Nyt fra menighedsledelsen

Lidt nyt fra Menighedsledelsesmødet d. 27. april 2009, med nogle efterfølgende opdateringer:

Personalia: Per Eivind er fortsat sygemeldt (men er siden blevet rask-meldt på 1/4 tid). Anders Hyldgaard stopper i City Kirken pr. 1. august for at tiltræde i bl.a. Pandrup-Birkelse Baptistkirke, og har sin sidste prædiken (som ansat) her d. 28. juni.

Vi leder derfor efter en ny ungdomsmedarbejder/præst, og har både sat gang i kontakt-netværket og vil indrykke annoncer i bl.a. Domino og Udfordringen, og sende en plakat rundt med menighedsforsendelserne BiD (Baptiskirken i Danmark). Der et job-opslag online.

Baptistkirken i Danmark har lavet et nyt forslag til nye vedtægter, med en ny ledelsesstruktur, som bl.a. skal diskuteres og forhåbentlig vedtages på et missionskomitemøde d. 24. maj, hvor Gert Eriksen fra menighedsledelsen vil deltage. City Kirken er som udgangspunkt positive overfor det nye forslag, som vil gøre beslutningsprocesserne mere smidige.

Der blev givet en kort orientering omkring dette på et orienterende menighedsmøde d. 17. maj efter gudstjenesten. Du kan læse mere om processen og forlaget online.

Den forholdsvis nyvalgte menighedsledelse har haft en lang snak om arbejdsopgaver, kirkens behov og hvad hver enkelt brænder for, med henblik på at fordele ansvaret indbyrdes. Nogle af de ting, som blev fremhævet i snakken, var vigtigheden af børn og unge, det indbyrdes fællesskab, det udadrettede og kirkens engagement i – og mulighed for at betjene – det omgivende samfundet, det kreative element i kirken samt det, at vi alle fortsat kan vokse og  udvikles.

De afholdte identitetsmøder blev anledning til en række yderligere tiltag. Der er brug for at vi gennemarbejder og måske genovervejer vores værdier, og det arbejde er nu sat i gang. Der var også en række gode og konkrete forslag, som menighedsledelsen vil indarbejde i vores aktivitetsplan og målsætning for 2009. Og endelig var det en del input til det videre arbejde med lokalesituationen:

City Kirkens lokalesituation blev også drøftet, og en række scenarier blev vendt. Der er i princippet 4 muligheder: 1) at blive på Ahornvej, 2) at sælge og købe et hus som
kan istandsættes, 3) at sælge og bygge et nyt “hus”, eller 4) sælge og leje os ind andetsteds. Der arbejdes videre i udvalg med nogle af disse, for at anskueliggøre konsekvenserne af dem, og der vil senere blive indkaldt til et menighedsmøde (sandsynligvis 17. juni kl. 19:30) for at drøfte disse. På dette menighedsmøde vil der nok også blive fulgt op på nogle af de punkter som er nævnt ovenfor vedrørende identitetsmøderne.

Derudover blev en række andre emner og forslag behandlet. Det kan bl.a. nævnes at der vil blive afholdt en menighedsweekend i uge 15 i 2010 på Birkedal.