Fra menighedsledelsen, august

August-mødet i menighedsledelsen blev i høj grad et forretningsmøde med opsamling efter sommerferien og omkring nogle praktiske ting, bl.a. bemanding af arbejdsopgaver. Der var flere afbud, så den mere dybtgående samtale om arbejdet blandt de unge, som var planlagt, blev udsat til et senere møde; men vi kan allerede nu godt arbejde videre på de mest oplagte ting fra det oplæg, som vi vendte på juni-mødet.

Vi har som bekendt to ledige værelser på Ahornvej, og der er mange gode forslag til hvem, der skal bo i dem, eller hvad de ellers kan bruges til. Det ser ud, som om vores sal og kontoret stadig er nok til de forskellige aktiviteter, som er i Huset, selv om der f.eks. om mandagen er lidt pres på. Vi ønsker fortsat, at værelserne bruges på en måde, der styrker kirkens arbejde, og ikke bare til almindelig udlejning, men vi er åbne overfor midlertidige lejemål – det er bedre at få en husleje ind end at lade lokalerne stå tomme.

Ansættelsesudvalget har kun haft mulighed for at mødes en enkelt gang siden slutningen af juni. Der er hele tiden nogle kandidatforslag i spil, og der kommer stadig forslag ind fra menigheden – tak for det!

Vi har jo relationer til forskellige kirker i “Salt and Light”-familien, f.eks. Malmö International Church, som Ingmar og Tina Aronson står i spidsen for – dem, der var talere på vores sidste menighedslejr. Nu er der en anden kirke i “familien”, der har spurgt, om vi vil være venskabsmenighed med dem, og det vil vi da gerne! Det drejer sig om en lille kirke i Carcassonne i Sydfrankrig, der hedder Le Sarment, det betyder “grenen på vinstokken” (udtrykket kommer fra Johannesevangeliet 15:4). Det er Helle og Arne Christensen, der har lært denne kirke at kende på en sommerferie for et par år siden, og som vil stå for kontakten; det mest oplagte at starte med er at dele bedeemner med hinanden. Man kan se mere om kirken på http://egliselesarment.fr (altsammen på fransk, men prøv Google Translate).

Fra menighedsledelsen, juni

En af de vigtigste opgaver for menighedsledelsen for tiden er naturligvis at arbejde med vores ansættelser. Det handler ikke kun om at finde en efterfølger til Claus Mester-Christensen, når han stopper som forstander med udgangen af august. Vi har også længe søgt efter en ungdomsmedarbejder, men vi har ikke fundet nogen endnu, hverken til den ene eller den anden stilling.

Ansættelsesudvalget har talt med en del kontakter uden at nå frem til et konkret navneforslag, men har også brugt tiden på at diskutere profil for den nye forstander. Det skal være en person, der kan bringe City Kirken videre i det mandat eller den opgave, vi har som kirke her på Vestegnen, og menighedsledelsen har fået det råd at gøre mandatet mere synligt overfor hele kirken. Af begge disse grunde arbejder vi derfor med at formulere dette mandat mere præcist. Vi er efterhånden blevet klar over, at det måske kan tage nogen tid at finde den rette person til af være forstander, og det er også muligt, at vi skal se de to åbne stillinger under eet og “blande kortene anderledes”. Måske vil der undervejs blive tale om at ansætte nogle personer i midlertidige roller.

På ledelsens sidste møde havde vi et kort oplæg og diskussion af arbejdet blandt de unge, og det er meningen at fortsætte mere dybtgående med dette emne på det første møde efter sommerferien, når der har været lidt mere tid til at arbejde med det i tankerne og i bøn.

Et par repræsentanter fra ledelsen har også i den forgange uge haft et møde med ledelsen for Baptistkirken i Danmark. De er på tur rundt for at tale med alle menighederne. Vi fortalte grundigt om de ting, der sker i vores kirke, både af konkrete aktiviteter og om f.eks. overvejelserne omkring ny forstander. Vi hørte også tilsvarende om, hvad der sker i kirkesamfundet, særligt om de interessante initiativer omkring lederudvikling og uddannelse til menighedsplantning, der er igang, og som er på dagsordenen til Landskonferencen her om nogle få uger.

