Et levende fællesskab

Apostlenes Gerninger 2 v44-45:
Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov.

I den første kirke var de gavmilde med alt, hvad de havde. De var radikalt generøse. Gud giver dig ikke kun ressourcer til din egen fornøjelse, men også for at gøre en forskel i verden omkring dig. Gud velsigner dig, så du kan velsigne andre. I Paulus’ brev til Filipperne 2 v4 står der: Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.

Hvordan velsigner du andre? Ved at imødekomme et behov, hvad enten det er fysisk eller følelsesmæssig støtte, økonomisk hjælp eller praktiske råd.

Når du fokuserer på at hjælpe andre mennesker, glemmer Gud ikke dine behov. Lukas evangeliet 6 v28: Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«

Du er velsignet med at være en velsignelse. Det er en håbefuld, opmuntrende sandhed at huske. I en verden, der ofte bare opfordrer dig til bare at passe på dig selv, kan du finde på måder at være generøs over for de mennesker, Gud har placeret i dit liv. Galaterbrevet 6 v2 siger: Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Gud er kærlighed, og han kalder os til at elske vores næste, som vi elsker os selv. Jeg kan ikke finde en bedre måde at vise verden, at vi hører Kristus til, end ved den kærlighed, som vi konkret viser hinanden i praksis.

REFLEKSION

  • Kan du beskrive følelsen af at få en hjælpende hånd?
  • Hvordan kunne du vise Guds kærlighed i praksis?
  • Hvor langt er der fra tanke til handling?

BØN
Tak, Gud, at du elskede hele verden så meget, at du gav din egen søn. Nu beder jeg om, at vil lære mig at have den samme medfølelse overfor min næste. Hjælp mig med at tage udfordringen op, når du stiller mig foran andre, som har brug for hjælp. Hjælp mig til at se den glæde hos min næste, som du har givet mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen