Midlet til evigt liv

Johannes-evangeliet 3 v14-15
Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

Vi nærmer os påske og bliver igen mindet om det paradoksale, at en måtte give sit liv for at vi andre kan få et liv, JA et evigt liv.

Versene i Johannes-evangeliet står i relation til beretningen om jødernes ørkenvandring. En fortælling om et folks vandring fra en slavetilstand under en ond hersker til et liv i frihed i fællesskabet med Gud. Men i ørkenvandringen mister folket tålmodigheden og ønsker sig tilbage til Ægypten. De tabte troen og begyndte at tage de forkerte valg; følgerne for dem blev skæbnesvangre. Læs 4. Mosebog 21 v4-9. Når vi vender os fra Gud, åbner vi os op for det onde. Folk blev nu ramt af dødbringende slangebid. Men i dette kaos ser vi igen Guds nåde og kærlighed. Gud greb ind og der skabtes et middel til at modstå døden. Man lavede en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt man livet.

Historien kaster lys over påskens evangelium. Jesus blev hængt op på et kors, dødsmærket af syndens gift og døde for hele menneskeheden, men i denne død knuste han slangens dødbringende gift, så du og jeg kan få livet igen. At se og tro på den korsfæstede er at gå fra døden til livet. Kun ved at fastholde blikket (TROEN) på ham finder vi livet, for i det fællesskab finder jeg Gud.

Johannes-evangeliet 3 v16-17
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

REFLEKSION

  • Er der tidspunkter, hvor dit fokus kommer væk fra Jesus?
  • Hvad er årsagen til dette?
  • Hvad kan du gøre for at få dit fokus tilbage på Jesus igen?

BØN
Kære Gud, tak at du har givet mig en mulighed for at have et fast fokus livet igennem. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig med at holde mit fokus på dig. Hjælp mig med at forstå, hvordan du er en klippefast grund under mit liv og hvordan dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Tak, at jeg i det fokus må opleve det evige liv. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vores kollekt på søndag er målrettet mission.

Hvis du har mulighed for at tage noget kaffe med til gudstjenesten på søndag, ville det være fint.

Skærtorsdag den 6. april kl. 12:00-14:00 holder vi agapemåltid i huset på Ahornvej. Tilmelding til Anita og Rigmor Pedersen. Pris 50 kr. pr. person.

Kærlig hilsen
Michael Jensen