MULIGT eller UMULIGT?

Lukasevangeliet kapitel 1 v37: Intet er umuligt for Gud

Du kan nemt opleve at være er i en umulig situation: I dit ægteskab, økonomisk, eller helbredsmæssigt mm. Situationer kan komme ud af ens kontrol, men de er ikke uden for Guds kontrol.

Det er en lektie, vi kan lære af Abrahams liv. Gud bad den 75-årige Abraham om at forlade alt, hvad han kendte, og gå til et land, som han ikke kendte. Første Mosebog kapitel 12 v4. Gud fortalte også Abraham, at han en dag ville fader til en hel nation, selvom han og hans kone, Sara, ikke havde nogen børn og var ret gamle på det tidspunkt.

Men Abraham troede på Gud. I Romerbrevet kapitel 4 v17 siger Gud om Abraham »Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,« fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.

Dette vers giver definitionen af et mirakel: når Gud skaber noget ud af ingenting.

Gud kan give liv til en død karriere, et dødt ægteskab, døde drømme eller en død økonomi. Og han kan lave noget ud af ingenting. Men det er vigtigt at forstå, hvem Abraham troede på. Han troede ikke på sig selv, Abraham troede på Gud. Genstanden for hans tro var Gud – intet andet. Tro er en gave, som erhverves ved at høre eller læse Guds ord. Det må aldrig blive et menneskeligt projekt. Troen har med Gud at gøre, troen åbner op for Guds Rige og dermed også Guds muligheder. Derfor siger Jesus: “Alt er muligt for den, der tror”, Markus-evangeliet kapitel 9 v23. Fordi det handler om Gud og ikke mig selv.

Positiv tænkning handler om en selv og virker kun, når du har kontrol over situationen. Det er værdiløst, hvis situationen er uden for din kontrol. Men når du er i en blindgyde, så har du brug for noget mere end bare en glad tanke.

Troen på Gud, gør det umulige muligt, fordi “det, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud”, Lukas-evangeliet kapitel 18 v27.

REFLEKSION

  • Hvorfor er det svært at stole på Gud, når du føler, at du er i en umulig situation?
  • Hvordan kan du adskille dig selv fra troens mirakel?
  • Hvad læser du i Guds ord, som ikke er muligt for Gud i dag?

BØN

Kære Gud, hvis alt er muligt for dig, Herre, så løfter jeg mine bekymringer op til dig. Jeg tror på, at du er større end min tvivl og frygt, så jeg ved, at det er dig, der vil vende min situation til glæde. Jeg beder om, at jeg aldrig må glemme, at alt godt kan ske – også det umulige – så længe jeg tror på dig. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Velsignet til at være en velsignelse

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: På søndag samler vi ind til vores nye fliser på Ahornvej, og vi holder informationsmøde efter gudstjenesten.