Velsignet, til at være en velsignelse

Første Mosebog 12 v2: Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.

En gammel bøn: “Gør mig til en kilde til velsignelse”:

Kære Gud, gør mig til en kilde til velsignelse, så Kristus må skinne i mig.
Jeg beder dig, gode Gud, at du vil gøre mig til dit vidne, Herre,
så jeg kan være din trofaste tjener som fortæller og viser din store kærlighed.
Der er så mange mennesker, som går rundt omkring, de er trætte og uden fred.
De har brug for din trøst, som kan lindre deres indre smerte, vende deres gråd til glæde og deres uro til hvile.
Så giv mig kraft til at fortælle om, hvem Kristus er, hans kærlighed og hvad han har gjort for os mennesker.
Om korsets og opstandelsens kraft, som skaber forvandling og nyt liv.

Kære ven i Kristus, se din tro i action, elsk som Kristus elsker dig. Vis i dit liv, at din frelser har forvandlet dit væsen og vær trofast og brug den gave, som Himlen har givet dig i den hellige mission, Gud gav sit liv for.

Når du afspejler Jesus’ sindelag med denne bøn, så holder du ikke velsignelsen for dig selv. Velsignelser er tænkt som ringe i vandet – de skal brede sig længere og længere ud, så flere og flere bliver til velsignelse. Det var altid Guds tanke og plan med velsignelser.

REFLEKSION

  • Hvad kunne du velsigne en anden med?
  • Kender du nogen, som har brug for trøst og hvile?
  • Hvordan og til hvem kunne din tro komme i aktion?

BØN
Kære Gud, tak for dine rigelige velsignelser af nåde og gunst. Mit bæger flyder over af din barmhjertighed og kærlighed. Tak, at du kommer mig til hjælp, når jeg har brug for din indgriben og vejledning. Nu beder jeg om, at jeg må se min næste og give din velsignelse videre, så den, som sidder i mørke, kan se dit lys, AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 14:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12, hvor vi får besøg af vores venner fra Rønnevang Kirke, Indre Mission og Luthersk Mission. Provst Søren Nolsøe vil tale til gudstjenesten.
Vær opmærksom på det ændrede tidspunkt for gudstjenesten!

TEMA: Søg Gud

Kærlig hilsen
Michael Jensen