Menighedsledelsen, februar 2008

Menighedsledelsen har afholdt ordinært ledelsesmøde d. 26. februar.

Forberedelse af årsmødet, herunder gennemgang af regnskabet og menighedens økonomi, var selvfølgelig emner som tog en del tid. Regnskabet er tilgængeligt, og vil blive kommenteret på selve årsmødet af kasserer og menighedsledelse, men det er værd at bemærke at det heldigvis udviser et overskud på knap 175.000 kr, primært fordi renovering/ombygning af Ahornvej ikke er igangsat.

Omkring Ahornvej iøvrigt, så arbejder menighedsledelsen videre med de planer og idéer som er blevet skitseret tidligere, og som også hænger fremme i “kopi-rummet”. Der er kontakt til de offentlige myndigheder, som skal inddrages i processen for at vi kan komme videre.

Vedrørende årsmødet iøvrigt, så er der stadig ikke fundet en person som er villig til at påtage sig hvervet som kasserer. Gode forslag er velkomne til menighedsledelsen inden årsmødet!

Missionsgruppens budget for 2008 blev stort set vedtaget som foreslået, med et par enkelte små justeringer omkring formål og den præcise modtager. Planen er fortsat at give 10% af de budgetterede indsamlede midler, hvilket løber op i omkring 120.000 kr i 2008.

Medlemslisten blev gennemgået, og der var en god snak dels om medlemmer vi ikke har set i lang tid eller som vi ikke har kontakt til længere, dels om generelle principper for hvordan listen skal vedligeholdes. I denne sammenhæng blev to personer blev optaget i menigheden; én ved dåb og en anden ved overflytning fra anden menighed.

Derudover snakkede menighedsledelsen en del om fremtiden for menigheden, og der var en god snak om hvor vejen går hen og hvad der kendetegner vores fællesskab. Vigtigheden af at kunne se og kommunikere en vision, som kan være fælles for alle, er central, for ud af visionen fødes motivation for den enkelte i forhold til hans eller hendes særlige gaver og udrustning. Det leder igen til handling i hverdagen, og med Guds velsignelse og samtykke, forhåbentlig også til resultater som derigennem styrker troen og igen er med til at åbne op for en bedre forståelse af visionen og Guds kald til os som menighed.

For os som menighed på Vestegnen er der en række ting, som gerne må kendetegne os, og en dybere forståelse af hvem vi er, kan være med til at bane vej for en fornyelse af visionen om at se Guds rige brede sig og til en fornyet motivation og overgivelse. Det er ikke muligt her at komme frem til en udtømmende beskrivelse, men i snakken blev f.eks. nævnt ord som: fællesskab, nærhed, åbenhed, indlevelse, forandring i menneskers liv og ægthed.

Endelig blev menighedsledelses måde at holde møder på diskuteret, og forslag til at udnytte tiden bedre blev også debatteret. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at forretningsudvalget, som i det daglige holder sammen på trådene mellem møderne, gerne må fortsætte med at være aktive og — under ansvar for menighedsledelsen — tage hånd om de mange løbende sager.

En tanke om “Menighedsledelsen, februar 2008”

  1. Hvor er det lækkert med de her indlæg. Det er virkelig en god måde at kunne følge med i hvad der sker i ledelsen.

Der er lukket for kommentarer.