MEN GUD

Dommerbogen 7 v18: Når jeg og alle de, der er sammen med mig, støder i hornene, skal I andre også støde i jeres horn rundt om hele lejren og råbe: For Herren og for Gideon!

Mange mennesker beder til Gud om, at han må garantere deres succes, men glemmer at spørge om hans vilje og ledelse. Tro er altid forbundet med tillid.

Det betyder, at du handler, enten ved at du venter i bøn, eller ved at du begynder at tage nogle skridt i den retning som Gud leder dig, selv når du ikke forstår alting helt tydeligt.

Ordsprogenes bog 3 v5 siger: Stol på Herren af hele dit hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Man kender aldrig hele billedet, men det gør Gud.

Bibelen giver et godt eksempel på dette i historien om Gideon i Dommerbogen 7. Gideon tog 300 israelitter med for at kæmpe mod 135.000 fjendtlige soldater. Oddsene var 450 til 1. Gud lod soldaterne tage fakler, trompeter og krukker med – en befaling, jeg er sikker på, at Gideon ikke kunne se logikken i.

Så bad Gud Gideon om at sætte krukker over faklerne, så lyset ikke kunne ses om natten, og omringe fjendens lejr. Guds anvisninger var noget i retning af dette: “Når jeg siger til, så blæs i trompeterne, knæk krukkerne, og lad fakkellyset pludselig skinne ud i mørket. Det vil se ud som om en kæmpe hær omgiver lejren. Det vil skabe masseforvirring, og fjendens soldater vil ende med at kæmpe mod hinanden.”

Gideon adlød, Israelitterne blæste i deres trompeter, knuste deres krukker og viste lyset fra deres fakler. Fjendens soldater vågnede i chok og begyndte at kæmpe mod hinanden i stedet for israelitterne. Fordi Gideon gjorde, hvad Gud sagde til ham at gøre – selv når han ikke forstod det – vandt israelitterne slaget.

Gideon lærte, at Gud gør forskellen, det var ikke menneskelig styrke eller visdom, MEN GUD. Troen må aldrig blive en menneskelig anstrengelse eller præstation. Troen er en gave; at tro, at Gud er til og at hans ord er sandhed, er et stort privilegium for os mennesker. Troen åbner op for Guds tanker og indgriben i vores liv. Det starter med, at man anerkender sine udfordringer.

REFLEKSION

  • Hvordan fungerer menneskelig logik og Guds handlemåde?
  • Har du sat ord på dine udfordringer?
  • Hvad taler Gud til dig om?

BØN
Kære Gud, hjælp mig til at tro på dig i denne tid. Jeg beder om din hjælp, fordi du elsker mig; jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at tro, at du vil give mig den styrke, jeg har brug for. At jeg må stole på, at du vil hjælpe mig i min situation og svare på mine bønner om din vilje og indgriben. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Onsdag den 29. marts er der årsmøde i City Kirken kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Lørdag den 1. april holder Bedehus Danmark i samarbejde med Næstved Bykirke, Familiekirken og City Kirken en minikonference i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Se indbydelsen her.

Skærtorsdag den 6. april kl. 12:00-14:00 holder vi agapemåltid i huset på Ahornvej. Tilmelding til Anita og Rigmor Pedersen. Pris 50 kr. pr. person.