Ny menighedsledelse

Torsdag 24. marts var der årsmøde i City Kirken med valg af ny menighedsledelse.

Lili Gertsen, Gert Friis Eriksen og Brian Lund Hansen trådte ved den lejlighed ud af menighedsledelsen og der skal her gentages et stort TAK for den flotte indsats i menighedsledelsen. Og tak til valgbestyrelsen for et solidt arbejde!

Den nye valgte menighedsledelse ser nu sådan ud:

Ellinor Stig
Ellinor har været medlem af City Kirken siden hun og Per
Eivind kom hertil for snart ti år siden. I den tid har Ellinor
ofte vist profetisk indsigt, og har desuden en lærertjeneste
som rækker ud over menigheden. Før Ellinor kom til City
Kirken har hun en lang årrække i Ungdom Med Opgave
(UMO) bag sig.
Jytte Skov-Pedersen
Jytte var med i den netop afgåede menighedsledelse og står
jævnligt for ledelse af vore gudstjenester. Jytte er et
engageret menneske, som formår at se de mere
menneskelige sider af en sag.
Michael Rask Christensen
Michael har været medlem af City Kirken i godt 20 år og
har gennem årene varetaget en lang række
forskelligartede opgaver i menigheden. En har sagt, at ”Michael kommunikerer klart og er tit med til at trække relevante sider af en sag frem, som er sværere for andre at få ’ordentligt fat i’. Han vil sikkert også sætte lidt fut i menighedsledelsen”.
Arne Christensen
Arne har hidtil fungeret som formand for
menighedsledelsen. I sit hidtidige arbejde i
menighedsledelsen har Arne udvist stort engagement og
pligtopfyldelse.
Per Bækgaard
Per har været med i City Kirkens ledelse i flere år. Hans
arbejdsindsats i menighedsledelsen vurderes som særdeles
værdifuld. Ud over hans evner som leder, er Per også en
værdsat leder af lovsangstjenesten og prædikant i
menigheden.
Velkommen til alle 5! Og lad os som menighed bakke op omkring menighedsledelsen og stå sammen med dem i bøn og tjeneste.