Vision og mål for 2012

Ved City Kirkens visions- og budgetmøde 23. november 2011, blev visionen og nogle af målene for 2012 præsenteret.

Mission:

Elsk Gud – Elsk din Næste – Elsk dig selv

 

Vision

At evangeliet bliver forkyndt og levet ud.

  • I din verden
  • På gaden
  • I fuld offentlighed

At City Kirken bliver det naturlige frikirkevalg på Københavns vestegn.

  • For flere
  • I vores egen forståelse

Fokusområder

Børn & Unge (børnefamilier)

Udvikling af ledere

Udrustning

 

Nogle mål:

Du ser dig selv som missionær i din verden og kan:

Dele dit vidnesbyrd

Dele evangeliet

Lede mennesker til Jesus

”I slutningen af 2012 har en stor del af menigheden arbejdet med deres egen historie om Jesus og er udrustet til at dele evangeliet og lede mennesker til Jesus.”

Vores nærområde mærker at vi er her:

  • Bøn for og i området
  • Markedsføring
  • Samarbejde

I løbet af 2012 når vi en god del af vestegnen (Taastrup) med systematisk bøn og ved markedsføring. For kommunen og andre fremstår vi som relevante samarbejdspartnere der ønsker at gøre en positiv forskel.

 

Gudstjenester

Vækst i deltagerantal + gæster

Mere rum til nådegaver

Udrustende forkyndelse og undervisning

Gudsnærværet og tilbedelsen

 

Netværksgrupper

Flere grupper med flere i

Omsorgsfulde relationer

Udvikling af nye ledere og værter

 

City Kirken 2017

I løbet af 2012 formuleres vision for for de næste 5 år

Vision

Værdier

Strategi
Medlemmer:

Nettofremgang – gerne 100 medlemmer i slutningen af året.

Dåb

Medlemskursus

 

Økonomi:

Vækst i indttægter 3%

Flere nye kontrakter og faste givere

Flere måder at give på

Børnekirken

Børn i Børnekikren

(og medarbejdere)

 

M.O.G.

– Forsøge at etablere samarbejde lokalt for børn i Høje taastrup
– Hæve gennemsnittet for M.O.G’ere til ca. 6 per søndag.
– Få sendt M.O.G’ere afsted på RockSolid event.
– Videreudvikle lederne samt skabe nye!

 

Teen/Ungdomsgruppen

– Øge den udadvendte profil
– “En hjælpende hånd” – frivilligt arbejde i nabolaget
– “Besøgsven” på det lokale plejehjem (hvis det kan lade sig gøre).
– Dybere undervisning, mere åndelig fokus.
– Netværksgruppe for 18/20+
– retrætelejr i sommerhus med fordybelse, bibellæsning og bøn.
– Forsøg på at stable en lejr på benene, evt. i samarbejde med andre kirker.
– Teenagearbejdet udvikles

 

Seniorer

6 samlinger med fokus på 60+

 

Aktivitetshuset Ahornvej 3

2 arbejdsdage med 15 deltagere

Nye fliser
Menighedslejr

En stor del af menigheden på lejr. 20-22 april

med David Buck Hudson

 

Se præsentationen herunder: