Fejl er en del af livet

1 Kor. 10 v12: Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder.

Uanset hvem du er, eller hvad din historie er, kommer du til at opleve, at de ting man gør eller planlægger ikke altid lykkes lige godt. Det er en naturlig del af at leve som en uperfekt person i en uperfekt verden.

Den nat, Jesus blev arresteret, svigtede Jesu ven Peter ham på en betydelig måde. Peter fornægtede Jesus – ikke bare én gang, men tre gange.

Under den sidste nadver fortalte Jesus sine disciple, at han ville blive arresteret og dø men også at han tre dage senere ville komme tilbage til livet. Jesus sagde til disciplene: “I aften vil I alle forlade mig”. Alligevel blev Peter ved med at insistere på, at han aldrig ville fornægte Jesus. Peter overvurderede sin styrke og det førte til sidst til hans nedtur.

At overvurdere ens styrke er stadig en almindelig årsag til fald i dag. Du tror, du er stærkere, end du er; du tror, du kan klare mere, end du er i stand til.

Når man overvurderer ens styrke, kan det få alvorlige konsekvenser.

Du tænker måske: “Det kunne aldrig ske for mig”. Derfor minder verset i 1 Kor. 10 v12 om at “Hvis du tror, du står stærkt, så pas på ikke at falde”.

Ingen er fritaget. I situation, hvor vi er udsat for pres, er vi også i stand til at handle ukonstruktivt.

Når man ikke er opmærksom på ens begrænsninger, så kan ens styrker blive til svagheder.

Peters fejl i at fornægte Kristus skete lige efter den sidste nadver, en meget intim og stærk oplevelse. Netop på det tidspunkt eller i det område, hvor du lige har haft en stor sejr eller en stærk oplevelse, kan være der, hvor du snubler næste gang.

Modstå fristelsen i at overvurdere dine styrker. Hold i stedet dine styrker i perspektiv, så de ikke bliver din kilde til fiasko men en kilde til frugtbarhed og velsignelse.

REFLEKSION

  • Hvornår har du været fristet til at overvurdere en af dine styrker?
  • Hvad er en styrke, du ved du skal være mere opmærksom på, så den ikke bliver en svaghed?
  • Hvordan hjælper Guds ord dig med at holde dine styrker i perspektiv?

BØN

Tak Gud, at du ikke kræver det umulige af mig og tak at du er kilden til min styrke her i livet. Jeg beder dig om at få større indsigt i mit eget liv og min verden. Så jeg beder i dit navn: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: HUSK årsmøde i City Kirken onsdag d. 6. april 2022 kl. 19.00 i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.

Se også denne invitation til mini-konference sammen med Familiekirken.