Hvis det betyder noget

Paulus brev til Filipperne 2 v1-2
Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind.

Paulus fremsætter fire specifikke områder, som manifesterer åndelig enhed. Det er altid en god idé at reflektere på, om ens livsstil og indstilling afspejler skriften, eller om der er brug for justering. Det er vigtigt, at vi som kirke er ét, uanset om man er forskellig i forståelse, holdning eller ting, som man særligt brænder for. Som menneske har vi individuelt nydt at blive forenet med Kristus, at blive trøstet af hans kærlighed og at have fællesskab med Gud. Nu skal det dette så komme til udtryk i kirkens indbyrdes fællesskab. Har du noget sinde overvejet, om din næste handling eller ord vil bringe mennesker tættere sammen, eller om det modsatte vil blive resultatet? Er der trøst – opmuntring – fællesskab og medfølelse i dine ord og indstilling over for det menneske, som du taler med?

Paulus skriver i Romerbrevet 15 v7 Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære.

Ligesom et net er vævet og sammenflettet, så bliver mennesker det også i troen på Kristus, bundet sammen med hinanden, hvilket resulterer i en enorm styrke. Vævet sammen i Åndens enhed, gør at man som kirke kan udrette langt mere, end det enkelte menneske kan gøre alene.

MEN for at det skal komme til at ske, må det være noget, som betyder noget for én, det må være værdifuldt og i en forståelse af, hvordan Gud tænker om det at være kirke. Vi lever i en individuel og polariseret verden, som kirken er et alternativ til. I kirken mødes vi som lige og i enhed, uden anset baggrund og status. Må vi opleve betydningen af dette!

REFLEKSION

  • Hvilken betydning har enhed i kirken for dig?
  • Hvor meget præger den individuelle tankegang din adfærd?
  • Hvordan udfordrer tanken om enhed dig?

BØN
Kære Gud, tak for din måde at tænke på og din bøn om, at jeg må være en del af en enhed. Så jeg beder om, at du vil give mig tålmodighed til at være og arbejde sammen med alle som i en familie. Hjælp mig med at have forståelse og medfølelse i mit sind og hjerte. Hjælp mig til at bringe enhed og afspejle din kærlighed i mine relationer. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12, hvor vi får besøg af Amy Lee Kemp – se omtalen længere nede på siden.

TEMA: Min identitet i Kristus

Kærlig hilsen
Michael Jensen