Fra Guds vinkel

At se på en udfordring fra Guds perspektiv skaber altid et større perspektiv for mennesker. Når du ikke ser tingene fra Guds synspunkt, kan du ende med at bliver du modløs og ulykkelig.

Uanset hvad der sker i dit liv – det gode, det dårlige og det grimme – er Gud altid i kontrol af situationen. Paulus vidste dette. Han siger i Filipperbrevet 1 v12: “Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet”. Lige siden Paulus blev kristen på vejen til Damaskus, havde han én stor drøm: Han ønskede at prædike i Rom, universets centrum på det tidspunkt. Hans drøm var at forkynde evangeliet i den vigtigste by i verden.

Men Gud havde en anden idé. I stedet for at sende Paulus til Rom for at prædike, gjorde Gud ham til kongelig fange for Nero, som er Cæsar på det tidspunkt.

Som kongelig fange er Paul lænket til en vagt 24 timer i døgnet i to år, og vagten skiftes hver fjerde time. I over to år i fængsel havde Paulus mulighed for at vidne for tusindvis af vagter. Hvem er den rigtige fange her? Hvem har fanget sit publikum?

Dette er ikke Paulus’ plan, men det var Guds plan hele tiden, og det gav fantastiske resultater, som vi med sikkerhed kender.

Inden for de to år efter Paulus’ fængsling var nogle af Neros egen husstand blevet troende på grund af Paulus’ vidne i det kongelige hof i Rom.

I fængslet var Paulus også tvunget til at være stille, og som følge heraf skriver han det meste af Det Nye Testamente. Jeg spekulerer på, hvad der havde den største indvirkning: Hans prædiken i fængslet eller de breve, han skrev. Disse breve har åbenbaret Jesus for millioner af mennesker gennem årene. Lige meget hvad, så førte det til fremgang for evangeliet. Det vidste Paulus godt. Han vidste, at Gud havde en større plan og at han kunne være glad, fordi han stolede på, hvad Gud kunne gøre igennem hans udfordringer.

Hver gang du møder et problem eller står i en udfordring, som gør dig nedtrykt, skal du gøre, hvad Paulus gjorde: Lær at se det fra Guds synspunkt. Spørg: “Hvad laver Gud her? Hvad er det store perspektiv?” Så vil du være i stand til at møde problemet i tro og tillid til, at Gud er større end problemet.

REFLEKSION

  • Tænk på en udfordring, som du står i lige nu. Hvordan ændrer din modløshed sig, når du ser på det med Guds større perspektiv?
  • Hvorfor tror du, at Gud tillader dig at kæmpe gennem en hård tid?
  • Hvordan har du set Gud arbejde midt i en vanskelig situation i din fortid?

BØN

Kære Gud, du har lært mig, at du har en plan for mit liv. Så jeg beder om, at din hånd vil lede mine skridt og give mig tro til at følge dig. Lær mig at vokse i tillid til, at du altid er med mig på din vej. Jeg beder om, at du vil give mig en forståelse for, hvad du gør i og igennem mit liv. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

TEMA: Frimodighed

Kærlig hilsen
Michael Jensen

23. juni – Sankt HansaftenKlostergården. Bygaden 53, Høje Taastrup. Åbent fra kl. 17:00
Se mere i dette program for sommeren.