Fredagsmail den 15/2-2019

DSB skriver i et nyhedsbrev: “Livet har mange skift, og mange spor…”.
Ja, det er nok livets realiteter, og nogen af os har sikkert oplevet sidespor, hvor vi følte, at vi blev stående for længe, for så igen at opleve, at sidesporet var en sand velsignelse som vi senere takket Gud for! I dag vågnet jeg og oplevede en glæde i mit hjerte over hvor god Gud er, og at HANS TROFASTHED er uforanderligt. Betyder det, at livet altid har været nemt? Nej, men det betyder, at jeg har sat min lid til Herren og Han svigter aldrig!

Søndag den 17. febr. gudstjeneste kl. 11. Arne Christensen taler.

Husk at tilmelde dig til vores menighedslejr, se her på hjemmesiden. En unik mulighed for et spændende fællesskab på tværs af generationer!

Vi minder også om Formiddagstræffet på Ahornvej 3, torsdag den 28. februar kl. 11-13,
hvor vi synger gamle salmer og sange, spiser og taler sammen. Entre kr. 30.

God weekend!

Med hilsen fra Ellinor og Per Eivind Stig