Alle indlæg af Per Bækgaard

Søndag d. 31. januar 2021

Velkommen til online gudstjeneste d. 31. januar 2021 i City Kirken Taastrup!

Klik på videoen nedenfor for at se hele gudstjenesten, eller her for at se den i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Sangtekster

Jeg vil ophøje dit navn

Jeg vil ophøje dit navn
Det er godt at prise dig
Du er glæden i mit liv
Tænk at jeg må kaldes din

Du kom fra himlen herned
Du gav dig selv
På et kors i vores sted
Du tog min gæld
Ned i graven blev du lagt
Men du brød den ondes magt
Jeg vil prise dig, min Gud

Elskede Jesus

Jesus, Jesus.
Hellig og Guds salvede,
Jesus.
Jesus, Jesus.
Du opstod og er ophøjet,
Jesus.

Dit navn er som honning
I min mund.
Din Ånd er som vand
For min tørstige sjæl.
Dit ord er en lygte
For min fod.
Elskede Jesus, Jesus.

Herre i dig har min sjæl sin ro

Herre i dig har min sjæl sin ro,
Herre i dig min Gud.
Herre i dig har min sjæl sin ro,
Herre i dig min Gud.

Fra himlen kommer min hjælp.
Herren han er min klippe, min frelse
og min borg.
Jeg skal ikke vakle.

Søndag d. 24. januar 2021

Velkommen til online gudstjeneste d. 24. januar 2021 i City Kirken Taastrup!

Klik på videoen nedenfor for at se hele gudstjenesten, eller her for at se den i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Sangtekster

Jeg ku’ synge om dig for evigt

Fra bjergets top til havets bred
flyder en flod med kærlighed
og jeg vil åbne hjertet helt
så du kan fylde mig med fred!
du satte mig på livets vej
jeg løfter hænderne mod dig
og synger højt om al den kærlighed du gav mig

Jeg ku’ synge om dig for evigt
Jeg ku’ synge om dig for evigt
Jeg ku’ synge om dig for evigt
Jeg ku’ synge om dig for evigt

Jeg blir’ så begejstret
ja som et lille barn
for når man først har set dit lys
må man juble højt
synge glæden ud

Helligt er dit navn

Du satte himlen på sin plads.
o Gud, Du formed jorden
Du rejste mennesket, Du gav ham liv
for Du er Skaberen
I går, i dag for evigt, Gud
Helligt er dit navn

Kongernes konge, den første, den største
Herrenes herre, Du er alt for mig
Hvad skal jeg frygte, når Skaberen, Frelseren,
kalder mig sin

Du satte verden i bevægelse
Du styrer alting
I dine hænder hviler jeg,
Jeg frygter ingenting
I går, i dag for evigt, Gud
Helligt er dit navn

Helligt er dit navn
Helligt er dit navn

Min længsel inden i mig

Min længsel inden i mig
Rækker ud til dig
Du salver mig med glæde
Renser, gør mig ren

Og jeg vil gå for at mødes med dig
Bøje mig for din trone
Tag mit liv og mit hjerte, åh Gud
Alt jeg gi’r

Jeg ønsker dig, Helligånd
Brænd nu i min sjæl
Åh, kom og fyld mit indre
Jesus, ta’ kontrol

Søndag d. 17. januar 2021

Velkommen til den online gudstjeneste i City Kirken.

Klik på den øverste video (playliste) nedenfor for at se hele gudstjenesten, eller klik på den enkelte elementer længere nede på siden for at de enkelte elementer.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten


Indledning v/Marlene og Lars

Stor er din trofasthed

Stor er din trofasthed, Herre og Fader,
skiftende skygge når aldrig din sti
Du er den samme,
din miskundhed evig,
den, som du var, så vil altid du bli’.

Stor er din trofasthed.
Stor er din trofasthed.
Dag efter dag gav du nåde på ny.
Kærlige hænder gi’r alt, jeg behøver,
trofaste Herre hos dig har jeg ly.

Tiderne skifter med dage og nætter,
sole og stjerner må følge sin gang.
Syng, al hans skabning,
og pris ham, som styrer,
lov den almægtige Herre med sang.

