

Lørdag 16. april 2016 kl. 10-15

Ahornvej 3, 2630 Taastrup

Pris kr. 50,-

Medbring frokost eller køb den på en af de nærliggende cafeer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Individuel forbønssessioner

Torsdag 14. april og fredag 15. april er der tider til personlig forbøn. Det foregår på Ahornvej 3 og er fortroligt.

Bestil tid her: tidsbestillling

Teenmedarbejder søges

City Kirken søger teenmedarbejder i et studie- eller fritidsjob.

Vores nye medarbejder er en ildsjæl, der er vild med teenagere og du har sikkert selv været teenager for nylig. Du elsker og følger Jesus og er glad for og trofast i kirken.

Du er en god ven og elsker at hænge ud med teenagere. Kort sagt er du socialt anlagt og bliver omdrejningspunktet for tween- og teenarbejdet i kirken. Her kommer du til at være en del af to gode team, hvor du skal fortsætte det gode arbejde.

Du bliver en del af City Kirken, hvor du er med ved gudstjenesterne om søndagen og arbejder med M.O.G. (tweens), og hver anden tirsdag aften med S.M.O.G. (teen). Derudover er du med til at skabe en discipelkultur med spontane møder og planlagte events.

Vi forventer naturligvis ikke at du kan alt, men vi er interesseret i at du:

 • kan motivere og inspirere teenagere og være et eksempel til efterfølgelse.

 • er en teamplayer, men også kan arbejde selvstændigt.

 • er en loyal medarbejder, som også kan lede og tage ansvar.

 • kan arbejde med mange forskellige slags opgaver.

 • vil være tovholder på events og planlægning.

 • har tro og tålmodighed.

 • kan give et kreativt indspark til arbejdet.

 • kommer med et overskud og kan give ‘noget ekstra’ til arbejdet.

 • kan facilitere og arbejde for vækst i arbejdet.

Vi tilbyder:

 • Studie eller fritidsjob ca. 6 timer om ugen, med mulighed for flere timer på sigt.

 • Mulighed for at bo på kollegieværelse i kirkens hus, hvis du ikke bor i nærheden.

 • Mulighed for udvikling og vækst sammen med et team af dedikerede medarbejdere.

Hvis du kan se dig selv som vores nye medarbejder, så skriv en motiveret ansøgning og send den til Hannah Lund-Tolberg, på hannah.tolberg@gmail.com. Hvis høre mere om jobbet, så kontakt Hannah på tlf. 22250303 (efter 15. marts) eller Claus Mester på tlf. 31463115. Der er ingen ansøgningsfrist, da vi løbende vurderer ansøgninger med henblik på ansættelse så hurtigt som muligt.

Ny opgave til Claus Mester-Christensen

Claus Mester-Christensen har efter 5 år som præst i City Kirken valgt at søge nye udfordringer. Claus og Gina skal derfor desværre forlade City Kirken med udgangen af august måned.

Linkedin 200x200Claus har sagt ja til at løfte opgaven som landsleder for Alpha-kurserne i Danmark. Claus fortæller, at han besluttede sig for at søge stillingen efter at have læst opslaget, hvor bl.a. spørgsmålene: ”Brænder du for at mennesker må møde Jesus? Tænder du på at løfte Alpha til det næste niveau? Og betragter du dig selv som brobygger?” ramte ham og udfordrede ham til at træde ind i en ny tjeneste, som hjælper og udruster hele kirken i Danmark i mission.

Alpha er et introduktionskursus til den kristne tro. Alpha Danmark har kontor i Aarhus, og det betyder at Gina og Claus tager et nyt spring og sætter huset til salg med henblik på at flytte til Jylland i løbet af året.

Claus påbegynder den nye tjeneste nogle dage om ugen i Aarhus fra den 1. marts, men vi er glade for at han i en overgangsperiode frem til 1. september fortsætter med at arbejde og tjene med her i City Kirken. I denne periode vil Claus’ fokus derfor, i samarbejde med menighedsledelsen, være at overdrage opgaver til andre og at sikre kontinuitet, mens vi i City Kirken forbereder os og igangsætter “den næste epoke”. Menighedsledelsen begynder nu arbejdet med at finde og ansætte en ny præst, og der vil på årsmødet d. 30. marts blive anledning til at drøfte dette i hele menigheden.

Vi er naturligvis kede af at Gina og Claus forlader City Kirken og Sjælland — men vi glæder os over at vi kan være med til at sende dem som en slags missionærer til hele landet. Vi forventer naturligvis at vi kan bevare de gode relationer og tjeneste-fællesskabet, og vi planlægger til august at sende dem godt afsted ved en afskedsgudstjeneste.

Alpha kursus starter 17. februar

Hvad er Alpha?

Alpha er en række interaktive sessioner, hvor du frit kan udforske grundelementerne i den kristne tro.

Alpha 2014_Generic Web Banner_Square_TomHvem er det for?

Alpha er for alle, som er nysgerrige. Oplæggene er designet til at skabe samtale og til at udforske grundlæggende kristentro på en venskabelig, åben og informativ måde. Ingen spørgsmål er forkerte, og du er mere end velkommen til at diskutere så meget eller så lidt, du har lyst til.

Hvordan er det?

Alpha er 10 sessioner + en dag  i midten. Hver session indeholder mad, et kort oplæg og samtale til sidst, hvor du kan dele dine tanker.

Hvad koster det?

Det er kun maden og undervisningsmaterialet der koster noget, derved kan prisen holdes nede på kr. 750,- som betales ved overførsel til kirken – se mere her betaling

Alpha_Invitation_2014_Instagram_SophiaHvor og hvornår?

Onsdage kl. 18.00-20.30 Ahornvej 3, 2630 Taastrup

Start 10. februar

Tilmelding

Tilmelding foretages her eller ved informationsbordet i kirken.

 

Opstart af gadekirke i Taastrup

Torsdag 21. januar starter vi gadekirke i Taastrup.

Vi mødes Torsdage kl. 15.45-17.30

 • 15.45 Mødes på Ahornvej 3, 2630 Taastrup
 • 16.00-17.00 På gaden
 • 17.00 Fællesskab og ‘debriefing’ på Ahornvej 3

Første gang er torsdag 21. januar.

Alle er velkommen til at være med. Der vil være en grundig oplæring. Så velkommen hvad enten ‘det er lige dig’ eller du blot har lyst til at prøve det af eller udfordre dig selv. Gadekirken i Taastrup arrangeres i samarbejde med Gadekirken København.

PS: Husk varmt tøj!

4cd798_a2df4d23b7bc4fef9f5f8cfabae911e9

 

… en levende frikirke på Københavns vestegn