Forventningens glæde

At evne, at kunne leve i forventning, er ikke blot en kunst, men også en kæmpe øvelse i tålmodighed. Heri ligger der en vigtig forståelse, fordi tålmodighed er en forudsætning for åndelig vækst og fornyelse. Uden tålmodighed bliver ens forventning til ønsketænkning, som jo kan gå i alle retninger. Der er ingen ”fastfood” i Guds rige.

Det er måske ikke det mest populære budskab i vores ”feel good”-samfund, når Jesus siger i Matthæusevangeliet 5 v4: Salige er de som sørger, men det at vente på den måde udtrykker jo bare hvor meget, man ønsker at noget skal ske. Bare spørg en gravid kvinde, så vil hun forklare dig alt om den kompleksitet, som det er at have det hårdt, mens man venter lykkeligt på det barn, som skal komme.

Det er vigtigt i denne periode, at man ikke giver op. I situationen kan der være en masse forhindringer, men der kan komme en vej igennem dem. I Esajas’ bog 43 v19 siger Gud, at han vil lægge en vej i ørkenen. Gud kan gøre, hvad der for mennesker kan synes som en stopklods, til en dør. En dør, som kan åbne op for noget helt nyt, også kaldet Guds vilje. Hvad der i menneskelig forstand kan se fuldstændig mislykket ud, kan i Guds plan blive til noget sundt og stærkt, fordi det nu bliver bygger op på et klippefast fundament.

Jesus er forvandlingens mester. Tanker – relationer – hele liv, ja selv kirker, byer og samfund kan og er i historien blevet forvandlet ved Guds suveræne indgriben. MEN det starter ofte med, at nogle trofaste mennesker bringer deres sørgen frem for Gud, og så med forventningens glæde gør sig parat til at tage imod den glæde, som venter.

Salmernes Bog 30 v12-13: Du forvandlede min klage til dans, du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig.

REFLEKSION

  • Hvad længes du efter?
  • Har du haft øjeblikke, hvor du fik lyst til at give op?
  • Hvordan kan du gøre dig parat til at tage imod den glæde, som venter?

BØN
Kære Gud, tak fordi du hører mine bønner. Lær mig at bede efter din vilje og med en forventning om, at din vilje vil ske i mit liv og i de situationer og mennesker, som jeg beder for. Hjælp mig med at vente og stole på dit svar og din perfekte timing. Hjælp mig til at tro, at du virkelig også har al magt i himlen og på jorden. I Jesu navn, Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ”Hvad Oliventræet lærer os”

Onsdag d. 29. marts er der årsmøde i City Kirken kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Lørdag den 1. april holder Bedehus Danmark i samarbejde med Næstved Bykirke, Familiekirken og City Kirken en minikonference i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Se indbydelsen her.

Skærtorsdag 6 april kl. 12:00-14:00 holder vi agapemåltid i huset på Ahornvej. Tilmelding til Anita og Rigmor Pedersen. Pris 50 kr. pr. person.