Nåde for synder og fred uden lige,
faderlig omsorg til støtte og stav,
styrke for dagen og håb for i morgen,
alt er os givet i Ordet, du gav.

Guds kærlighed er grænseløs

Guds kærlighed er grænseløs,
så rig, så dyb og mægtig.
Han sendte os sin egen søn,
til frelse og forsoning.
Se hvilken smerte Jesus bar,
da Gud lod Ham alene,
men gennem lidelse og død
Han vandt en sejr for evigt.

Stå op og se på frelseren,
som bar vor synd på korset
imens med hån min stemme lød
og spotted’ som de andre.
Det var for mig Han ofred´ sig,
for mig Han måtte lide.
Hans kamp med døden gav mig liv,
Hans sejr blev mig til frelse.

Af intet kan jeg rose mig,
for alt jeg fik af nåde,
mit liv, mit alt tilhører Ham
som sejred´ over døden.
Hvorfor Han elsked´ mig så højt
jeg aldrig helt kan fatte.
Men ét jeg ved, Hans kærlighed
har frelst min sjæl for evigt.

Prædiken v/Rajesh

Afslutning v/Marlene og Lars

Din trofaste kærlighed svigter os aldrig

Din trofaste kærlighed svigter os aldrig
din barmhjertighed er uendelig stor.
Den er ny hver en morgen
ny hver en morgen,
stor er din trofasthed o Gud,
stor er din trofasthed.

Søndag d. 27. december 2020

Velkommen til en kort online gudstjeneste 3. juledag/27. december 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme. Sangtekster er også anført nedenfor.

Indledende Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på Klaver.

O kom lad os prise

O kom lad os prise himlens søn med ære
o kom til hans krybbe i Betlehem.
Kongernes konge, tak vi vil frembære.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Hør englene synger højt om fred og glæde
nu hyrderne iler til barnet ind.
Himlenes herre mægtig er til stede.
:/ Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Al verden skal juble – barnet vi tilbede
se frelsen er kommet på herrens ord.
Lille barn Jesus, lyset vil os lede.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Vi priser dig herre for frelsen du sendte
for håbet og freden du gav vor jord.
Mørket i verden til glæde du vendte.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

(Fra engelsk: Oakeley/Brooke: O come alle ye faithful. Dansk Tekst: Ole Bækgaard 1982)

 

Salige vished

1
Salige vished, Jesus er min!
Han er min Hyrde, kalder mig sin.
Salige vished, alting er vel,
Jesus har købt mig, legem og sjæl!

Han er min glæde, han er min sang,
ham vil jeg prise livsdagen lang!
Ham skal jeg evigt love hos Gud,
han, som fra synden fried mig ud!

2
Alting jeg gav ham, alting jeg vandt,
Evighedsdagen herlig oprandt:
Himlen er åben, engle fra Gud
bringer til jorden kærligheds bud.

3
Nu kan jeg hvile fuldkommen glad,
sjælen kan nyde Himmelens mad.
Hjertet er renset, skylden betalt,
selv er jeg intet, Jesus mit alt.

(Tekst: Fanny Crosby. Melodi: Phoebe Palmer Knapp)

Læsning, prædiken og bøn

Læsning og Prædiken v/Lissette og Michael Jensen.

Afsluttende sang

Du er min fred

Du har kaldt på mit hjerte igen
Du har søgt og fundet mig her
Selv i den mest fortumlede tid
er jeg din præcis som jeg er

Fra din favn strømmer kærlighed ud
med en kraft så stærk, dog så blid
I dit blik er den varmeste glød
den har brændt sig ind i min sjæl

Du er min fred! Mit tindrende håb!
Herre jeg ved at du har hørt mine råb
Tillid til dig uanset s ted

Der hvor tidens vinde blæser med forandring over mig
der hvor stormene kan præge min sjæl
der er du mit livs forankring, selv i prøvelser og savn
og hvad der end vil ske, så er mit liv i din favn

(Hanne Vinsten)

Juleaften, 24. december 2020

Velkommen til juleaftensgudstjeneste 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Indledning

 

Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på klaver.

Det kimer nu til julefest

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

Nu kom han, patriarkers håb,

med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

(Martin Luther 1535 / N.F.S. Grundtvig 1817)

Dejlig er jorden

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

( B.S. Ingemann 1850)

 

Prædiken

Prædiken v/Michael Jensen.

