Forandringens kunst

Forandring tager tid, hvad enten det er åndeligt, fysisk eller mentalt. Ingen knipser med fingrene, og så sker det med det samme. Gud ønsker, at vi vokser og modnes som mennesker, men i sin godhed giver han os tid til det.
Når Helligånden vil foretage ændringer i dit liv, som kan gå langt ud over alt, hvad du troede var muligt, så sker det ikke fra den ene dag til den anden.
Min bøn for dig er, at du i denne tid vil vokse i åndelig modenhed og i det formål, som Gud har skabt dig til. Men også at du vil være tålmodig til at lade det være mere end en spontan handling.
Bibelen siger i Ef.-brevet 4 v23-24: I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.

At blive mere lig Jesus er at ændre på de gamle adfærdsmønstre, og så at vi tager vores nye selv på med Helligåndens hjælp. Det sker, når vi lader Gud udføre sit arbejde i os uanset hvor lang tid, det tager. Gud er tålmodig, han giver ikke op, men glæder sig over hvert et lille eller stort skridt, du tager. Så længe du tager et skridt, så er det positivt, også selv om du har taget dem mange gange før. Gud ved, at så længe du holder fokus på ham og det, han ønsker at gøre i dit liv, så sker forvandlingen.
2 Kor. 3 v18 Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Reflektion

  • Hvilke adfærdsmønstre trænger til fornyelse i dit liv?
  • Hvad er nogle praktiske måder, hvor du kan tage nogle nye skridt?
  • Hvilke fordele kunne det have, hvis du blev fornyet i dit sind og ånd?

Bøn
Kære Gud, tak at dit ønske for mig er, at jeg må være den bedste udgave af mig selv. Hjælp mig til at kunne høre, når du taler ind i mit liv og peger på områder, som kunne trænge til forandring. Fri mig fra fordømmelse, og tak at du rækker mig den hjælp, som jeg har brug for og at du går sammen med mig hele vejen. AMEN

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Temaet er: HVORDAN OVERVINDER JEG MODGANG? Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

PS: Husk at vi på næste søndag d. 18 juli tager på skovtur til Glumsø, hvor vi også holder gudstjeneste. Mere information om dette følger.