Overvind det onde med …

Jeg rystes af mange opslag på de sociale medier, specielt når kristne, også ledere, laver nedværdigende opslag i form af billeder i forhold til andre kulturer og nationaliteter.

Ja, vi kan være uenige. Der er ting vi tager afstand fra, og frygten for forfølgelse er ikke ubegrundet. Det sker i mange lande, at både kristne og mennesker fra andre trosretninger og minoriteter forfølges. Vi har også lov til at sætte grænser, men ikke til at behandle Guds skabning med foragt!

Der er en anden vej end spot og foragt. I Romerbrevet 12:14 -21 får vi en opskrift:

“Velsign dem, der forfølger jer. Forband dem ikke, men bed for dem. Glæd jer med de glade, og græd med de grædende. Lad ikke menneskers sociale status bestemme, hvordan I tænker om dem. Hav ikke for høje tanker om jer selv, men vær villige til at have fællesskab selv med de mennesker, som ikke regnes for noget.

Gengæld ikke ondt med ondt, men stræb efter at gøre det, som alle mennesker kan se er godt. Lev i fred med alle mennesker-så vidt I kan. Kære venner, tag ikke hævn, men lad Gud tage sig af at straffe. Der står jo skrevet:” Hævnen og gengældelsen er min, siger Herren”. Der står også skrevet: “ Er din fjende sulten, så giv ham noget at spise. Er han tørstig, så giv ham noget at drikke. På den måde gør du ham skamfuld. LAD DIG IKKE RIVE MED AF DET ONDE, MEN OVERVIND DET ONDE MED DET GODE.“

 

Kristi Himmelfartsdag mindes vi at Jesus for op til Himmelen og nu sidder ved Faderens højre hånd. En dag så kommer Han igen på samme måde som Han for op, men inden det sker, så måtte disciplene tilbage til deres hverdag og den opgave, de havde fået, nemlig at forkynde evangeliet til alle folkeslag på jorden, og det er også det kald vi har fået.

Velsign og forband ikke. Jesus er en levende realitet som forvandler liv i dag!

 

Også på søndag er gudstjenesten online, gå ind på “Online Søndage” og følg dagens link.

Som nævnt i sidste uge vil vi meget gerne have korte videoindslag/hilsener til brug i online-gudstjenesterne! Ring eller skriv til Arne C., så vi kan aftale nærmere.