Postludium (musik)

En rose så jeg skyde

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

(Michael Praetorius/Thomas Laub/Uffe Hansen/Per Bækgaard 1609/1920/1844/2008-2020)

Søndag d. 20. december 2020

Velkommen til online gudstjeneste 4. søndag i advent 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Indledning

Indledning v/Lissette Jensen.

Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på Cahun.

Jeg vil ophøje dit navn

Jeg vil ophøje dit navn

Det er godt at prise dig

Du er glæden i mit liv

Tænk at jeg må kaldes din

Du kom fra himlen her ned

Du gav dig selv

På et kors i vores sted

Du tog min gæld

Ned i graven blev du lagt

Men du brød den ondes magt

Jeg vil prise dig, min Gud

(Rick Founds)

 

Adventssang

Nu er det jul igen, og håb bli’r født til verden,

selv i en mørke-tid, kan glæden være nær ved.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det første lys, det minder os om freden,

den kom med englene: de sang – og væk var vreden.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det andet lys, det skal forkynde håbet!

Verden har brug for det: Fortæl det højt, ja råb det!

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det tredie lys, det sendte Gud med glæde.

Åben dit hjerte op, og tag imod hans nåde.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det sidste lys, som kom fra Gud i natten.

Jesus blev født for os; det sande lys er kommet!

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

(Per Bækgaard, 2008)

Prædiken

Prædiken v/Michael Jensen.

Afsluttende sang

Sangen her er en ny sang fra Stille Stunder som du også kan følge på YouTube. Akkord-ark kan du hente her.

Der løber en flod

Der løber en flod

fra din tronstol

ud i mørkets tomme rod (1 Mos 1,2)

Den giver os liv

Vi, de skabte

Os der bærer dit motiv

 

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse (Ef 1,3)

Ud over os din menighed på jord (X2)

 

Der løber en flod

fra dit hjerte

ud i verden med dit blod

Den renser den jord

Som har knust dig

Du, som ejer livets ord (Joh 6,68)

 

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse

Ud over os din menighed på jord

 

Der løber en flod

Det er ånden

Som du dengang efterlod

Den baner en vej

For din kirke

Os der drikker dybt af dig

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse

Ud over os din menighed på jord

(Peter Højlund)

Søndag d. 13. december 2020

Velkommen til den den først online gudstjeneste i City Kirken efter December 2020 nedlukningen!

Klik på videoen nedenfor for at se gudstjenesten.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se gudstjenesten

Sangtekster:

Hvem er som du

Hvem er som du?
Hvem er din lige?
Du skabte stjernerne for mig.
Du er mit værn
hvem skal jeg frygte?
Jeg har mit håb i dig.

Du er min Gud, vid underlig,
ingen ord kan helt beskrive hvem du er.
Almægtig Gud i evighed,
synger Himlen om dit underfulde navn, Jesus

Du er så god,
svigter mig aldrig.
Du gav dit eget li v for mig.
Her står jeg nu
fuld af beundring
for alt jeg har i dig.

Som en mægtig vind

Som en mægtig vind
Kommer Guds ånd
Fylder atmosfæren med renhed
En ånd af forventning
Fra Himmelen
Gi’r os åbenbaring om Guds vilje med os

Kom Helligånd med din styrke
Kom Helligånd med dit liv
I Dig har vi vor tilflugt
I Dig er alt jeg trænger til

En rose så jeg skyde

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

Gudstjenesten 7/6-2020

Velkommen til den foreløbigt sidste online gudstjeneste i City Kirken!

Fra på søndag d. 14. juni er det planen at vi igen kan mødes på Kulturcenteret i Taastrup, omend med visse begrænsninger. Det glæder vi os naturligvis meget til, men indtil da er vi stadig at finde her, online.

 

Klik på playlisten for at se alle dele af gudstjenesten i rækkefølge, eller klik på én video ad gangen for at tage tingene i dit eget tempo.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye playlister vi lægger op.


Se gudstjenesten som én playliste

Du kan se alle elementer enkeltvis længere nedenfor, men hvis du klikker på playlisten her umiddelbart nedenfor spilles alle videoer i rækkefølge helt automatisk.

