At leve med vished

At leve med vished

Lukas 23 v42 »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.«

Det er aldrig sjovt at stå alene, specielt ikke i svære situationer. Heldigvis er der ingen af os, som har prøvet at blive hængt op på et kors, tak og lov. Alligevel tror jeg, at vi alle kan forstå hvilken forfærdelig situation, røveren på korset befandt sig i. På det tidspunkt var Jesus berømt for at gøre mirakler. Men manden bad ikke Jesus om at stoppe hans smerte, selvom han ville have haft ulidelige smerter. Han bad heller ikke Jesus om at redde ham fra døden.

Han sagde: “Jesus, husk mig.” Hvorfor? Fordi hans dybeste behov var ikke at møde det ukendte alene. Manden var tæt på døden, og hans dybeste behov var vished om ikke at være forladt. At leve med vished om, at hvad der end måtte ske eller hvad der møder en i livet, så er der en, som husker på dig og at man ikke er alene, er en fantastisk viden som giver ro og tryghed. Både i livet og i døden møder Gud os med hans forsikring om hans nærvær. Gud vender aldrig ryggen til nogen. Jesus svarede en kriminel, der hang på et kors, fordi han var dødsdømt Lukas 23 v43. »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« Din og min forsikring om Guds trofasthed er den samme. Hvem du end er, eller hvad din baggrund end måtte være. Så er Guds løfte til dig er ”jeg husker dig”, du er ikke alene, Jesus er med dig.

I disse tider er der mange, som med god grund oplever ensomhed og bekymring. Guds løfter er givet til os mennesker for at give os vished. Hans løfter er nemlig baseret på Gud selv. Gud alene er vore garanti for, at det holder. I Salme 23 v4 står der: Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Stokken og staven var de redskaber hyrden brugte til at holde sammen på fårene. Ikke til at slå med, men for at guide fårene. På samme måde er det med Guds løfter, de holder os på sporet, så vi ikke kommer væk fra vores hyrde. Jesus siger i Joh. 10 v11: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus lover, at du en dag vil være sammen med ham for altid, hvis du tror på ham og det, som han har gjort for dig, da han gav sit liv på korset. Det gjorde røveren på korset, og Jesus svar til ham var: I dag skal du være med mig i Paradis.

Refleksion
Hvad har du brug for at kunne sige til Jesus i dag?
Hvordan du har du det med at stole på og Guds løfter?
Kan du stole på Guds løfte om frelse?

BØN
Ærligt Jesus, i de svære øjeblikke, så føler jeg mig lidt alene. Jeg beder dig derfor om, at jeg må få den vished, at du altid husker på mig. Tak Jesus, for din kærlighed og dit offer, der gør det muligt for mig at møde dig nu og en dag i himlen. Jeg beder dig derfor om, at du vil hjælpe mig til at holde fast i dine løfter til mig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig, og rigtig god weekend. Velkommen også til online-gudstjeneste på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage og til den sidste undervisningsaften om Åbenbaringsbogen på onsdag kl. 19:30. Du kan få linket til Zoom ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen