Årsmøde 2008

Onsdag d. 12. marts var der årsmøde på Ahornvej.

På mødet blev der gjort status for 2007, godkendt regnskab og valgt personer til forskellige tillidshverv i overensstemmelse med vedtægterne.

Der var en en god og positiv snak om mange emner i aftenens løb. Det officielle referat, som Anita Pedersen blev valgt til at lave, vil blive udsendt hurtigst muligt til menighedens medlemmer, så her bringes blot et udpluk:

Bent Thomsen blev valgt som ny forhandlingsleder i stedet for Rolf Andersen, der i god tid havde meddelt at han ønskede at give denne rolle videre. Bent var dog bortrejst denne uge, så Rolf trådte beredvilligt til som suppleant for Bent.

Under årsberetningen, som Arne Christensen havde sammensat og fremlagde sammen med af en række andre, blev hovedtræk af menighedens aktiviteter i 2007 gennemgået. Det skete under overskifter som relaterede sig til menighedens mål.

Emner som vækst for den enkelte, fællesskab og gudstjenesten, det at række ud til andre, samt lokalesituation blev gennemgået. Det var en positiv oplevelse at se tilbage, og f.eks. at kunne konstatere at der på mange områder var gode muligheder for fællesskabet, at der havde været arbejdet bevidst med at forbedre gudstjenesterne og at indføre nye og kreative idéer, og at der var god tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet — på trods af alle de udfordringer der skal overvindes undervejs. Der faldt en del positive kommentarer til fremlæggelserne.

Menighedens regnskab blev gennemgået og godkendt. Det udviser et samlet overskud på ca. 175.000 kr (delvis på grund af ekstraordinære indtægter), som føjer sig til forrige års overskud på ca. 125.000 kr, så der for tiden er en god likviditet. Menigheden må derfor betegnes at være økonomisk velkonsolideret, og det er et godt udgangspunkt for de planer og ønsker der er for fremtiden om vækst og udbygning af faciliteter.

Den nuværende kasserer, Helle Andersen, har ønsket at trække sig tilbage. Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny kasserer til at overtage Helle’s rolle, og arbejdet med at finde en løsning fortsætter — gode idéer og villige hænder er mere end velkomne! Når en ny kasserer er fundet vil der blive indkaldt til et menighedsmøde. Thom Nielsen og Per Solberg Hansen blev valgt som revisorer.

Omkring lokaler og byggeplaner orienterede Arne Christensen og Per Eivind Stig om et nyligt afholdt møde med borgmesteren og andre nøglepersoner i kommunen. Det havde været en meget positiv snak, og der var god forståelse for vores ønsker om at udbygge faciliteterne, og tilsyneladende villighed til at hjælpe med at finde en løsning. Ud fra det skitseforslag til udbygning, som blev udarbejdet i efteråret, og som hænger fremme på Ahornvej, blev forskellige muligheder vendt med kommunen. Et nyt møde vil blive afholdt med henblik på at komme videre i processen og afklare om en udbygning er mulig eller om en anden placering kunne være en bedre løsning.

I forbindelse med dette punkt var der en meget god og inspirerende snak om både vores engagements-niveau og financiering — hvad kræver det af os — og om de muligheder som ser ud til at kunne åbne sig for os — hvad kunne vi gøre. Der var blandt de fremmødte på årsmødet en fornemmelse af at mange ting er i bevægelse, og at vi skal tænke muligheder snarere end begrænsninger og tænke på at udnytte de gunstige øjeblikke.