Hvis du gerne vil afspille listen i youtube playeren på din telefon kan du også klikke på dette link til playlisten.

Følg de enkelte elementer ét ad gangen

Indledning og sang

Der er nåde nok for os
Himlens lys fra mørkets kors
Du strækker dine arme ud
Vi samles her, vi tar imod

Fjendens mur gør hjertet hårdt
Men alt mørkt kan elskes bort
Vi spejler os i kærlighed
Befri, bevæg din menighed

Vi er Herrens folk vi er hans helligdom
Vi vil ære Dig – Vi vil ære Dig
Du regerer, alt er i din faderhånd
Vi beundrer Dig – Vi beundrer Dig

Din kærlighed er over os og binder os sammen
Du bærer os så vi kan bære hinanden
Vi ser dig i vor næstes øjne, mund og hænder

Dansk Oase

Støvet rejser sig i solen og danser
Livet myldrer frem igen
Ingen lange skygger falder mer’
Endelig! Mørket på flugt

Vi nyder hvert sekund i dine arme
Varme tør mit hjerte op
Forårssol, du mætter os igen
Endelig! Nu er du her

Dans – ud af mørket – af graven – Dans
Dans – ud af mørket – af graven

Sammen med Kongen i haven
Badet i lyset fra Ham
For altid, forvandlet
Og mørket greb os ikke

Vi rejser os som lysets børn og danser
sanser himlens åndedrag
Intet bedre sted at være til
end lige her!

Joachim Hejslet Jørgensen/Arvid Asmussen/Dina Christiansen

Tale

Reflektion og trosbekendelse

Grace, You’ve shown me grace
You’ve lifted my shame
Drawn me with loving kindness
Washed whiter than snow
You have redeemed and made me whole

Jesus, You have won me You have broken every
Chain with love and mercy You have triumphed over
Death and You are worthy of glory and praise

Love, You’ve shown me love
By leaving Your throne
By bleeding and dying on a cross
That wonderful cross
That took all my guilt and sin away

Jesus, You have won me You have broken every
Chain with love and mercy You have triumphed over
Death and You are worthy of glory and praise

Jesus, You have won me You have broken every
Chain with love and mercy You have triumphed over
Death and You are worthy of glory and praise

Shout it out and lift up one voice in worship
Sing it out until all the earth can hear it
Jesus is alive and He saves, He rescues and saves

Shout it out and lift up one voice in worship
Sing it out until all the earth can hear it
Jesus is alive and He saves, He rescues and saves

Riddle Jeremy / Johnson Brian Mark / Taylor Joel Scott
You Have Won Me lyrics © Bethel Music Publishing, Bethel Church Of Redding Dba Bethel Music Publishing

Christ is my reward
And all of my devotion
Now there’s nothing in this world
That could ever satisfy

Through every trial
My soul will sing
No turning back
I’ve been set free

Christ is enough for me
Christ is enough for me
Everything I need is in You
Everything I need

Christ my all in all
The joy of my salvation
And this hope will never fail
Heaven is our home

Through every storm
My soul will sing
Jesus is here
To God be the glory

I have decided to follow Jesus
No turning back
No turning back

The cross before me
The world behind me
No turning back
No turning back

Hillsong

Når alt omkring os ramler sammen.
Når uro fylder vores liv.
Da kender vi det håb som holder.
Ja vi tror, ja vi tror.

Vi bringer vores brudte hjerter.
Til dig som genopretter alt.
Jesus, du alene frelser.
Ja vi tror, ja vi tror.

Ja, vi tror på Gud vor Fader,
og at Jesus er Guds søn.
Ja, vi tror på Helligånden,
som gir os liv og håb igen.

Ja, vi tror han hang på korset,
gik i døden og opstod.
Ja, vi tror at Jesus lever.
Alt er muligt for vor Gud.

Må vores hyldest være større
Mere end den sang vi gir
Selv i fristelser og svaghed
Ja vi tror, ja vi tror

Lad alt som var dødt få liv igen,
Lad vort land mærke din kærlighed
Lad din kirke tale sandheden
Ja vi tror, ja vi tror.

