Et eksempel til efterfølgelse

Filipperbrevet 2 v5-7
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig.

Det er modkulturelt – at opgive sin ret til noget! Jesus havde sin ret til at være Gud, men valgte pga. kærlighed til os at opgive det ret. Han valgt en tjenende tilgang, uden krav om ret. Det blev din og min frelse.

At gå i det fodspor, som Jesus eksempel viser os, er en skole i at tjene. Det er en vane, vi kan udvikle, i både små og store ting. Det vil med garanti udfordre ens ydmyghed hver dag i alle de situationer, man møder.

At vælge, hvad der er rigtigt, frem for bare at gøre hvad man har ret til, var præcis, hvad Jesus gjorde, da han ydmygede sig i lydighed mod Guds vilje og døde en forbryders død på et kors. Med andre ord, så giver Gud os ikke hvad vi fortjener, men hvad vi har brug for: Nåde og barmhjertighed.

Det er den indstilling, som han beder os om at efterfølge, og at have det sindelag overfor hinanden. Hvad det vil sige at opføre sig som Jesus? Han var forstående og krævede ikke, hvad han fortjente, men tjente i enhver situation. Det kostede ham en ultimativ pris, MEN:
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Filipperbrevet 2 v9-11

REFLEKSION

  • Hvad udfordrer dig mest i det, du har læst?
  • Hvilken forskel kunne Jesus eksempel gøre i din situation?
  • Hvordan kan du tjene nogen i dag uden at blive spurgt?

BØN

Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

På søndag den 10. juli er der fælles frokost efter gudstjenesten.
Kontaktpersoner er Debbie og Simon Svarre.

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken