Gud er midt iblandt os

GOD FREDAG OG GOD WEEKEND!

“At tro på Gud
betyder ikke at jeg er fritaget fra at vaske hænder eller isolere mig…

At tro på Gud
betyder at jeg ikke skal bekymre mig.
Det betyder at når jeg står og vasker hænder kan jeg også bede Gud om at ‘vaske’ mine tanker og følelser, så de bliver renset for bekymringens og utryghedens bakterier og virus.

At tro på Gud
betyder at jeg kan spørge Gud om hvordan jeg, på trods af isolation, fortsat kan være til opmuntring for nogle… Er der en jeg skal bede for, en jeg skal ringe til…”

(Citat Maria Skytt Fajsburg, med tilladelse.)

 

I Zefanias’ bog kap. 3:5 (BPH) står der: “Men Herren er dog stadig i byen, det er ikke ham der gør uret. Hver morgen viser han sin godhed, ved hver solopgang er han til stede. “ I vers 16-17: ”Frygt ikke. Opgiv ikke modet. Herren, jeres Gud, bor midt i blandt jer. Han er jeres mægtige Frelser. Han elsker jer, og glæder sig over jer, han fornyer jer med sin kærlighed, han synger af glæde over jer som på højtidsdagene.”

Vor Gud er midt i blandt os. Vi kan i denne tid strække os ud mod ham og opleve FRED midt i denne svære tid. Lad os sammen bede den bøn som Graham Kendrick sang:
“Gud vær nådig mod os, kom og helbred vort land.”

Bøn kan forandre liv, situationer og nationer. Lad os bede for Afrika som oplever sultkatastrofer og nu coronavirus. Lad os også specielt huske på missionærerne Lyle og Jette med familie, og baptisternes missionærer og arbejdere i Burundi og Rwanda.