Hvad de konkrete og praktiske ting angår, skal det nævnes, at renoveringen af taget nu er færdig. Det har taget lidt tid, men nu er det gjort! Desuden er der blevet sat i stand og malet (loftet på kontoret, diverse døre samt gangen i lejerafdelingen), og der har været en murer for at reparere betonen omkring kældernedgangen.

Fra menighedsledelsens møder i april og maj

De sidste par møder har været præget af overdragelse af opgaver fra Claus Mester-Christensen, så nu er der ikke meget mere at snakke om der – til efteråret finder vi nok ud af, hvad vi har glemt! Vi har også talt om, hvordan vi i ledelsen sørger for ikke at komme til at hænge for meget fast i praktiske opgaver. Vi vil gerne sikre os, at vi kommer forbi alle de vigtige emner mindst en gang om året. Sidste weekend, hvor David Hudson var i City Kirken, havde vi også et møde med ham efter gudstjenesten for at drøfte et par af disse emner med ham: Gudstjenesten og den yngre del af menigheden.

Der er flere små og større nyheder at skrive om:

Det blev nævnt sidst, at næste års menighedslejr bliver på Birkedal den 5-7/5-2017. Nu har vi også en navn på taleren, det bliver Thomas Baldur fra Vadum Kirkecenter, en virkelig god underviser! Det glæder vi os til. Det er stadigvæk lidt for tidligt at melde sig til lejren, men det er lige det rigtige tidspunkt at skrive det i din kalender.

Og nu vi er ved det med datoer, så er Frivillighedsdagen i Taastrup flyttet til den 10. september. City Kirken vil selvfølgelig deltage som vi plejer – men ikke under Claus’s ledelse, for hans ansættelse slutter med udgangen af august. Hans afslutningsgudstjeneste som forstander bliver den 28. august, hvor vi vil markere det på en passende “City Kirke-agtig” måde.

En nyhed i en helt anden retning: På gudstjenesten den 1. maj samlede vi jo ind til missionsarbejdet på Papua New Guinea, som Lone og Winterford Barua står for. Deres konkrete behov for penge til flybilletter blev nævnt, nu hvor deres ældste datter skal på efterskole i Danmark. Det var der et par givere, der reagerede på, og sendte ialt 81.000 kr til City Kirken til videresendelse! Der var nok nogen på den anden side af Jorden, der blev glade! Det dækker rigeligt flybilletterne og er en god hjælp til de andre udgifter, de har i deres arbejde.

Til sidst et par helt jordnære og praktiske ting: Vi har fået ny kopimaskine i stedet for den gamle, som blev købt brugt for 5 år siden og som var blevet dyr at vedligeholde, fordi det er svært at skaffe reservedele. Vedrørende renoveringen af taget på vores hus på Ahornvej har det jo været på tale, at vi selv skulle tage stenene væk. Det viste sig imidlertid, at vi ikke kunne spare ret meget ved det, så nu kommer håndværkerne til at klare den del også – vi venter stadig på at få en dato, hvor arbejdet vil gå igang.

Tom Bedford i City Kirken

Søndag 3. april besøger Tom Bedford City Kirken.

Tom Bedford1Tom Bedford er ledende præst i Bread Of Life Church i Fresno, Californien. Han kom tilbage til Fresno, hvor han er vokset op, for at være med til at udvikle en stærk relationsbaseret kirke med henblik på at blive en base for at nå Central Valley og det vestlige USA med evangeliet.

Tom er uddannet på Azusa Pacific Universitetet og har i mere end 25 år arbejdet i lokale kirker. Han har rejst meget over hele USA og i mange nationer for at styrke kirker og  udruste ledere. Han er kendt og anerkendt for sin profetiske tjeneste. Han har tidligere besøgt City Kirken – Læs reportagen her.

