Hvem er du, når ingen kigger?

Matthæus-evangeliet 5 v8: “Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”

At “se Gud” betyder at opleve Guds nærvær i sit liv. Jesus’ død på korset gør den, som tror, ren af hjertet. Så man kan opleve Guds kraft, tilgivelse og læring, så man kan leve i Guds kærlighed, fred og formål med ens liv. Et sådant menneske lever i integritet.

At have integritet betyder helhed. Mange mennesker tænker på deres liv som en tærte, og de forskellige dele af deres liv er stykkerne af den, som kan beskrives sådan: “Denne del af mit liv er min karriere og arbejdsliv, dette stykke er mit åndelige liv, og så er det her mit familieliv og mit sociale liv. Så herovre er mit hemmelige liv, mine tanker, vaner og alle de ting, som ingen andre ved noget om.”

Hvis du segmenterer dit liv sådan, mangler du integritet, fordi dit liv ikke er en helhed. Integritet betyder, at du er den samme person overalt, hvor du er, og med alle, du er sammen med – i din tale, handlinger og motiver – uanset hvilken del af livet du går igennem, også når du er alene. Integritet er uforstyrret motivation.

Når du har integritet, gør du det rigtige, og du gør det af den rigtige bevæggrund. Du er oprigtig og ligetil på alle områder af dit liv og med alle mennesker.

Bibelen siger at: “De, der har et falsk hjerte, vækker Herrens afsky,
de, der lever retsindigt, har hans velbehag.” Ordsprogenes Bog 11 v20.

Gud er interesseret i din integritet, mere end dit omdømme. Omdømme har at gøre med hvad alle tror, du er; integritet er hvem du virkelig er. Lev det liv, så du også skal se Gud.

REFLEKSION

  • Ville mennesker i hvert område af dit liv alle bruge de samme ord til at beskrive dig?
  • Tænk på nogen i dit liv, der modellerer integritet. Hvad kan du lære af den person?
  • Hvornår er du mest fristet til at værdsætte og beskytte omdømme frem for Integritet?

BØN
Kære Gud, tak at du er “vejen, sandheden og livet,” Nu vil jeg bede dig om, at du vil lægge i mit hjerte en passion for sandhed i alt, hvad jeg gør. Hjælp mig til at leve i den helhed, som du har skabt mig til, så mit liv kan afspejle hvem jeg er, og hvad jeg tror på. Tak, at jeg må følge dig, fordi jeg ser dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ”Pinse”

Vores kollekt på søndag går til vedligeholdelse af Huset på Ahornvej.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Lørdag den 3 juni er der FRIVILLIGHEDSDAG i Taastrup. City Kirken deltager sammen med de andre kirker i byen i en fælles pavillon. Det bliver fra kl. 10:00 til kl.16:00 på Taastrup Hovedgade ved biblioteket.

Den 11. juni vil vi afholde informationsmøde efter gudstjenesten.

Den 23. juni holder vi Sankt Hans-aften sammen med ”Københavns Familiekirke” i Huset på Ahornvej 3 i Taastrup.