Styrke

“I får styrke ved at være stille og stole på mig.” Disse ord er sagt til Israels folk i forbindelse med, at de har vendt Gud ryggen og søgt råd alle andre steder. Til trods for det står der, at Herren længes efter at være nådig og barmhjertig, efter at svare og vejlede og vise vej . “Kun ved at vende jer til mig og søge min hjælp, kan I blive reddet.” Esajas 30:15-22.

Vi møder ting i vore liv hvor vi i vor afmagt kun kan sige: “Herre jeg vælger at stole på dig og overgive min sag til dig uanset udfaldet og hvad der sker!” Gud er større end alt og alle. Intet er bedre end at overgive vores byrde til ham og slippe byrden hos ham! Den tillid giver styrke til LIVET.

 

Søndag den 25.juli mødes vi til gudstjeneste kl. 11 i Kulturcenteret på Poppel Alle, Taastrup. Per Eivind Stig taler.

Med hilsen
Ellinor Q. Stig