Velkommen til endnu en skøn gudstjeneste i City Kirken!

Søndag 3. april kl. 11.00

Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup

Børnekirke (3-10 år) og M.O.G. (11-14 år) samtidig.

Presentation in English:

Tom and Andrea Bedford have the humble privilege of being a part of Bread Of Life Church in Fresno California where Tom serves as the senior pastor. In October 2011 after leading a thriving church in the Midwest for 10 years, the leadership team of the C2C family of churches sent the Bedfords back to the city of Fresno where Tom is originally from. The purpose was to develop a strong relational church that could become a base to reach the Central Valley and ultimately the western United States with the Gospel through the power of God.

Tom graduated from Azusa Pacific University with a Biblical Literature degree and has spent the last 25 years working in local churches. He has traveled extensively throughout the United States and to many nations working to train and equip leaders and to see churches strengthened. He has the privilege of being married to his lovely wife Andrea who has worked together with him throughout this journey. Being a trained dancer, Andrea has spent many years developing dance and the arts to see the glory of God in the church. She is a gifted teacher and has wisely worked with her husband to raise their five children of whom all are sincerely serving The Lord together with them.

Et grimt kirkeskilt blev en velsignelse

Pastor og profet Tom Bedford opfordrede til ydmyghed, kærlighed og bøn.

Der var flere, der græd eller snøftede, da den amerikanske seniorpastor og profet Tom Bedford besøgte City Kirken i Taastrup sidste gang. Men der var også mange smil.

Profeten Tom Bedford i City Kirken i Taastrup sammen med pastor Claus Mester-Christensen.
Profeten Tom Bedford i City Kirken i Taastrup sammen med pastor Claus Mester-Christensen.

Hans budskab var enkelt: Bøn og kærlighed er det vigtigste for enhver, der vil tjene Gud. Både for menighed og præster. Han talte imod kirke-konkurrence om at være først, størst og bedst – og imod at forsøge at kapre andres menigheder med prangende reklamer, lokaler og hektisk medievirksomhed. Og imod tomme ord.

Bøn og kærlighed samt mund-til-mund metoden har hjulpet ham og hans kirke med at tiltrække mennesker. Uden brug af alverdens medier og reklamer. Bortset fra et stort og grimt blåt vinylskilt. Gud søger mennesker, der vil ære Ham…som bliver kaldt ud af mørket. Gud gør der gennem jer. Også her. Gud ønsker at gøre Taastrup til en flod – ikke en ørken. Men Han kalder os nogle gange til at vente, indtil Han kommer med kraft, sagde Bedford.

Tom Bedford1Pastoren fortalte om, hvordan han som yngre kæmpede for at finde en inderlig kirke og menighed i Californien. Så mødte han David Hudson og flyttede til Midtvesten i 10 år. I 2011 blev han sendt tilbage til sin fødeby og er nu ledende præst i Bread of Life Church i Fresno, Californien. Fresno er midt i ørkenen. Åndeligt er det en ørken. Kirkegængerne var uden forventninger om, at noget kunne ske. Jeg måtte bede meget, da jeg vendte tilbage hertil. Det var det eneste, jeg havde og ved, hvordan jeg skal gøre. Jeg tilkaldte mine venner. Kun en håndfuld kom. Vi bad for vores by – for at familier og unge blev frelst. Og hver gang Herren sagde noget, så skrev vi det ned, fortalte han.

Byens bedste skilt

De besluttede sig for at sætte et skilt op på kirkebygningen. Firmaet, der skulle levere det, sendte et helt forkert skilt og gik konkurs dagen efter. Det var seks meter langt og to meter højt. Bogstaverne var forkerte, og det var i blåt vinyl, men de havde dog stavet rigtigt. Men det var grimt! Vi bad og bad. Unge, som Han sagde, vi skulle bede for, begyndte at dukke op – ud af ingenting. De var skøre, rigtigt skøre. Vi elskede dem alligevel. De havde venner. Dem tog de med. Snart havde vi brug for flere stole. Det blå skilt ligner en vittighed, men det er det eneste, vi har. Og det kan ses langt væk. Vi blev ved med at bede, vi græd, og vi bad. Der kom flere skøre mennesker. De tog deres venner med. Snart måtte vi flytte til større lokaler, fortalte han.

