Hvad er Guds vilje?

I Romerbrevet 12 v2 siger Guds ord: Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Ifølge dette vers i Romerbrevet er Guds vilje god og fuldkommen. Der er absolut intet her, der tyder på, at Herrens plan for dig vil være uudholdelig, noget du vil hade, eller noget der vil ødelægge dit liv. Tværtimod er det, som Faderen forestiller sig for dig, noget som kan fylde os alle med fred og selvtillid.

For det første er Guds vilje god, simpelthen fordi han selv er god og det kan komme alle mennesker til gode. Salme 145 v9 bekræfter, at “Herren er god mod alle.”

For det andet er Herrens plan for dig også velbehagelig for Gud. Gud tager imod dig på grundlag af det, Jesus gjorde på korset. Når du har modtaget Kristus som din Herre og frelser, bliver du accepteret foran Faderen for evigt. Og på grund af Helligåndens tilstedeværelse i dig og Guds ord som din vejleder, kan du leve på en ny måde, der glæder Gud. Faktisk hævder Filipperbrevet 2 v13 “at det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.”

Endelig er Guds vilje for dig perfekt. Når man læser ordet “perfekt”, kan man næsten blive skræmt af tanker om at skulle opretholde en fejlfri vandring med Gud og kun gøre, hvad der er rigtigt. DET ER DER INGEN, SOM ER I STAND TIL. Men det er heller ikke det, der er meningen her. Det græske ord “teleios”, som bruges, er bedre oversat med “færdig; bragt til modenhed; være i stand til at nå målet.” Paulus havde den tillid til Gud, at han som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Filipperbrevet 1 v6. Gud har ingen halvfærdige planer, når det kommer til dit liv. Du kender måske ikke hans fulde plan … men det gør han. Han kender “enden fra begyndelsen”. I Esajas bog. 46 v10 siger Gud: Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. Guds ord lover dig, at Herrens vilje er god, acceptabel og fuldkommen. Hvil i dag i den forsikring om, at hans gode, acceptable og perfekte vilje for dig er inden for din rækkevidde – NÅR DU VÆLGER AT LADE DIT SIND FORNYES.

REFLEKSION

  • Hvad tænker du om at Gud har noget helt perfekt for dit liv?
  • Er der ting i det liv, som skal justeres i forhold til dette?
  • Hvad er dit næste skridt?

BØN
Kære Gud, tak for din gode hensigt med mit liv, nu beder jeg om, at du vil hjælpe mig med at forstå og tage imod hvad der gælder for mig, når du siger at: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12

Tema: ”Gud søger dig”

Kærlig hilsen
Michael Jensen