Medmennesker

Markus-evangeliet 12 v31: Elsk din næste

Jesus talte disse ord under en samtale, som han havde med en skriftlærd, som ønskede at vide det første bud, han skulle følge.

Jesus svarede, at det var at elske Gud og elske din næste, som du elsker dig selv.

Det, Jesus delte her er, at vores ord og handlinger, hvad enten de er offentlige eller private, for Gud og mennesker, er meget vigtige. Hvis vi elsker Gud og deler den kærlighed med mennesker, som er omkring os, så er det det største. Denne sandhed er fortsat sand i dag. Når vi sætter Gud over alt andet og deler hans kærlighed med dem omkring os, så har vi forstået det vigtigste.

Hvem kvalificerer sig så som din næste i sætningen “Elsk din næste som dig selv”?

Hvem er inkluderet som min næste i dag?

I dag med fordelene af samfundet, teknologi og rejser, så er vores næste globale, der kommer fra alle forskellige baggrunde, kulturer, religiøse overbevisninger og menneskelige livsanskuelser. I Jesu øjne er min næste ethvert levende menneske, som Gud skabte og Jesus døde for. De er de mennesker, der vandrer tæt sammen med Kristus, såvel som dem, hvis hjerter og tanker er langt fra Gud.

“Vores medmennesker.” Så det er sikkert at sige, at enhver, som har en puls, er din næste og har brug for at blive elsket, som du elsker dig selv. Det egentlige spørgsmål er, hvordan elsker du din næste? Skal du overøse dem med gaver, eller smigre dem med komplimenter, eller altid være enig med dem?

Gud har kaldet os til at række ud til andre ved at de ikke forbliver anonyme. Ved at lade dem vide, at de er set og elsket. Det giver os en mulighed for at hjælpe en anden igennem ord og handling i det omfang, som man har mulighed for. Intet er for stort eller småt, når det kommer fra et ærligt hjerte. Måske til en du kender, eller en som du aldrig vil kende.

At elske sin næste er at elske, fordi du selv er elsket.

REFLEKSION

  • Hvem er din næste?
  • Hvad er din indstilling overfor din næste?
  • Hvad kan du konkret gøre, for at din næste kan mærke din kærlighed?

BØN
Kære Gud, du har sagt, at hvis jeg virkelig elsker dig, så skal jeg også elske min næste. Det kan være svært, når vi er uenige og vores liv støder sammen. Så jeg beder om, at jeg må se det mirakel, at du elsker mig som jeg er, også før jeg elskede dig. Så jeg beder for at ______________ også må mærke din kærlighed igennem mine ord og handlinger. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: En hjælpende hånd (1)

Tirsdag d. 7 marts mødes vi til bedemøde kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup

Kærlig hilsen
Michael Jensen