Så ville de have et nyt skilt. Men Herren sagde ”Lad være med at ændre skiltet”. De mest tåbelige ting i verden viser sig nogle gange at være kloge. Skiltet fik også her menigheden til at vokse. Nogle oplevede, at Helligånden faldt over dem, når de så det blå skilt.

En syg mand kom til os. Han havde været væk fra kirken i 20 år. Herrens kraft helbredte ham totalt. Han sad og rystede i Guds kraft i tre timer, før han kunne tage hjem. Senere kom hans børn. Jeg beder en time om dagen i kirken, fortalte Tom Bedford efter den bevægende gudstjeneste, der trak længe ud. Det var der vist ingen i City Kirken, der havde noget imod. Heller ikke dem, der lod tårerne få frit løb – ikke mindst under afslutningen, hvor profeten videregav ord til nogle af dem, der sagde ja til at tjene Herren.

Tom Bedford profeterede første gang, da han var 22 år og gik på et kristent universitet. Den kirke, han kom i, var ikke parat til ham. Jeg kunne se hemmelig synd i mennesker og i kirken, men de ville ikke konfrontere det. Jeg kunne for eksempel se utroskab. Så fandt jeg en anden kirke, der modtog profeter, sagde han.

Opfordringen i Taastrup lød i øvrigt også: Tag imod de skøre, de kriminelle, de seksuelt perverterede…tag imod alle – med kærlighed. Helligånden griber ind, så de kan gå fra at være skøre til bede-krigere!

Elsk de skøre, de skæve, de syge, elsk din næste – og grimme kirkeskilte.

 

Af Tina Varde

Foto: Per Bækgaard

Fra menighedsledelsens møde i marts

I menighedsledelsen har vi (endnu en gang!) aftalt, at vi vil prøve at komme ind i en fast rytme med at skrive lidt her på bloggen, når vi har haft møde. Man kan i øvrigt finde ud af, hvornår vi holder møder, ved at kikke på den “interne kalender” på http://www.citykirken.dk/aktiviteter/intern-kalender/

På møderne har vi jævnligt ting oppe, der falder ind under tavshedspligt. Det er altså ikke et egentligt referat, man kan læse her, men forhåbentlig vil det gøre det lettere at følge med. Nok om det, til sagen!

De længe ventede nye vinduer vil efter planen blive sat op i uge 14 (og ja, de gamle bliver taget ud først, der var een, der jokede med, om det var forsatsruder!). Tagrenoveringen bliver først sat igang, når finansieringen er godkendt på årsmødet den 30. marts. Vores 2 lejere får dog ikke meget fornøjelse af nogen af tingene, for de flytter ud i første halvdel af april – de har fundet en god lejlighed sammen. Det vil så sige, at vi for første gang i mange år ikke har nogen beboere i Huset. Vi lejer værelserne ud til unge mennesker under uddannelse, der er med i kirkens arbejde.

Da Claus Mester-Christensen går kraftigt ned i tid (ned til 25%) i de sidste måneder han er hos os, blev en god del af vores møde brugt på at tilrettelægge overdragelse af opgaver til (primært) medlemmer af ledelsen. Det drejede sig bl.a. om at udpege kontaktpersoner til de forskellige arbejdsgrene og missionsprojekter. Det skal ikke forstås sådan, at der kommer nye ledere af arbejdsgrenene; men de ledere, vi allerede har, kommer til at have et medlem af menighedsledelsen som primær kontakt i stedet for Claus. En ting, der særligt blev fulgt op på, er den lille gruppe, der blev nedsat for nogle måneder siden med fokus på hyrdetjenesten. Anne Bolvig-Christensen står nu i spidsen for denne gruppe, og hun fortalte om gruppens arbejde. Ledelsen fik også en rapport fra det ansættelsesudvalg, der er nedsat til gøre benarbejdet med at finde en ny forstander. Det bliver også et emne på årsmødet den 30. marts.

