En anden vej til lykke

Gud indrettede verden med universelle principper. Et af disse principper er, at jo mere du hjælper andre mennesker, jo lykkeligere bliver du. Lykke kommer ikke fra at leve for dig selv. Lykke kommer fra at give og være barmhjertig.

Ordsprogene 11:17 siger: En venligtsindet mand gavner sig selv,
en ubarmhjertig mand styrter sig selv i ulykke.

Det største eksempel på dette i Bibelen er historien om Job, der tabte alt, sit helbred, familie, job og rigdom. Hans venner kom til ham i hans største nød. Men viste de ham barmhjertighed? De dømte og kritiserede ham. De fortalte ham, hvad han havde gjort forkert. “Det er din egen skyld,” sagde de. Job kunne nemt være blevet hård over for dem og sig selv. MEN den store vending i Jobs liv skete, da han barmhjertigt bad for de mennesker, der kritiserede ham.

Job. 42 v10 Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft.

At vise barmhjertighed over for andre – også dem der kritiserer og dømmer dig – er en tilstand af frihed og overskud. ”Ingen skal tage min glæde eller formørke mit sind og tanker.” Her er ikke plads til, at en bitter rod kan slå rødder. Du kan gå gennem livet som en dømmende person, eller du kan leve livet som en barmhjertig person. Måske tænker du, at det er naivt, alle bliver jo påvirket negativt af kritik. Derfor siger Bibelen: Vend den anden kind til og bed for dem, som forfølger dig.
Det er dit valg. Når du vælger barmhjertighed, vil livet få en rigdom, som ikke kan købes og som altid vil påvirke mennesker omkring dig.

Jesus siger i saligprisningerne, Matt. 5 v7: Salige (det betyder lykkelig), er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

Vil du opleve lykke? Så vær barmhjertig og se, hvad der sker.

Refleksion

  • Hvordan har du selv brug for at blive mødt med barmhjertighed?
  • Hvad har du brug for, for at kunne tage et valg om at vise barmhjertighed?
  • Hvordan ville en barmhjertig livsstil påvirke din livsstil?

Bøn
Kære Gud, det er en rigtig hård verden, at leve i. Tak at du forstår de udfordringer som jeg har, med at vise og være barmhjertig. Tak, at du kan møde mig barmhjertigt, der hvor jeg ikke selv blev mødt med barmhjertighed. Jeg beder om hjælp til at tage imod din forvandling. Så den salige lykke må kendetegne min livsstil i alle forhold. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Velkommen til gudstjeneste med nadver på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen