Taksigelse til Gud

Ordsprogenes bog 11 v24: Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel.

Hvis en landmand går ud og sår korn på en mark, hvad forventer han så, at der kommer ud af det? Vandmelon? Agurker? Nej, korn. Hvad end du planter eller sår, så er det det, du vil få tilbage. Hvor stor høsten er, afhænger af den jord, som du planter i.

Dette er loven om reproduktion, og den gælder for hvert eneste område af dit liv. Lige fra relationer, tjeneste, oplevelser eller økonomi m.m. En anden måde at forklare reproduktionsloven på er denne: Du høster, hvad du sår.

Multiplikationsprincippet siger, at man også altid høster mere, end man sår.

Når du putter et frø i jorden, får du ikke et frø tilbage. Du får et aks med mange korn tilbage. Dette er den eksponentielle kraft, som Gud har etableret i skaberværket. Du får altid mere ud af det, end du lægger i det.

Derfor er derfor altid en overvejelse værd, at tænke på sine handlinger. Hvad sår du?

Prøv at reflektere lidt over denne tekst fra 2 Korinterbrev 9 v6-12:

For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt som der står skrevet: Han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Den hjælp, som ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler; den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud.

REFLEKSION

  • Hvordan har du set multiplikationsprincippet aktivt i dit liv?
  • Hvad sår du, så du kan modtage det, du gerne vil høste?
  • Hvordan kan din investering fremkalde taksigelse til Gud?

BØN

Tak Gud, at du beskriver dig selv som en god far, som har omsorg for sine børn. Nu beder jeg om, at jeg må have tillid til, at dette også gælder for mig. Tak, at jeg kan sætte min lid til dig og stole på, at du er min forsørger og at du vil møde mig der, hvor jeg har allermest brug for det. Må mine handlinger så til gengæld bringe taksigelse til dig. AMEN

 

Søndag d. 24. juli – Udflugt og fællesgudstjeneste i Nyrup Baptistmenighed
Gudstjenesten starter kl. 10:30, Michael Jensen prædiker.
Efter gudstjenesten vil vi spise frokost sammen.
Nyrup Baptistmenighed står for frokosten og kaffe mm. PRIS 35 kr.
Adressen er Kirkestræde 4, 4296 Nyrup.
Kontaktperson for dagen er: Michael Jensen

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Kærlig hilsen
Michael Jensen