Der var også nogle konkrete emner lidt ude i fremtiden at tale om: Til sommer er der valg til ledelsen i Baptistkirken – vi havde dog ikke nogen forslag til kandidater til de to pladser, der bliver ledige. Før og efter sommerferien er der flere arrangementer i byen: Callisto, Frivillighedsdag, og Vestegnens Kulturuge. Som sædvanligt – ja i endnu højere grad end sædvanligt – kommer det meget an på de frivillige kræfter, om vi kan deltage!

Til sidst skal nævnes, at vi fik fastlagt tid og sted for næste års menighedslejr: Den bliver på Birkedal den 5-7/5-2017.

Undervisning med Beth & Dave Limmer

Lørdag 16. april er der undervisning med Beth og Dave Limmer.

Beth og Dave LimmerBeth og Dave Limmer, kommer fra Casper i Wyoming, hvor de gennem flere år har været præstepar i Restoration Church. De arbejder i en hyrde og og omsorgstjeneste og er kendt for deres ‘encounter weekends’ og helbredende forbøn.

De har stor erfaring i at bede for og med mennesker og træner og underviser i indre helbredelse og forbøn.

Lørdag 16. april 2016 kl. 10-15

Ahornvej 3, 2630 Taastrup

Pris kr. 50,-

Medbring frokost eller køb den på en af de nærliggende cafeer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Individuel forbønssessioner

Torsdag 14. april og fredag 15. april er der tider til personlig forbøn. Det foregår på Ahornvej 3 og er fortroligt.

Bestil tid her: tidsbestillling

Teenmedarbejder søges

City Kirken søger teenmedarbejder i et studie- eller fritidsjob.

Vores nye medarbejder er en ildsjæl, der er vild med teenagere og du har sikkert selv været teenager for nylig. Du elsker og følger Jesus og er glad for og trofast i kirken.

Du er en god ven og elsker at hænge ud med teenagere. Kort sagt er du socialt anlagt og bliver omdrejningspunktet for tween- og teenarbejdet i kirken. Her kommer du til at være en del af to gode team, hvor du skal fortsætte det gode arbejde.

Du bliver en del af City Kirken, hvor du er med ved gudstjenesterne om søndagen og arbejder med M.O.G. (tweens), og hver anden tirsdag aften med S.M.O.G. (teen). Derudover er du med til at skabe en discipelkultur med spontane møder og planlagte events.

Vi forventer naturligvis ikke at du kan alt, men vi er interesseret i at du:

 • kan motivere og inspirere teenagere og være et eksempel til efterfølgelse.

 • er en teamplayer, men også kan arbejde selvstændigt.

 • er en loyal medarbejder, som også kan lede og tage ansvar.

 • kan arbejde med mange forskellige slags opgaver.

 • vil være tovholder på events og planlægning.

 • har tro og tålmodighed.

 • kan give et kreativt indspark til arbejdet.

 • kommer med et overskud og kan give ‘noget ekstra’ til arbejdet.

 • kan facilitere og arbejde for vækst i arbejdet.

Vi tilbyder:

 • Studie eller fritidsjob ca. 6 timer om ugen, med mulighed for flere timer på sigt.

 • Mulighed for at bo på kollegieværelse i kirkens hus, hvis du ikke bor i nærheden.

 • Mulighed for udvikling og vækst sammen med et team af dedikerede medarbejdere.

Hvis du kan se dig selv som vores nye medarbejder, så skriv en motiveret ansøgning og send den til Hannah Lund-Tolberg, på hannah.tolberg@gmail.com. Hvis høre mere om jobbet, så kontakt Hannah på tlf. 22250303 (efter 15. marts) eller Claus Mester på tlf. 31463115. Der er ingen ansøgningsfrist, da vi løbende vurderer ansøgninger med henblik på ansættelse så hurtigt som muligt.

… en levende frikirke på Københavns vestegn