Store Bededag

Paulus’ første brev til Thessalonikerne 5 v17: Bed uophørligt

At tænke på Gud og på noget andet, det kan godt beskrives som en bøn. At bringe Gud med ind i hverdagslivet er vigtigt, så man ikke lever i en parallelverden, hvor man adskiller det åndelige fra hverdagen. Sker det, kommer man til at adskille Gud fra tilværelsen i ens liv. Livet er en helhed af både de ”åndelige” og de naturlige ting og gøremål. Adskiller vi dette, så får Gud kun en lille plads i vores liv. Gud er ikke én, vi tager tid til. Gud er med os i alle ting og til alle tider. At bede uophørligt er derfor at have kontakt med én, der til alle tider og i alle situationer er en nærværende Gud.

Paulus opfordrer de troende i Thessaloniki til at bede uophørligt. Naturligvis betyder dette ikke at være i bøn med foldede hænder i hvert et vågent øjeblik. Men du kan godt være i en tilstand af bøn.

Vores tanke, handling og ord forbliver i en bevidst overensstemmelse med Helligåndens nærvær, så vi altid er åbne for, at vores kilde til alle ting altid er Guds ledelse og indgriben i vores handling, ord og gerning i de omstændigheder, som vi står i. Fordi Gud har vores opmærksomhed, så er vi nærværende med hans nærvær.

Gud kan få os til at reagere på omstændigheder. Bøn er derfor også at lytte, så vores respons bliver efter hans vilje. Uophørlig bøn er derfor den bedste hjælp til at bevare sit fokus på Gud livet igennem. Kort sagt, så er den uophørlige bøn at have Gud med i det hele, at leve i hans nærvær. I det nærvær bliver alt til en uophørlig bøn, som flytter os fra en selvcentreret monolog til et fællesskab under Guds ledelse. Gør som Whitney Houston sang: ”I say a prayer with every heartbeat”. Jeg siger en bøn med hvert af mine hjerteslag.

REFLEKSION

  • Hvordan vil du beskrive dit bønsliv?
  • Er bønnen for dig en monolog eller en dialog?
  • Har du brug for stilhed til at høre Guds stemme?

BØN
Kære Gud, tak at du har givet mig mulighed for at tale med dig, og at du vil tale med mig. Tak, far i Himlen, at du inviterer os mennesker til at komme til dig med alle vores byrder og ønsker. Tak, at du hører alle mine tanker og at jeg kan dele dem med dig. Nu jeg beder jeg om, at du nu vil hjælpe mig til at høre dit svar. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ”PÅVIRKET”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

På onsdag kl. 12-14 er du velkommen til frokostklub på Ahornvej 3 i Taastrup.

PS: Se her om et evangelisations-seminar med AMY LEE KEMP, som vi afholder sammen med Københavns Familiekirke den 10.-11. maj.