Gør som Gud, bliv menneske

Paulus’ brev til Filipperne 2 v6-7
Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig.

Kristentro er ofte blevet opfattet som verdensfjern og livsfornægtende. Paradoksalt nok kom et liv med Skaberen til at stå i modsætning til et liv i skaberværket.

Verden er Guds, og frelsen er en genoprettelse af skaberværket, ikke en befrielse fra det. Det handler om sand åndelighed med et ægte menneskeligt ansigt – om livet i dybeste forstand.

Alt for ofte har kirken forkyndt et flyvsk budskab om kristenlivet, som er afkoblet fra den menneskelige side og den hverdag, som vi alle oplever. Jeg tror, Gud længes efter, at vi må opleve hans frelse som nærværende og som noget, der påvirker hverdagens virkelighed, og ikke kun som noget, der omhandler evigheden. I Bibelen møder Gud mennesker i hverdagen på måder, som vi mennesker kan forstå og relatere til. Han møder os som en far, en ven og en hyrde mm., så vi kan forstå, hvem han er og hvad han gør. Gud møder menneskelige behov – ikke kun de åndelige, men også de fysiske.

Guds frelse og indgriben i menneskers liv bliver i Bibelens fortælling helt konkret for mennesker. Så da Jesus skulle forklare sine disciple om, hvorfor han skulle dø på korset og hvad det skulle få af betydning, så gav han dem ikke en dogmatisk eller teologisk bog eller formulerede en kompliceret læresætning. Han gav disciplene et måltid, som udtrykte et fællesskab og meddelagtighed i hans død og opstandelse.

Versene i Filipperbrevet fortæller os, at Gud kom i øjenhøjde med os mennesker, for at han kunne nå os med sit budskab om sin frelse. Kunne vi, som har oplevet dette, i vores sprog og handling gøre det samme? Jeg tror, at vi må gøre som Gud, blive mennesker lig.

REFLEKSION

  • Har du en naturlig omgang med Gud i din hverdag?
  • Hvordan bliver åndelig fornyelse til relevant livsstil?
  • Hvordan undgår du kompromisets fælde?

BØN
Kære Gud, tak at du gav afkald på din guddomsskikkelse og blev en tjener. Tak at du kalder mig til at gå i dine fodspor og leve, som du levede. Tak, at du gav dit liv til Faderens ære og for andres tro og frelse. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at forstå betydningen af det, så jeg, ligesom dig, kan blive en tjener. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vores kollekt på søndag går til BWAid under BWA (Baptisternes verdensalliance). BWAid arbejder i øjeblikket i bla. Ukraine og tilstødende lande for at hjælpe flygtninge fra Ukraine. Der arbejdes også med menneskerettigheder og trosfrihed, hvor BWA er i dialog med regimer, hvor rettighederne er udfordret.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Se her om et evangelisations-seminar med AMY LEE KEMP, som vi afholder sammen med Københavns Familiekirke den 10.-11. maj.