Syndens død har mødt sin overmagt
Jesus, du har døden underlagt
Det er vores håb og det står fast
Ja, vi tror, ja vi tror.

Pinsesøndag d. 31/5-2020

Velkommen til gudstjeneste i City Kirken!

Lige nu venter vi spændt på nyt om hvornår og hvordan vi kan åbne kirken igen; måske ikke fuldt men i et vist omfang. Vi glæder os!

Men indtil da må vi stadig byde dig velkommen til online gudstjeneste!

Klik på playlisten for at se alle dele af gudstjenesten i rækkefølge, eller klik på én video ad gangen for at tage tingene i dit eget tempo.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye playlister vi lægger op.


Se gudstjenesten som én playliste

Du kan se alle elementer enkeltvis længere nedenfor, men hvis du klikker på playlisten her umiddelbart nedenfor spilles alle videoer i rækkefølge helt automatisk.

Hvis du gerne vil afspille listen i youtube playeren på din telefon kan du også klikke på dette link til playlisten.


Følg de enkelte elementer ét ad gangen

Sang og Indledning

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

Danmark N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853

Alt står i Guds faderhånd
Hvad Han vil det gør hans Ånd
Af Guds nåde, til Guds ære
Evig glade vi skal være i vor Herre Jesu navn.

Sikre på, vor arv og løn
Er med Guds enbårne Søn,
Af Guds nåde, til Guds ære
Evig glade vi skal være
I vor Herre Jesu navn.

Fælles om hans liv og fred,
Lys og kraft og herlighed,
Af Guds nåde, til Guds ære
Evig glade vi skal være
I vor Herre Jesu navn.
Af Guds nåde, til Guds ære
Evig glade vi skal være
I vor Herre Jesu navn.

Pris ham nationer
Pris ham med stemmer
Der gi’r ham ære
Stor er vor Gud

Grænseløs kærlig
Altid retfærdig
Endeløs trofast Herlig er du

Jesus har sejret
Kongen har vundet
Riget og magten
Og æren er din
Jesus har sejret
Kongen har vundet
Riget og magten
Og æren er din!

N. F. S. Grundtvig, tilføjelse af Simon Pedersen
(Skywalk Lovsang)

Tale

Reflektion og Velsignelsessang

Din kærlighed er mer’ end jeg kan fatte.
Ud af intet baner den en vej.
Den tænder ild, og lyser ind i mørket.
Den skaber liv og lyser op i mig.
Den spirer frem midt i vintertid.
Den er min styrke i modløshed.
Den giver håb, hvor alt ser håbløst ud.
Intet er umuligt for dig Gud.

Jeg ser din kærlighed i dine øjne
på korset, hvor du gav dig hen for mig.
Jeg ser, du bærer al min skam og smerte,
så jeg kan finde håb og fred hos dig.
Du holder fast, når jeg giver slip.
Din kærlighed bliver ved og ved.
Du rækker hånden ud og si’r til mig;
“Jeg vil aldrig, aldrig slippe dig!”

Nu står jeg her forundret og forvandlet,
ja, alt er nyt, det gamle er forbi.
Du har væltet stenen væk fra graven,
fra dødens lænker har du gjort mig fri.
Jeg var død, men du gav mig liv.
Jeg var blind, men du lod mig se.
Født på ny så jeg kan tjene dig.
Alt som var, det har forandret sig.

Din kærlighed kan ikke holdes nede,
den kraft, du elsker med, den bor i mig.
Må alt jeg er lovprise dig for evigt.
Må alle se at jeg tilhører dig.
/:Jeg vil elske, som du elsker mig,
så alle ser, at det er fra dig.
Alt du gi’r, det skal deles ud.
Jeg vil synge ud om dig min Gud://

Kom, læg det ned, alt hvad som tynger
Jeg giver hvile
Kom, lær af mig; ydmyg, sagtmodig
Jeg giver hvile

Byrderne overlod jeg til dig
Fredens ånd tog bolig i mig

Jesus, fremfor storhed, du valgte at tjene
Jesus, hvilken gave du valgte at give
Taknemmelighed, du tog mit sted
Sagde: Fred være med dig

Mit hjerte er trygt, mit hjerte er trygt

Simon Pedersen.