Hvad holder dit liv sammen?

Matt. 6 v33
Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Vi bygger alle vores liv omkring de ting, vi sætter vores tillid til. Spørgsmålet er så, hvad er dit holdepunkt i livet? Vil det være din familie? Din karriere? Penge? Eller indflydelse?
Hvis du vil leve et liv, hvor det du bygger på, holder også i stormvejr, kan du kun se på en person i hele historien som din model: Jesus Kristus.
Tænk på dit liv som et hjul. Hjulets centrum er et nav. Alle dine eger i dit liv (repræsenterer dine forhold, relationer, arbejde, uddannelse, mål osv.)

Hvordan ved du, hvad du bygger dit liv omkring? Se på hvad du synes mest om. Det er det, der driver dig? Optager dig? Ja hvad inviterer du i og prioriterer?

Et solidt centrum fører til et solidt liv. Et svagt eller spinkelt centrum fører til et skrøbeligt liv. Når jeg hører folk fortælle mig om deres udfordringer, betyder det normalt en ting: Der er et defekt center. Noget andet end Gud, har været holdepunktet og det holdt desværre ikke.
Navet skaber ikke kun stabilitet, men det kontrollerer og påvirker også alt andet omkring sig.
Uanset hvad du sætter som centrum i dit liv, så vil det også være din kilde til inspiration og styrke eller ikke. Hjulets kraft kommer altid fra centrum og udad – aldrig omvendt.

Med Jesus som centrum i dit liv, vil du opleve stabilitet, inspiration og styrke, Alt det som mennesker søger og har brug for.

Når du vælger at sætte Jesus i centrum, finder alle de andre områder i dit liv – fra din familie til din karriere til dine mål og fremtid, deres fred i ham. Han vil lede dit liv, påvirke det, give det ro og overskud.
Tillid til Jesus giver livet et stærkt fundament. Alt omkring os kan bryde sammen eller forandres, men Jesus er den samme i går, i dag, ja til evig tid.

  • Hvis du så på dit liv som et hjul, hvad ville der da være i centrum?
  • Hvad tror du er den største hindring for at sætte Jesus i centrum af dit liv?

Matt. Ev. 7 v24 – 25
Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

Bøn

Kære Jesus, det med tillid er ikke nemt. Jeg er blevet skuffet før, så jeg beder dig om at hjælpe mig til at tro på dig og prioritere det, som hører dit rige til først. Tak at du forstår mig men også at du vil lede mig, for jeg beder i Jesus navn. Amen.

Velkommen til Gudstjeneste på søndag d. 23/8 kl. 11:00. Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup.