Hvad i alverden er jeg her for?

Mange mennesker, har igennem historien stillet sig selv dette spørgsmål. Der må da være en årsag til, at jeg er til. Bibelen siger Ved ham (Jesus Kristus) og til ham er alting skabt.

Hvad sker der, når du ikke kender dit formål her i livet, eller hvem du var skabt til at være?

Risikoen er, at man begynder at lede efter mening alle de forkerte steder og retninger. Man kan også lever efter værdier eller valg, der ikke kan føre til tilfredsstillelse og et meningsfuldt liv. Tomrum i tilværelsen kan få en til at begå ugennemtænkte handlinger. Det kan have store konsekvenser, eller sagt på en anden måde. Hvis du ikke står for nogen, så kan du falde, for hvad som helst. De fald kan gøre ondt og det kan være svært, at komme op igen. Har man faldet for mange gange, kan frygt eller angst for at fejle igen, komme til at hæmme ens tankegang og dermed også ens liv.

Sådan behøver det ikke at være. Når du baserer din eksistens og beslutninger på baggrund af de værdier og sandheder som du finder i Guds ord, vil du opdage det liv, du var skabt til at leve. Du vil også finde ud af, hvordan du kan leve dem ud i dine sammenhæng. Gud har skabt dig med mange formål. Du skabt til at være elsket, du er skabt til at være hans barn, og skabt til gode gerninger, som han har begavede dig til at håndterer. Det er ikke så underligt, at personen der skrev salme 139, siger i vers 14: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Sikker en opdagelse. Tænk hver morgen, når du kigger dig i spejlet, så kan du sige, jeg takker dig Gud, fordi jeg er underfuldt skabt. Dette kan man sige, med den forståelse, at du er unik og det er mening med den dag, som du skal til at begynde.

Hvad sker der, når man kender sit formål med sit liv? Du vil finde en lang større lykke og harmoni og glæde i tilværelsen, end din egne ambitioner nogen sinde vil kunne give dig. Tillid til Gud og hans sandhed om dig, er en accept af dig selv. Du behøver ikke at tigge om den hos andre. Gud har allerede givet dig den og Janteloven, ja den bliver du nød til at lukke ud af bagdøren. Den er der jo nok heller ikke nogen som vil savne. Du kan erstatte det selvkritiske med selvværd og gå livet i møde med selvtillid. Din identitet og formål er baseret på Gud og hans vilje for dig. Gud velsigne dig på din nye rejse.

Måske kunne du starte med denne bøn.

Kære Gud, hjælp mig med at forstå, at jeg er skabt af dig og til dig og hvad det betyder for mit liv. Hjælp mig med at lære dig og mig selv endnu bedre at kende, igennem dit ord til mig. Tak at jeg ikke er nogen tilfældighed men at der er formål med mit liv. Jeg vil beder dig om at være med mig på denne rejse, at opdage endnu mere af meningen med mit liv og eksistens.

I Jesus navn, Amen

Velkommen til Gudstjeneste, på søndag kl. 11.00
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup