Liv!

“Jeg er kommet, for at de skal have liv, ja overflod af liv“ .
Jesus, Johannesevangeliet 10:10.

Du, som gir os liv og gør os glade
Tekst og melodi: Hans Anker Jørgensen 1982

Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

»I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«

Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

Også på søndag er gudstjenesten online, gå ind på “Online Søndage” og følg dagens link. Gudstjenesterne vil være online, indtil vi får klare retningslinier for, hvordan vi kan mødes, og indtil Kulturcenteret igen åbner – forhåbentlig på et tidspunkt i juni.

Vi vil meget gerne have korte videoindslag/hilsener til brug i online-gudstjenesterne! Ring eller skriv til Arne C., så vi kan aftale nærmere.